bastiondialogu.pl

bastiondialogu.pl – biznes, finanse, zdrowie, uroda, praca, dom i ogród

rodzaje myślenia
Lifestyle

Jakie są rodzaje myślenia?

Wiele osób zastanawia się, jakie są rodzaje myślenia. Pierw warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest myślenie. Jest to proces łączenia elementów poznawczej reprezentacji świata, a mianowicie pojęć, sądów, obrazów i tak dalej. Należy pamiętać, że utworzone w ten sposób ciągi mogą zastąpić wydarzenia, a także ich konsekwencje negatywne lub pozytywne. Warto podkreślić, że myślenie zastępuje działanie w świecie realnym poprzez symulację w umyśle. Trzeba też wspomnieć o tym, że w czasie myślenia odbywa się tworzenie modelu rzeczywistości, żeby można było dokonywać operacji, a także wszelkich przekształceń na tym modelu.

Jakie są rodzaje myślenia?

Akustyczne myślenie nie jest nastawione na osiąganie konkretnych celów, charakterystycznych dla stanu relaksu, a także marzeń – tego typu myślenia opiera się na luźniejszych formach skojarzeń. Warto podkreślić, że takie myślenie nie musi przestrzegać wszelkich zasad logiki, a także konsekwencji, pomimo tego, że spełnia bardzo istotną funkcję u wszystkich ludzi – przyczynia się do odpoczynku, powstawania sztuki, a ponadto jest źródłem fantazji, a także ich zaspokojenia.

Myślenie realistyczne w przeciwieństwie do akustycznego, skupiać się będzie przede wszystkim na realizowaniu postawionych celów, uwzględniając przy tym istniejące przeszkody, a także ograniczenia w świecie rzeczywistym. Tego typu myślenie umożliwi rozwiązywanie problemów, ocenę różnych rozwiązań i tym podobne. Innym myśleniem jest myślenie reproduktywne, które polega na odtwarzaniu procesów znanych już w jednostce. Przede wszystkim ma znamiona nawyku oraz powtarzalny ścieżek myślenia. Natomiast myślenie produktywne służy głównie wytworzeniu nowych treści intelektualnych. Tego typu myślenie jest wynikiem myślenia podmiotu, dla którego efekt myślenia będzie nowy – efekt ten nie musi być od razu odkrywczy w odniesieniu dla innych ludzi.

Inne rodzaje myślenia

W myśleniu twórczym jego wszelkie wytwory są obiektywnie nowe dla ludzkości. Tego typu wytworami są np., wynalazki bądź dzieła artystyczne. Wszelkie efekty myślenia twórczego są wcześniej oceniane przez całe społeczeństwo jako te wartościowe oraz etyczne. Natomiast myślenie odtwórcze nie spełnia kryteriów myślenia twórczego. Często składa się ono na myślenie autystyczne, krytyczne bądź produktywne.

Myślenie krytyczne zawiera w sobie elementy myślenia reproduktywnego, a także produktywnego. Przede wszystkim jest ukierunkowane na ewaluację, czyli tzw. ocenę innych wytworów myślenia. Warto podkreślić, że można ja nazywać ,,metamyśleniem”.

Przeczytaj więcej na news-serwis.pl