Jak się szybko rozwieść

Jak się szybko rozwieść?     Recepta jest prosta

Zakładam, że osoba czytająca ten artykuł przemyślała swoją decyzję o rozwodzie i nie trzeba już tłumaczyć, że decyzja ta rodzi nieodwracalne skutki prawne i dotyka nie tylko rozwodników, ale także ich najbliższe otoczenie – w szczególności dzieci.

Jeżeli więc ktoś jest pewien rozwodu i zależy mu, aby orzeczenie zapadło jak najszybciej, może przyspieszyć całą procedurę stosując się do poniższych wskazówek. Mało kto wie bowiem, że sukces i szybkość uzyskania rozwodu zależy w głównej mierze od czynności, które powinniśmy podjąć przed złożeniem pozwu, a na które po jego złożeniu może być za późno.

 

1. Zanim złożysz pozew: przygotuj dokumenty i zorganizuj świadków.

Aby przyspieszyć procedurę przed sądem, musisz wykonać kilka ważnych czynności jeszcze przed złożeniem pozwu. W sądzie liczą się dowody, a najskuteczniejszym dowodem jest dokument. W sprawie rozwodowej oprócz kwestii emocjonalnych liczą się kwestie majątkowe, szczególnie, jeśli to ten drugi małżonek zarabiał na utrzymanie.

– dlatego zbieraj wszelkiego rodzaju rachunki i paragony, świadczące o kwocie, którą przeznaczasz na swoje miesięczne utrzymanie. Prowadząc zeszyt z rachunkami będzie można w łatwy sposób wyliczyć, ile średnio pieniędzy potrzebujesz na życie. Jeżeli macie dzieci i chcesz, aby po rozwodzie zostały z Tobą – prowadź oddzielny zeszyt z rachunkami za wydatki na dziecko. Wtedy będzie można w łatwy sposób udowodnić sądowi, jaka kwota powinna być zasądzona na poczet alimentów dla dzieci oraz dla Ciebie.

Prowadzenie zeszytu z rachunkami jest ważne również w przypadku, gdy sąd chce CIEBIE obarczyć alimentami żądanymi przez drugiego małżonka. Jeśli uważasz, że żądana przez niego kwota jest znacznie wygórowana, możesz przedstawić zeszyt z rachunkami, poświadczając w ten sposób, że w rzeczywistości kwota potrzebna na miesięczne utrzymanie jest niższa niż ta, o którą wnioskuje drugi małżonek.

– zabezpiecz dowody obciążające drugiego małżonka. Przykładowo, jeżeli małżonek Cię zdradził, możesz zrobić zdjęcia SMSów i innych wiadomości, które wysyłał do osoby, z którą dopuścił się zdrady. Jeszcze lepiej będzie, jeżeli „pożyczysz” telefon, z którego małżonek wysyłał wiadomości, zabierzesz go do notariusza i poświadczysz zgodność treści SMSów z ich wydrukami – wtedy dowód będzie niezbity.

– zorganizuj kilku świadków, którzy poświadczą przedstawioną przez Ciebie przyczynę rozwodu. To bardzo przyspieszy całą procedurę, ponieważ w postępowaniu rozwodowym sąd bada, czy pomiędzy małżonkami ustało wspólne pożycie i czy nie może trwać dalej. Im więcej świadków potwierdzi, że pożycie ustało, tym krócej sąd będzie zajmował się ustaleniem tej kwestii.

To, co powinni powiedzieć świadkowie w sądzie zależy od konkretnej sytuacji. Przykładowo, jeżeli Twój małżonek nadużywa alkoholu, poproś osobę, która widziała przykrą dla ciebie sytuację z udziałem pijanego małżonka lub nawet znajomych, którym się z tego zwierzasz, aby potwierdzili w sądzie, że małżonek nadużywa alkoholu i jak zachowuje się pod jego wpływem.

– zorientuj się, czy małżonek zgadza się na rozwód. Jeżeli zgadza się, to z praktyki wynika, że orzeczenie o rozwodzie zapadnie jeszcze na pierwszej rozprawie. Jeżeli jednak małżonek nie zgadza się na rozwód, albo nie chcesz go pytać – od razu przejdź do następnego kroku, którym będzie złożenie pozwu.

2. Pozew

Pozew należy złożyć do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali razem, jeżeli co najmniej jeden małżonek nadal  tam zamieszkuje lub przebywa. Jeżeli żaden  z małżonków nie mieszka i nie przebywa w tym miejscu, należy złożyć pozew do sądu okręgowego, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Pozew powinien odpowiadać pewnym wymogom, dlatego najlepiej poprosić o jego sporządzenie adwokata. Pozew możesz sporządzić oczywiście samodzielnie – w tym celu sprawdź koniecznie art. 126 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), który określa wymogi dla każdego pisma składanego do sądu.

– Udowodnij trwały i zupełny rozkład pożycia. Jednym z elementów pisma procesowego określonych w art. 126 k.p.c. jest konieczność wskazania osnowy wniosku (wskazanie że wnioskujemy o rozwód) i dowodów na podparcie tego wniosku. Wniosek trzeba odpowiednio uzasadnić. Uzasadnienie powinno zawierać okoliczności poświadczające, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Są to np. opisane powyżej sytuacje w postaci zdrady czy nadużywania alkoholu. Po opisaniu tych okoliczności należy wskazać dowody, jakie posiadamy na ich poświadczenie.

orzekanie o winie: sąd samodzielnie orzeka, który z małżonków ponosi winę za rozwód. Dlatego też warto w pozwie o rozwód wskazać i udowodnić, że to drugi małżonek jest winny rozwodowi. Ma to znaczenie w kontekście ewentualnych alimentów. Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia nie może domagać się od drugiego małżonka środków utrzymania. Z kolei prawo domagania się alimentów ma małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego (winny częściowo) lub małżonek niewinny.

                Sąd może nie orzekać o winie jedynie na zgodny wniosek obydwu małżonków.

Im skuteczniej udowodnisz trwały i zupełny rozkład pożycia oraz winę małżonka, tym szybciej zapadnie orzeczenie o rozwodzie. Dlatego też szczególnie ważne są czynności opisane powyżej – zbieranie dokumentów i zeznania świadków.

 

3. Wnioski dodatkowe w pozwie

W pozwie o rozwodowym głównym wnioskiem jest wniosek o rozwód. Warto jednak zamieścić także inne wnioski, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć:

– wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej – jeżeli chcesz, aby sąd orzekł, że dzieci po rozwodzie będą pod Twoja opieką. Oczywiście warto zabezpieczyć się w dowody. Zeznania świadków – np. Pani w przedszkolu, kto odbiera dzieci. Najważniejsze w tym przypadku będą zeznania samych dzieci, dlatego warto z nimi wcześniej porozmawiać.

– wniosek o orzeczenie, kto będzie zajmował dotychczasowe wspólne mieszkanie i podział majątku. Najłatwiej uzyskać wspólne mieszkanie, jeżeli sąd przyznaje Ci opiekę nad dziećmi – dzieci przecież muszą mieć dach nad głową. Sąd jednak bierze pod uwagę różne okoliczności, w szczególności sytuację materialną obojga małżonków, oraz to, czy małżonek jest uciążliwy, nadużywa alkoholu itp.

4. Załączniki i opłata

Do pozwu o rozwód należy załączyć skrócony odpis aktu małżeństwa oraz w razie posiadania wspólnych dzieci – skrócone odpisy aktów ich urodzenia. Oprócz tego wszelkie dokumenty stanowiące dowody poświadczające okoliczności zamieszczone w pozwie (np. paragony i rachunki). Należy także uiścić opłatę w wysokości 600 zł, bez względu na to, czy żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie czy bez. Jeżeli oboje małżonkowie złożą zgodny wniosek o nieorzekanie o winie, po orzeczeniu rozwodu sąd z urzędu (bez konieczności składania wniosku) zwraca powodowi całą opłatę. Opłatę należy uiścić w kasie sądu lub na rachunek wskazany na stronie internetowej, a potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć jako załącznik do pozwu.

 

Konkludując, szybkość uzyskania rozwodu zależy w dużej mierze od naszych starań poczynionych jeszcze przed złożeniem pozwu i determinacji. Jednakże sprawy rozwodowe bywają zawiłe, a drugi małżonek może powoływać się na okoliczności, które obciążają nas samych.

Wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie zwrócenie się o pomoc do profesjonalisty, który zna się na rozwodach i dołoży wszelkich starań do osiągnięcia tego, czego żąda klient.

adwokat Lidia Bagińska

Lidia Bagińska

Adwokat, były Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Wykładowca akademicki w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Wykładowca na aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego w zakresie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, prawa wekslowego i czekowego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa bankowego, prawa papierów wartościowych, prawa upadłościowego i procedury cywilnej. Członek Komisji Egzaminacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości na zawodowym egzaminie adwokackim z zakresu prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Autorka wielu książek prawniczych z zakresu prawa cywilnego: Skarga konstytucyjna, Prawo wekslowe i czekowe - komentarz, Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

3 myśli na temat “Jak się szybko rozwieść

 • 18 kwietnia 2019 o 09:39
  Permalink

  Niekiedy nie da się szybko przeprowadzić sprawy rozwodowej, ponieważ ma wpływ na to wiele niezależnych czynników.

  Odpowiedz
  • 18 kwietnia 2019 o 19:13
   Permalink

   Zapewne tak jest. Jednak nie da się przedstawić idealnego rozwodu. Dlatego przedstawiamy go jak on wygląda zgodnie z zapisami prawa

   Odpowiedz
 • 9 stycznia 2018 o 17:35
  Permalink

  Łatwiej dogadac się z partnerką i pozew złożyc bez orzekania o winie. Korzyść jest dla obu stron. Oczywiscie jeśli na tym nie cierpią dzieci ….. więc jeśli nie ma dzieći – wtedy nie ma żadnego problemu!

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.