SKOK- kryzys, który nas czeka i winnych nie będzie?

Po ostatniej upadłości Banku Spółdzielczego w Grębowie, można stwierdzić iż banki spółdzielcze w Polsce upadają i będą upadać. Niestety winnymi są konkretni ludzie – tylko nikt z tych ludzi w tym konkretnym układzie nigdy za swe niekompetencje nie zapłaci. Płacimy za to My wszyscy obywatele, bo przecież mamy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który istnieje z naszych pieniędzy. 

A teraz opiszę państwu o co chodzi w SKOKACH i dlaczego nas one doprowadzą niebawem do poważnego kryzysu. Czy jest na to rozwiązanie? ,…., oczywiście że tak ,…, tylko aktualny układ polityczny nic nie zrobi, bo bardzo się boją utraty swoich majątków i władzy. 


Wszystkie materiały wykorzystano z ogólnie dostępnych źródeł:


Poproszono mnie, abym przyjrzał się i napisał jako analityk o parabanku zwanym SKOK- Stefczyka. Dlaczego w ogóle  powstały i co się stało, że spółdzielcze kasy zaczęły na potęgę plajtować. Na dzień dzisiejszy spółdzielnia parabankowa SKOK otrzymała z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ponad 4 miliardy 336 milionów 711 tysięcy złotych.  Dla każdego w miarę normalnego człowieka, który nauczył się czytać ze zrozumieniem jest pewnym zaskoczeniem, iż od większości Polaków (ok. 16 milionów Polaków) wzięto pieniądze na pokrycie niegospodarności bankowej wywołanej przez konkretnych ludzi. Powinniśmy się również zastanowić, dlaczego do tej pory nie powstała żadna komisja sejmowa, aby przyjrzeć się przedmiotowej sprawie. Dlaczego ludzie posiadający swoje konta w Skoku Stefczyka nie strajkują, chociaż utracili swoje pieniądze?

Można mnożyć dziesiątki pytań, na które zapewne nie będziemy w stanie odpowiedzieć. Jednak w telegraficznym i w prostym skrócie  postaram  się w miarę możliwości i dostępu do informacji opisać problem.

Dlaczego nikt z rządzących nie jest zainteresowany wszczęciem prokuratorskiego śledztwa?

Niestety nikt z partii rządzącej nie jest zainteresowany rozwiązaniem tego problemu i nie będzie, bo jeżeli rzeczywiście zaczęli by się nią zajmować – musieli by zamknąć bardzo poważne osoby ze środowiska polityki, prawa, organów bezpieczeństwa, biznesu, nauki, czy nawet mediów. Dlatego aby zmienić środek zainteresowania społecznego, pojawiają się w mediach różne osoby uważane za ekspertów, których głównym celem jest oddalenie zarzutów od prawdziwego winowajcy i wykreowanie całkowicie innego. Po ostatnich kilkunastu latach najlepszym winnym są skorumpowane Wojskowe Służby Informacyjne, które zostały zlikwidowane przez aktualny rząd. Mówi się dość często o jakichś przestępcach, mafii, którą w żaden sposób nie można zlikwidować. Problem w tym że właśnie tacy przestępcy są politykom niezmiernie potrzebni ,…, no bo jak można byłoby wytłumaczyć zniknięcie miliardów złotych?  Gdy złodziej kradnie pieniądze, musi się liczyć z tym że nie może się tym chwalić i wydawać pieniądze bez opamiętania. A jak się nawet weźmie miliony złotych – to właśnie o to chodzi, aby móc się nimi cieszyć a nie trzymać zakopane w słoikach w szczerym polu? Dlatego pojawiają się różne instytucje, które nielegalne pieniądze mogą zamienić na legalnie zarobione. W dzisiejszych czasach nikt nie przekazuje dużych pieniędzy w walizkach, bo człowiek, który by je otrzymał, nie mógłby ich za szybko wydać. Dlatego przekazywanie korzyści finansowych jest na zasadzie wyznaczania na stanowiska członków zarządów różnych spółek (głównie skarbu państwa), na prezesów banków lub zatrudnianie najbliższej rodziny – ot takie polskie powiedzenie ” rodzina na swoim”.

Wartym zwrócenia uwagi jest, iż ta ostatnia ogromna afera AmberGold to kwestia 700 milionów złotych  i 16 000 wierzycieli, którzy na tym utracili swoje pieniądze. A to jest przecież zaledwie ułamek kryzysu wywołanego przez parabanki SKOK.  Tak tylko hipotetycznie, gdyby parabank “AmberGold” został objęty tym samym prawem co SKOK (czyli był uznany za bank), to prawdopodobnie nikt z Polaków nawet nie wiedziałby o tej aferze. Jednak aby w istnieniu danego banku o wątpliwej renomie nikt się nie dopatrzył przestępstwa, ważnym jest posiadanie bardzo mocnego zaplecza politycznego czy  służb specjalnych, które od pewnego czasu bardziej koncentrują się na realizacji celów politycznych, aniżeli tych gwarantujących Polsce i Polakom bezpieczeństwo. Aby zrealizować pełną operację finansową, potrzebna jest pełna kontrola mainstream-owych mediów. Posiadanie mediów gwarantuje właściwe ukierunkowanie informacji, wrzucanie szumów informacyjnych tak, aby ludzka percepcja koncentrowała się na kwestiach drugoplanowych. Takim wzorowym przykładem jest wprowadzanie emocjonalnych komunikatów, praktycznie nieistotnych dla naszego życia, ale jak wspaniale można nimi manipulować: walka z paradami równości, aborcja, lub ,…,  jak bardzo potrzeba nam jest kolejne muzeum lub kolejny pomnik?

 Każdy kto będzie zbyt dociekliwy i będzie chciał wiedzieć więcej, zostanie zniszczony na każdej płaszczyźnie – dlatego nikt (z uczciwych jeszcze) polityków, urzędników cywilnych, oficerów służb specjalnych, czy nawet redaktorów, w obawie o swoje życie i rodziny tego problemu nie dotknie!!!

Od czego się zaczęło?

Aby zrozumieć o co chodzi w SKOKach należałoby cofnąć się do roku 1992, w którym ta właśnie inicjatywa powstała. Jego inicjatorem i  pierwszym prezesem był pan Grzegorz Bierecki. Ważnymi do zwrócenia uwagi są osoby, które były współzałożycielami, np.  jego brat, Jarosław Bierecki, Adam Jedliński, Grzegorz Buczkowski, a nawet śp. pan prezydent Lech Kaczyński. Czyżby prezydent nie był aż taki święty na jakiego go kreowano? Zastanawiającym jest również, czy przez przypadek SKOK nie był połączony z aferą FOZZ, która w żaden sposób nie została też rozwiązana ,…., a świadkowie jeszcze żyją ,…, i to całkiem dobrze.

Politykom wydaje się że mają wszystko w swoich rękach, a prawda kiedyś nawet ich zaskoczy?

Ciekawostki,

“Spółka SKOK Holding S.à.r.l. zarejestrowana 12 października 2007 roku w Luksemburgu, niezatrudniająca żadnego pracownika, do której poprzez utworzoną sieć powiązań kapitałowych i personalnych kontrolowanych przez nią spółek systemu (holdingu) SKOK, sukcesywnie transferowane są środki SKOK w postaci opłat za usługi. Tym samym środki podmiotów systemu SKOK podlegających polskiemu prawu przekazywane są do spółki prawa luksemburskiego, wobec której Komisja Nadzoru Finansowego nie posiada uprawnień nadzorczych! Pierwotnym i jedynym udziałowcem SKOK Holding S.à.r.l. była Kasa Krajowa. Według stanu na koniec 2013 roku udziałowcami spółki były również: Asekuracja Sp. z o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK (TUW SKOK), Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SKOK S.A., Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. oraz Spółdzielczy Instytut Naukowy Sp. z o.o.” 

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego: Powiązania w sektorze SKOK – informacje dodatkowe . Komisja Nadzoru Finansowego. [dostęp 2015-08-17]. Informacje z KNF usunięto – pozostała jedynie wikipedia

Kolejną dość interesującą kwestią są spółki przynależące do holdingu SKOK, oraz osoby nimi  zarządzające. Zauważa się pewien powtarzający się schemat, czyli na 42 spółki, prezesami są zazwyczaj te same cztery  osoby: Grzegorz Bierecki, Jarosław Bierecki, Grzegorz Buczkowski i Romuald Orzeł (źródło: wikipedia). Natomiast członkami zarządów lub rad nadzorczych oprócz wymienionych powyżej są również: Marzena Bierecka, Dominik Bierecki, Andrzej Ossowski, Henryk Uzdrowiński, Michał Karnowski. Można powiedzieć iż SKOK jest rzeczywiście firmą rodzinną ,…, i nie liczymy na to aby ktokolwiek komukolwiek próbował zaszkodzić i każda osoba która będzie próbowała do nich dojść zostanie nie tylko medialnie, prawnie ale również i politycznie zniszczona. 

Czy wobec powyższego można uznać iż Holding SKOK jest stworzoną rodzinno-polityczną spółką celową?  

Interesującą spółką która przynależy do holdingu SKOK jest spółka: Fratria sp.z.o.o. ,…,  i nie bądźmy naiwni że partia aktualnie rządząca przegra wybory. przy takim wsparciu medialnym nie ma szans na przegranie. Właścicielem większościowym jest pan Grzegorz Bierecki, a redaktorem naczelnym Michał Karnowski. Do tej spółki należą takie czasopisma jak „wSieci”, „Fronda”, „Gazeta Bankowa” „wSieci Historii”, oraz portale internetowe “wPolityce.pl”, “wGospodarce.pl”, “wSieci.pl”, “wNas.pl”, “gb.pl”  “ABCtygodnik.pl”.  

Czy można wnioskować, że podnoszone tematy przez redaktorów zatrudnionych przez wyżej wymienione agencje medialne, są robione na zlecenie polityczne?

To nie wszystko, do Holdingu SKOK należą również “polskie sieci cyfrowe sp.z.o.o.”, które są operatorem telefonii komórkowej „w naszej Rodzinie” z siedzibą w Warszawie, powiązanej personalnie z fundacją „Lux Veritatis” założoną przez redemptorystów Jana Króla i Tadeusza Rydzyka

Pierwszą ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w 1995 roku realizowała kancelaria prawna Adama Jedlińskiego, współzałożyciela SKOK i  należąca do (holdingu) SKOK

W czym problem?

Problem ze SKOK-ami na pewno nie pojawił się w ostatnim czasie, tylko mniej więcej około roku 2005. Nadmieniam, iż głównym celem  powołanej Spółdzielni było połączenie ludzi wspólną więzią finansową, którzy będą wspólnie gromadzić swoje oszczędności i wzajemnie udzielając sobie niskoprocentowych pożyczek, po tak zwanym koszcie. Cel jak najbardziej szczytny tylko ,…,

Czym innym jest wspaniała idea, a czym innym realizacja

Miały one przede wszystkim udzielać krótkoterminowych pożyczek konsumenckich. Głównie na samochody, prowadzenie gospodarstwa domowego, na leczenie, lub na nagłe i nieprzewidziane potrzeby. Dokładnie tak samo, jak udzielane są aktualnie w zakładach pracy pożyczki pracownicze. Różnica pomiędzy pożyczkami z KKOP (Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo Pożyczkowa) w zakładach pracy, a SKOKiem jest kluczowa – w zakładach pracy udziela się pożyczek tylko w ramach posiadanych zasobów finansowych i nie ma tam żadnego ubezpieczenia z Bankowego Systemu Gwarancyjnego.

Bankowy System Gwarancyjny i słupy

BSG, gwarantuje bankom w okresie upadłości zabezpieczenie posiadaczom kont (patrz oszczędności ludzi)  do kwoty 100 000 Euro. Czyli większości przetrzymujących tam oszczędności. Nie byłoby jakiegoś specjalnego zaskoczenia gdyby okazało się iż w SKOKach zakładano konta na wirtualnych i nieistniejących ludzi  na kwoty w przedziale 10-20 tysięcy złotych. Audytorzy z KNF kontrolujący zapewne będą w priorytecie analizować wyższe wartości i dlatego zakładanie kont o niskich wartościach ma w tym procederze sens. Zakładanie takich kont gwarantuje przekazywanie pieniędzy do ludzi bezdomnych, na granicy ubóstwa – tylko że Ci ludzie nie wiedzą nawet że są posiadaczami jakichkolwiek pieniędzy oraz kont.     

Pojawia się również grupa ludzi (ok 800 osób)  posiadających tam oszczędności, lokaty i depozyty, które zdecydowanie przewyższają kwotę gwarancji. Jednak w większości przypadków dla tych osób większą wartość ma utrzymanie anonimowości, aniżeli utraconych milionowych oszczędności. W ramach tej grupy są też osoby, które doskonale wiedziały o nielegalności, ale liczyły na ogromne zyski – teraz niejednokrotnie można co niektórych  zauważyć w różnych mediach jako pokrzywdzonych.  

Daty mają znaczenie

Zwrócić należałoby uwagę  na daty, bo on e mają tutaj bardzo duże znaczenie.

 • 1992  – zostaje założona spółdzielnia SKOK Stewczyka,
 • 1995  – zostaje napisana pierwsza ustawa o SKOKach, przez kancelarię prawną inicjatora SKOKów.
 • 1999-2009 – rozkwit skoków poprzez stosowanie niskoprocentowych stóp kredytowych.  Udzielanie kredytów ludziom nie posiadającym zdolności kredytowej.
 • 2006  – powstaje ustawa włączająca SKOK w Bankowy System Gwarancyjny
 • 2007  – utworzony zostaje holding SKOK w Luksemburgu. Brak nadzoru KNF nad SKOK-ami
 • 2009 – uchwalenie ustawy której nadzór nad SKOK-ami oddaje w ręce Komisji Nadzoru Finansowego, ale pan prezydent Lech Kaczyński skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Utknęła tam na kilka lat. Wycofał ją stamtąd dopiero pan prezydent Bronisław Komorowski.
 • 2012 – Pełne przejęcie nadzoru nad SKOK-ami przez KNF. Obowiązek przez SKOK składania sprawozdań finansowych – wychwycenie pierwszych nieprawidłowości
 • 2013 – Kontrola KNF w SKOK Wołomin. W wyniku wykrytych oszustw oraz skalę – ustalono zarząd komisaryczny.
 • 2014 – KNF wykrył oszustwo, w wyniku czego został ciężko pobity Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego KNF, przeciwko któremu dziś prokuratura prowadzi postępowanie. Pobicie zlecił Piotr P., założyciel SKOK-u Wołomin.
 • 2015 –  Bankructwo SKOK Wołomin – wyprowadzenie pieniędzy na około 3 miliardów złotych
 • 2016 – Bankrutowało pięć SKOK-ów. Z pieniędzy Bankowego Systemu Gwarancyjnego (czyli wszystkich klientów posiadających konta w innych bankach na terenie Polski) banków na pokrycie wierzycieli wypłacono 4,3 miliarda złotych.
 • 2016 – Powołanie sejmowej komisji ds. “AmberGold” – czyli przekierowanie  społecznego zainteresowania na inny problem
 • 2018 – aresztowanie wszystkich osób funkcyjnych z KNF (niby) za niedopełnienie obowiązków w latach 2013-2014. Aresztowano również 16 słupów na których część pieniędzy zostało wyłudzone. Nie aresztowano nikogo z zarządu SKOKów – w tym osoby odpowiedzialnej z a zarządzanie całością;
 • 2019 – Szopka wyborcza – czyli dalsze kupowanie socjalem elektoratu ,…,  i nawiązując do słów klasyka ” A ciemny lód to kupi”

Zarząd holdingu zapewne doskonale wiedział o braku zdolności finansowych i dlatego wysoce prawdopodobne jest, że po raz pierwszy pojawiła się idea – jak mówił klasyk – znalezienia “tak zwanego jelenia”, czyli ubezpieczyciela spółdzielni  SKOK w Bankowym Systemie Gwarancyjnym (BSG). Jedyną kwestią do załatwienia było pozbawienie możliwości nadzoru przez Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która bardzo szybko zauważyłaby brak pokrycia finansowego na wierzytelności. W tej sytuacji nie jest dziwnym że organizatorzy SKOK bardzo chcieli być objęci Bankowym Systemem Gwarancyjnym a nie byli zainteresowania Komisją Nadzoru Finansowego.  Jak da się zauważyć , nawet śp. prezydent Lech Kaczyński również nie był tym zainteresowany – ciekawe dlaczego?

Od tych ludzi co SKOK zorganizowali, powinno się brać nauki jak kreować ogromne pieniądze będąc bankrutem, nie być za nic oskarżonym ,…, a do więzienia pójdą wszyscy ci, co spróbują ten układ rozmontować

Afera “AmberGold” – zasłoną dymną?

Dlaczego AmberGold został ujawniony a dlaczego SKOK nie. Niestety macki SKOKów  są bardzo mocno zakorzenione nie tylko w obszarze politycznym, ale również obszarze prawnym (notariusze, prokuratorzy, sędziowie i adwokaci), a także urzędnicy cywilni z obszaru finansów. Najdziwniejszą rzeczą jest, że tak inteligentni ludzie jakimi są oficerowie służb specjalnych, dali się wmanewrować w ten oczywisty przekręt, bo tylko oni odpowiedzą za to. Partia rządząca doskonale wie, że gdyby SKOK nie uzyskał gwarancji bankowych, ludzie posiadający tam oszczędności, a jest ich ok 2,5 miliona wyszliby na ulicę i mogłoby to się skończyć bardzo źle.  Nie jest dziwnym, iż komisja sejmowa ds. afery “AmberGold” ukierunkowała się głównie na to, aby udowodnić winę jedynego liczącego się W Polsce i na świecie polityka, który bezpośrednio zagraża utrzymania lobby pana Jarosława Kaczyńskiego. Ci ludzie będą robić wszystko, aby go zdyskredytować – co widać na portalach społecznościowych i obarczyć go wszystkimi winami za całe zło. Nie udało im się obarczyć winą za Smoleńsk, to wykreowano winowajcę (w sumie to trochę na swoje życzenie – bo nie chcąc doprowadzać do konfliktu, p. Tusk wolał milczeć ,…, a powinien robić). W czasie przesłuchań pan premier Donald Tusk wielokrotnie pytał skład komisji, dlaczego nie została jeszcze powołana żadna komisja sejmowa ds. afery SKOK? – ale jak to u nas bywa komisja słyszy tylko to co chce usłyszeć.

Politycy PO doskonale wiedzieli, że w tym parabanku nie tylko są umoczeni politycy z ich konkurencji (PiS) ale również z ich ugrupowania,…, i właśnie dlatego za bardzo też nie chcą tego tematu dotykać, bo SKOK to gwóźdź do trumny wszystkich partii politycznych egzystujących na scenie politycznej po roku 2005.

Konkluzja

Na podstawie powyższych danych można wnioskować iż SKOK to rodzinna firma zrzeszająca szereg różnych podmiotów gospodarczych pod tym samym zarządem,  której celem jest jak najszybsza rotacja pieniądza i maksymalizacja zysków. Posiada ogromne wpływy na poziomie politycznym, prawnym i zabezpieczających dobra skorumpowanych ludzi. Posiada też ogromne wpływy w kreowaniu informacji i jest wysoce prawdopodobnym, że poprzez swoje media będzie zabezpieczać kampanię wyborczą tego ugrupowania, które zagwarantuje im brak rozgłosu.

Grzegorz Czuryło

„Ekspert ds. zarządzania – strateg, planowania oraz psychologii terroryzmu. Specjalista w szacowaniu i analizie ryzyka oraz modelowaniu systemów informatycznych pod kątem zarządzania. Certyfikowany „Project Manager”. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Emerytowany żołnierz wojsk specjalnych. Posiadacz najwyższego wyróżnienia dedykowanego dla ludzi wdrażających ponadprzeciętne rozwiązania systemowe „Bright Idea”, przyznanego przez Dowódcę NATO Communication Service Agency. Wady: Opracowywanie rozwiązań systemowych oraz zdolność przewidywania skutków i konsekwencji w ujęciu długofalowym.

9 myśli na temat “SKOK- kryzys, który nas czeka i winnych nie będzie?

 • 17 lipca 2019 o 19:03
  Permalink

  Szanowny Panie Grzegorzu…… Artykuł bardzo dobry. W sposób jasny, prosty i przystępny opisany został problem SKOKów ale pod koniec artykułu…… odniosę się do fragmentu który mnie po prostu powalił:
  cytuję: “Może za chwilę okazać się, że pan premier Tusk rzeczywiście się zdenerwuje, i prosząc kogoś z międzynarodowego nadzoru finansowego oraz państwa Luksemburg (gdzie holding jest zarejestrowany) o ich sprawdzenie, pod kątem sponsorowania działalności o charakterze destabilizującym system państwa demokratycznego?
  Wtedy może okazać się, iż I w ten magiczny sposób nie tylko zablokuje wszystkie konta holdingu, ale również otworzy sobie drogę do Prezydentury w roku 2020 i jest dość duże prawdopodobieństwo, iż ją wygra.” koniec cytatu.

  Jeśli Tusk ma możliwości zadziałania żeby ujawnić oszustwo względem Polaków i jeszcze tego nie zrobił, to nadaje się pod SĄD a nie na stanowisko Prezydenta Polski! Pan chyba sobie zażartował w ostatnim fragmencie artykułu, albo myśli Pan tak jak i reszta naszych oprawców że Polacy do końca zdurnieli i wybiorą sobie na następną kadencję człowieka który nie był w stanie dopilnować wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej! Człowieka który wysłał miliony młodzieży polskiej za granicę na przymusową emigrację, który obiecywał “złote góry” i w mojej opinii nic dla Polaków dobrego nie zrobił!

  Jakiś mądry człowiek kiedyś powiedział: “Nie można robić wciąż tego samego oczekując innego wyniku”. To samo jest z Tuskiem. Nie można oczekiwać aby z tego kim naprawdę jest, stał się człowiekiem godnym zaufania i godnym piastowania jakiegokolwiek urzędu w Polsce! Panu Tuskowi już dziękujemy.

  Polecam mój artykuł nt. SKOKów ale z trochę innej perspektywy na stronie akademiapolityczna wordpress com pt.” Czy afera w SKOKach to operacja CIA dająca od 30 lat wsparcie finansowe dla Żydowskich spadochroniarzy którzy przejęli władzę w Polsce w 1989 roku i trzymają ją do dziś?” Zamieściłam tam również możliwy schemat całej operacji.

  Odpowiedz
  • 17 lipca 2019 o 20:14
   Permalink

   Dziękuję za celne uwagi,…, tekst już pani czytałem – i rzeczywiście jest innym spojrzeniem na ten sam problem.

   Odpowiedz
  • 17 lipca 2019 o 23:36
   Permalink

   Pani może już panu Tuskowi podziękowała, ale wielu Polaków nie i pana Tuska poprze, jeśli wystartuje w wyborach prezydenckich. Ja na przykład poprę go, jeśli nie będzie innego dobrego kandydata.

   Odpowiedz
   • 18 lipca 2019 o 05:19
    Permalink

    Właśnie…. ja myślę że problem jest taki że Polacy przyzwyczaili się do wybierania mniejszego zła zamiast dobra. Proponuję na stanowisko Prezydenta Polski Pana Roberta Majkę, jedynego prawdziwie polskiego Posła w obecnym sejmie, posła który odważnie, godnie, mądrze i rzeczowo nas POLAKÓW reprezentuje. Tacy ludzie jak on powinni dostać wsparcie od nas zwykłych obywateli i jego powinniśmy wystawić na Prezydenta. Wg mnie Tusk nie jest reprezentantem Polaków tylko pewnej…. mniejszości…..

    Odpowiedz
     • 18 lipca 2019 o 18:13
      Permalink

      Co Pan ma do zarzucenia Panu Posłowi Robercie Majce? Chyba tylko to że nie poszedł na układ z WSI i został za to pobity? Wcześniej czy później tacy ludzie jak Pan Majka wejdą do władzy i zrobią porządek. Bo Pan Poseł Majka to jest prawdziwy i odważny mężczyzna, UCZCIWY Polak jakich w obecnych czasach ze świeczką szukać…

      Odpowiedz
      • 18 lipca 2019 o 20:34
       Permalink

       Pani Tereso nie znam posła Majki zatem na jego temat się nie wypowiem ale co do kandydatury Tuska i jego ewentualnej prezydentury w pełni Panią popieram. Wybrać człowieka który uwikłany jest w Polsce w wiele afer a jego rząd miał duże prawdopodobieństwo upaść, gdyby nie ucieczka do Brukseli ( za jaką cenę wiemy) to jak wybrać krzywy drąg za drabinę – wejść się da ale zejść już niekoniecznie. Wiemy też ile pieniędzy poszło na nieistniejącą elektrownię. Przez ponad 7 lat atomowi eksperci nie potrafili nawet wybrać lokalizacji, w której budowa elektrowni miałaby się rozpocząć. Specjalnie w tym celu stworzone spółki (PGE Energia Jądrowa i PGE EJ1) stały się one skupiskiem ciepłych i dobrze płatnych posadek, a zatrudniani tam ludzie zarabiali naprawdę gigantyczne pieniądze. Pamiętamy też pociągi za miliony bez dostosowanych torów, sprzedaż za marne grosze strategicznych zakładów, ułatwienie w nielegalnym odzyskiwaniu kamienic – dla przykładu, w Poznaniu sądy zwracały nieruchomości na podstawie testamentów pisanych długopisem, a datowanych na czas kiedy jeszcze takowe nie istniały ! Przypomnę, że długopis został wynaleziony przez Wegra Laszlo Biro w 1938 roku, eksperci zwracali sądom uwagę na ten fakt ale nieruchomości zwracano ! Wiemy też jakimi podatkami obłożono węgiel żeby kopalnie szybko upadły, dużo na ten temat pisze Zbyszek Martyniuk. Zatem taka kandydatura to kpina ze wszystkich ,myślących i prawych Polaków i aprobata dla wielkiej wszechobecnej głupoty i profanacji obyczajów.

       Odpowiedz
       • 19 lipca 2019 o 23:11
        Permalink

        Poważne afery były przed Tuskiem i są teraz bez Tuska. Przypominam, że premier rządu każdego kraju nie jest policjantem mającym ogarnąć wszystkich oszustów i malkontentów. Dla jasności przypomnę, że nie jestem jakimś wielkim fanem D. Tuska, ale też jestem daleki od obwiniania go za wszystkie bolączki i zło w kraju. Tak na przykład sprawa nielegalnego przejmowania kamienic to proceder trwający w najlepsze do dziś……..a zaczęło się na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy D. Tusk w ogóle nie był w polityce. Teraz jest rząd rzekomo walczący z oszustami, a ten proceder – podobnie, jak wiele innych – trwa w najlepsze. A jeśli chodzi o kopalnie, to nikt inny, lecz sami Polacy niszczą polskie górnictwo – i to bez D. Tuska. Idąc w sukurs pewnemu prezesowi – kto jest winny wszystkim nieszczęściom tego kraju ? Oczywiście Donald Tusk. Nie twierdzę, że Tusk jest bez winy, bo niestety w pewnym zakresie jest, ale obawiam się , że za tegoroczną suszę też winny jest Donald Tusk ! Moim zdaniem największą winą Tuska jest to, że był trochę za “miękki”, bo zwyczajnie powinien pewnych ludzi trzymać “krótko za mordy” , zamiast nadmiernie ufać. No cóż , mieliśmy premiera bez charakteru Piłsudskiego ! A szkoda.

        Odpowiedz
        • 23 lipca 2019 o 22:59
         Permalink

         Panie Jarku jakoś umknął mi ten komentarz, ja nie pisałam o jakichś aferach tylko o konkretnych pod którymi widniej podpis D. Tuska tak było z ludźmi których awansował do spółek powstałych naprędce, które nigdy nie mogłyby powstać bez jego udziału, podobnie z pociągami – to są wiążące mocno nagłaśniane umowy – żaden prawy premier nigdy nie przeszedłby wokół takiej afery obojętnie. Jeśli chodzi o kamienice ma pan rację, że ten proceder ma swoje wcześniejsze podłoże co nie zmienia faktu, że jego kontynuacja i rozkwit splendoru nie przydają. Lista afer wyprzedaży majątku narodowego jest bardzo długa i fakt, że wrosła korzeniami nie stanowi o tym, że nie należało tego ukrócić i, że każdy prawy premier tak winien zrobić. Co do kopalni to duże uogólnienie, że winni jesteśmy My i tak i nie – nie mamy wpływu na decyzje rządowe i wysokość podatków a brak jedności w narodzie i strach przed utrata pracy ludzi paraliżuje i tym samym zniechęca do działania. Nie aprobuje faktu, że ktoś jest zły, bo przed nimi byli tacy sami, zatem kontynuuje dzieło i po nim też są tacy, o ile nie gorsi co w ogólnym rozrachunku wypada na plus tych, którzy już byli – bo kradli mniej i tylko kontynuowali dzieło, a nie byli jego pionierami . Taka retoryka do mnie nie trafia.

         Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.