Struktury Bastion Dialogu

Likwidator Stowarzyszenia 

Grzegorz Czuryło 

Kontakt: 

e-mail: biuro@bastionpolska.pl