Próżność jednostki – czyli jak skradziono 10 dni z kalendarza

Kalendarz juliański vs gregoriański

Katolicy witają nowy rok z 31 grudnia na 1 stycznia. Prawosławni świętują go 13 dni później. To skutek różnic miedzy kalendarzem juliańskim, a gregoriańskim. Kalendarz juliański został wprowadzony w 46 roku przed narodzeniem Chrystusa przez Juliusza Cezara dla użytku w Rzymie i jego posiadłościach. W tym też kalendarzu cerkiewnym dzień poświęcony św. Sylwestrowi, przypada nie 31 grudnia, lecz tuż po nim – 2 stycznia, czyli 15 stycznia według tzw. kalendarza gregoriańskiego wprowadzonego przez papieża Grzegorza XIII w 1582 roku.

Który mamy rok?

Przyjmując w końcu X w. chrześcijaństwo z Konstantynopola, Ruś Kijowska przyjęła też bizantyńską wersję kalendarza juliańskiego, w której rok cerkiewny zaczyna się 1 września, a świecki Nowy Rok – 1 marca. Lata w prawosławiu liczy się od stworzenia świata – obecnie mamy 7527 rok. Dopiero w XIV w. zaczęto wykorzystywać tzw. datację od narodzenia Chrystusa, którą zaczął w 532 roku zachodnioeuropejski mnich Dionizy Mały. Różnica ta wynosi aż 5508 lat.

Dlaczego pomiędzy kalendarzami jest 10 dni różnicy?

Zreformowany kalendarz, zwany później gregoriańskim przyjęły kraje katolickie. Do krajów protestanckich dotarł w XVIII wieku, a Rosja przyjęła go dopiero w 1918 roku. Cerkiew prawosławna staroobrzędowców nadal posługuje się kalendarzem juliańskim, ze względów praktycznych. Oprócz kwestii liturgicznych ten kalendarz określa dość precyzyjnie dietę (Kalendarz – kliknij). Rozbieżność kalendarzy za papieża Grzegorza XII (wobec kalendarza juliańskiego) wynosiła 10 dni. Teraz jest o trzy dni większa. Wynika to z różnicy między długością roku kalendarzowego, a roku astronomicznego.

Rozbieżności pomiędzy kalendarzami

Kalendarz juliański jest niekorygowany, zmian dokonuje się tylko w kalendarzu gregoriańskim. W latach kończących stulecia i niepodzielnych przez 400 odejmuje się jeden dzień, ponieważ w ciągu tych 400 lat powstaje 3-dniowe opóźnienie do roku astronomicznego. Do tej korekty wykorzystano tzw. lata przestępne. W latach 1700, 1800 i 1900, choć luty powinien był mieć 29 dni, miał ich 28. Współcześni nie mogli zaobserwować tej zmiany – 2000 rok był podzielny przez 400. Kolejne dostosowanie kalendarza do roku astronomicznego nastąpi w 2100 roku, który nie będzie przestępny. – Kalendarz juliański nie jest korygowany w ten sposób, więc różnica wobec gregoriańskiego ponownie zwiększy się i od 2100 roku wyniesie już nie 13, a 14 dni. Wyznawcy prawosławia i obrządków wschodnich będą więc witali 2101 rok w nocy z 14 na 15 stycznia.

Ciekawostki kalendarza gregoriańskiego

W październiku 2012 roku upłynęło 430 lat od dnia wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego. Dany kalendarz został wprowadzony przez papieża Grzegorza XIII w państwach katolickich 4 października 1582 roku zamiast kalendarza juliańskiego: następnego dnia po czwartku 4 października u katolików nastał piątek 15 października. 

Próżność – czy zdroworozsądkowe myślenie?

Wprowadzenie przez papieża Grzegorza XIII kalendarza, który otrzymał jego imię, początkowo spowodowało w Europie wielki szok. Komuś może się to wydać dziwne lecz na początku nie tylko prawosławie ale i protestantyzm wystąpił przeciw kalendarzowi gregoriańskiemu uważając go za papieski wymysł, potrzebną do rozpowszechnienia papizmu w całej Europie i na całym świecie. 
Następnie stopniowo w okresie XVII – XVIII wieków, Europa przeszła na ten kalendarz z racji jego pozornej astronomicznej wygody. Nie trzeba dodawać, że papież Grzegorz nikogo się nie radził, decyzję podjął sam, autorytarnie (a powinien zgodnie z postanowieniami św. Ojców uczynić to na Soborze). Nie tylko bez żadnych konsultacji z ludźmi prawosławnymi, których w tym czasie uważano za schizmatyków ale i także bez opinii Soboru. Ściśle mówiąc, wprowadzenie nowego kalendarza było charakterystyczne dla ducha Kontrreformacji Trydenckiej, dla agresywnego triumfalizmu kościoła Rzymsko-katolickiego. (Zauważmy, że to ten sam papież Grzegorz XIII, który ustanowił medale w cześć Nocy św. Bartłomieja. )

Dlaczego prawosławie nie przyjęło tego kalendarza

Cerkiew Prawosławna nie przyjęła tego kalendarza nie z powodu wojowniczego antyłacinizmu ale dlatego, że nie odpowiada on jego celom, w części dla świętowania Paschy. Dla kalendarza narusza się wiele wymogów, w tym także ten, według którego data prawosławnego święta Paschy nie może wypadać razem z Paschą żydowską, jak również nie może być przed nią. Na pierwszym Soborze Powszechnym wyraźnie zakazano świętowania Paschy razem z Żydami, jak i przed Żydowską paschą. Ustanowiono świętowanie Paschy na pierwszą pełnię księżyca po równonocy wiosennej.

I chociaż kalendarz juliański może być niedoskonały dla spraw cywilnych, to dla spraw cerkiewnych pasuje idealnie. 

Drabina w cerkwi

Nie należy podchodzić do cerkwi z kryteriami podchodzącymi do centrum biznesowego, tak jak na dzwonnicę wiedzie drabina a nie schody ruchome. Dziwnie wyglądają te zachodnie świątynie, gdzie Carskie Wrota otwierają się i zamykają automatycznie.

To samo dotyczy także kalendarza juliańskiego.

On zachowuje dla staroobrzędowców ten święty wymiar czasu, który znali i którym żyli Święci Ojcowie zaczynając od epoki Pierwszego Soboru Powszechnego. Ten kalendarz, w skrajnej mierze, w jego paschalnej części, łączy cały prawosławny świat.

Cerkiew prawosławna – Staroobrzędowca, w związku z powyższym nie grozi zmiana zapewne nie zmieni dla nich korzystnego, ustanowionego świętymi Ojcami Juliańskiego Kalendarza, na kalendarz dla nich niekorzystny – czyli Gregoriański

….. ale życie ludzkie nie takie scenariusze pisało i wszystko jest możliwym, bo w życiu jedynymi aksjomatami są: śmierć, podatki oraz zmiany.

Bez względu na kalendarz i wiarę życzę wszystkiego najlepszego 

Mariusz Jefimow – nastawnik

Od Bastionu Dialogu, 

Ojcze Mariuszu, chcielibyśmy podziękować za niezmiernie pouczający tekst i z okazji obchodzonych przez Państwa Świąt Bożego Narodzenia złożyć najszczersze życzenia dla wszystkich staroobrzędowców ale również prawosławnych:  Dużo zdrowia, szczęścia, rodzinnego ciepła, uśmiechu na ustach oraz spełnienia marzeń.

…… a Ojcu życzymy siły w tej ciężkiej pracy.

Niech się Wam wiedzie jak najlepiej.
http://orthodox.fm/christos-razdajetsia-slawitie-jego/ikona_bozego_narodzenia/

Dlatego też pozwolimy sobie podać numer konta bankowego Ojca parafii, jako najlepszej formy pomocy dla Waszej pracy na rzecz utrzymania wiary i tej staroobrzędowej kultury,  która w tym świecie globalizacji znika nam jak przysłowiowa kamfora. 

STAROPRAWOSŁAWNA CERKIEW STAROOBRZĘDOWCÓW
Gabowe Grądy 7A
16-300 Augustów

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
PL 88 2030 0045 1110 0000 0317 5950

Wesprzeć można również poprzez szybkie płatności dotpay. Zapraszamy też na stronę internetową, gdzie można uzupełnić swoją wiedzę na temat wiary i uzyskać informację o możliwości zakwaterowania. Zachęcamy do zwiedzania tego nieco archaicznego, a przez to oryginalnego regionu staroprawosławia: http://staroprawoslawie.pl/kontakt.html

Bastion Dialogu

Jesteśmy zwykłymi Polakami, którzy marzą o normalnej Polsce bez pychy, chciwości i manipulantów. Nie jesteśmy krzykaczami, fanatykami, liberałami, lewakami, lemingami, komuchami czy masonerią. Jeżeli powyższe założenia Ci odpowiadają to jest właściwe miejsce dla Ciebie – Zapraszamy ….

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.