bastiondialogu.pl

biznes, finanse, zdrowie, uroda, praca, dom i ogród

cechy autorytetu
Lifestyle

Czym cechuje się autorytet?

Autorytet chociaż jest niewątpliwie często stosowanym pojęciem, nie zawsze pojmowane jest ono we właściwy sposób. Niejednokrotnie autorytet mylony jest z idolem bądź ideałem, choć pojęcia te oznaczają zupełnie coś innego. Co zatem rozumie się pod pojęciem autorytetu i jakie cechu go określają?

Autorytet – co to oznacza?

Autorytet zgodnie z definicją zamieszczoną w słowniku PWN oznacza osobę bądź instytucję cieszącą się szczególnym uznaniem, aczkolwiek to nie jedyna sformułowanie. Autorytet również określa uznanie, jakim obdarzana jest dana osoba w jakiejś grupie. Co za tym idzie, można zarówno cieszyć się autorytetem, jak również być uznawanym za autorytet. Współcześnie wielu młodych ludzi za swój autorytet postrzega osoby znane, celebrytów, sportowców, gwiazdy show-biznesu bądź znanych influencerów. Jednakże bardzie pasować w tym wypadku będzie określenie idola. Kim jest idol? Zgodnie ze słownikiem PWN idol oznacza „osobę będącą obiektem czyjegoś szczególnego podziwu, graniczącego z kultem” bądź „wyobrażenie bóstwa będące przedmiotem kultu”. Jak zatem łatwo zaobserwować, w pojęciu idola chodzi przede wszystkim o wytwarzany wokół niego kult i atrakcyjną otoczkę. To właśnie wskazane niuanse sprawiają, że wbrew wszelkim pozorom oba pojęcia znaczą zupełnie coś innego i nie powinny być stosowane naprzemiennie.

Jakie są cechy autorytetu?

Autorytetem cieszy się osoba, która pod wieloma względami jest podziwiana i stawiana za wzór do naśladowania. Powód jest prosty. Osoba z autorytetem cechuje się wieloma pozytywnymi atrybutami. Jednakże nie ma jednej reguły określającej wartości reprezentowane przez osobę autorytatywną. Autorytet to osoba prawdomówna oraz szczera, która jest godna zaufania. Jednakże autorytet to również osoba kompetentna na bieżąco podnosząca swoje kwalifikacje oraz umiejętności. Chodzi tu przede wszystkim o profesjonalizm, czyli kolejną ważną cechę docenianą przez rzeszę osób. Silny kręgosłup moralny to kolejny symbol osoby będącej autorytetem. Twarde zasady oraz bezstronność są cechą oczekiwaną u liderów, a co za tym idzie, także wypatruje się ich z nieniknącym zapałem u osób cieszących się uznaniem innych. Nie oznacza to jednak, że człowiek ten ma być pozbawionym wyobraźni statystą twardo stąpającym po ziemi, bowiem ważnym wydźwiękiem pojęcia autorytetu jest kreatywność oraz wizjonerski sposób postrzegania rzeczywistości. Jakie jeszcze cechy można przypisać autorytetowi? Z pewnością lista wyliczanych wyróżników jest długa i jak wspomniane zostało wcześniej, ciężko ją w pełni skompletować. Nie można jednak zapomnieć o takich cechach jak kultura osobista, umiejętność współdziałania, lecz jednoczesnego przywództwa z naciskiem na słuchanie innych.