Wojciech Prokopowicz

Wojciech Prokopowicz – przedsiębiorca, manager sportowy, organizator wielu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym a przede wszystkim sportowym. Specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu projektów społecznościowych. Przedstawiciel organizacji pozarządowej we Włocławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.