bastiondialogu.pl

biznes, finanse, zdrowie, uroda, praca, dom i ogród

Dom i ogród

Rozwód a podział wspólnego majątku – co musisz wiedzieć?

Podział majątku wspólnego małżonków to w przypadku wielu spraw rozwodowych jedna z najtrudniejszych kwestii, która niestety bardzo często wymaga szczegółowego wyjaśnienia, przez co sprawa rozwodowa nie rzadko trwa bardzo długo. Warto pamiętać przy tym o tym, że jeśli chodzi o podział wspólnego majątku, to wedle przepisów prawa nie musi być on przeprowadzany tylko po rozwodzie. Dopuszczalne jest również jego dzielenie w czasie trwania związku małżeńskiego.

Co można zaliczyć do majątku wspólnego małżonków?

Małżeństwo związane jest z powstaniem pomiędzy małżonkami więzi finansowej, czyli ustawowej wspólności majątkowej, w skład której wchodzą wszystkie dobra nabyte przez strony w czasie trwania związku małżeńskiego (bez majątków osobistych).

Podział majątku wspólnego nie jest uzależniony od rozwodu. Może nastąpić zarówno tuż przed nim, jak i nawet kilka lat po formalnym rozwiązaniu małżeństwa. Co można zaliczyć do majątku wspólnego? To przede wszystkim:

– wynagrodzenie za pracę zarobkową współmałżonków,

– środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnego,

– kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym,

– wszystkie sprzęty znajdujące się w gospodarstwie domowym (nawet jeżeli są one wynikiem dziedziczenia, zapisu czy darowizny).

Wszystkie przedmioty, które nie stanowią majątku wspólnego, nie podlegają podziałowi w związku z rozwodem. Czy można nieco ułatwić sobie przebrnięcie przez niełatwy podział majątku? Jak najbardziej tak, tu jednak niezbędna będzie specjalistyczna pomoc. Profesjonalny i skuteczny adwokat rozwodowy jest w stanie poprowadzić swoich klientów przez rozwiązanie związku małżeńskiego i podział majątku wspólnego tak, by strona była możliwie jak najbardziej zadowolona, a sprawa podziału zgromadzonych w czasie trwania związku małżeńskiego dóbr nie ciągnęła się w nieskończoność. Adwokat Laskowska dzięki wiedzy i doświadczeniu jest w stanie skutecznie radzić sobie nawet z bardzo trudnymi sprawami.

Kwestie formalne związane z podziałem majątku

Podział majątku wspólnego nie zawsze musi odbywać się przed sądem. Jeżeli małżonkowie są w tej kwestii zgodni, może dojść do polubownego podziału. Jeżeli jednak zgody nie ma, do pozwu rozwodowego musi być dołączony wniosek o ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej i przeprowadzenie postępowania mającego na celu podział zgromadzonych w czasie trwania związku małżeńskiego dóbr. Podział może nastąpić przy rozprawie rozwodowej lub w zależności od okoliczności na odrębnym postępowaniu przed sądem rejonowym.

Artykuł sponsorowany