Struktury Bastion Dialogu

Prezes Zarządu

Grzegorz Czuryło 

Wiceprezes Zarządu ds. Strategicznych

Irena Chołuj    

Wiceprezes Zarządu ds. Bezpieczeństwa Informatycznego

Krzysztof Czyżycki

Sekretarz

Beata Adamczyk

Skarbnik

Mirosław  Mrowiński 

Członek Zarządu – Mentor

Lidia Bagińska

Dariusz Kabziński 

Kontakt: 

e-mail: zarzad@bastiondialogu.pl