Polska użyta do rozmontowania Unii Europejskiej?

Celem naszych “przyjaciół”, jest doprowadzenie Polski do stanu jak największej polaryzacji społeczeństwa wewnątrz i całkowitej izolacji na zewnątrz

Podjąłem się opisania bardzo skomplikowanego tematu jakim jest zarządzanie asymetryczne w kontekście rozbicia Unii Europejskiej,  ponieważ w naszym kraju daje się zauważyć coraz większe oddziaływanie różnych wpływów, lobby oraz różnych grup interesu spoza Polski. Na podstawie tychże działań można wyciągnąć wnioski, że celem jest rozbicie Unii Europejskiej za pomocą Polski i za naszym przyzwoleniem. Nieświadomi gry eurosceptycy mogą z satysfakcją powiedzieć, że jest to bardzo dobra informacja. Niestety – nic bardziej mylnego, bo My-Polacy za to posunięcie zapłacimy bardzo wysoką cenę, a strategię utkano w bardzo misterny sposób. Informuję że zapłacimy nie tylko miliardowe odszkodowania dla bez-narodowego lobby przebywającego za oceanem, ale również będziemy płacić ogromne odszkodowania Unii Europejskiej za niedotrzymanie warunków umowy. Najgorsze i najbardziej bolesne dla nas będzie to, że żaden europejski kraj wchodzący w skład UE będąc świadomym fundowanego nam oszustwa, nie stanie w naszej obronie, a jeszcze obwini nas za rozpad UE – czyli zostaniemy dosłownie sami jak palec.

Nie wykluczam również, że zostaniemy oskarżeni za rozpętanie drugiej wojny światowej ,…,  kto wie?  W tym świecie  zakłamania, obłudy i żadnych zasad wszystko jest możliwe.

Geopolitykę można porównać do gry w szachy ,…, liczy się tylko osiągnięcie celu

Aby zrozumieć poniższy temat należy pamiętać, iż w planowaniu asymetrycznym i geopolityce nie ma przypadków, zbiegów okoliczności  czy wydarzeń bez znaczenia. Uznane za tragiczne w skutkach wypadki, niby nie związane ze sobą ,…, zawsze są połączone! Każde wydarzenie o charakterze militarnym, ekonomicznym, informacyjnym czy politycznym są wydarzeniami analizowanymi!

W ujęciu asymetrii geopolitycznej powinniśmy ponownie i na zimno przyjrzeć się najgorszej w skutkach dla systemu zarządzania Polski katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r. gdzie zginęli wszystkie najważniejsze osoby w Państwie. Kto na tym tak naprawdę zyskał, a kto stracił? Stracili na pewno Polacy ,…., a kto zyskał?
Zastanówmy się bo może to wydarzenie miało na celu wywołanie wewnętrznego konfliktu pomiędzy liderami największych partii: panem Donaldem Tuskiem oraz panem Jarosławem Kaczyńskim? Zapewne dla analityków asymetrycznych wrogich sił nie życzących dobrze Polsce takie wydarzenie, było jak trafienie kumulacji w totolotku. Wystarczyło tylko kontynuować i niepostrzeżenie eskalować konflikt pomiędzy tymi panami, a reszta sama się już dokonała. Natomiast, oni w swej wzajemnej nienawiści, będą podejmować tak nieroztropne i nielogiczne decyzje, że w końcu doprowadzą Polskę do stanu wojny domowej.

Idealnie przygotowana operacja asymetryczna występuje wtedy, gdy wszyscy uważają ją za wypadek lub zbieg okoliczności

O co chodzi w asymetrii?

Gruntowna analiza sieciowa, historyczna, z pominięciem wszelkich granic i uwzględnieniem nieograniczonego czasu, okazuje się, misternie tkanym działaniem, realizowanym na potrzebę założonego celu przez jakąś grupę lub nawet wiele grup różnych interesów.

W tej grze nie ma wrogów ale też nie liczmy, że znajdziemy tam jakichkolwiek przyjaciół.

W tym świecie, do niszczenia swojego przeciwnika, wadami okazują się pozytywne cechy i wartości człowieka: dobroć, uczciwość, chęć niesienia drugiemu pomocy, wrażliwość, honor, a nawet kultura czy wiara (nie ma znaczenia jaka). Należy pamiętać, że w tej grze doskonale gra się grzechami popełnionymi przez naszych przodków, na które nie mamy żadnego wpływu. Celem jest skłócenie narodu – czyli polaryzacja społeczna i dokonanie wendety za wyrządzone krzywdy, nawet przez osoby, które normalnie są dobrymi ludźmi. Taki efekt uzyskuje się poprzez odpowiednio długotrwałe działania psychologiczne realizowane w najbliższym otoczeniu agentów wpływu. Poddawana tym działaniom osoba, nie będzie świadoma, prowadzonej negatywnej w skutkach gry. Konsekwencją i pozytywnym skutkiem tylko dla niewidzialnego rozgrywającego jest doprowadzenie do stanu nienawiści  i tym samym zasianie wrogości w naszych umysłach i zwierzęcej chęci do zrealizowania zemsty na swoim politycznym czy kulturowym przeciwniku.

W globalnej polityce, przeciwnikiem staje nieświadomy działań operacyjnych słabszy ekonomicznie czy militarnie sojusznik

Porównać można to do działań takiej bardzo nieetycznej pielęgniarki opiekującej się bardzo bogatym i samotnym staruszkiem, której celem jest przejęcie jego majątku. Niby pomaga, lecz konsekwentnie doprowadza do śmierci swojego pacjenta i tym samym do szybkiego wykonania testamentu na jej rzecz. Najgorsze jednak jest to, że udowodnienie takiej osobie zbrodniczych działań jest bardzo trudne i często niemożliwe.

W globalnej polityce opartej na finansach, mechanizm przejmowania jest dokładnie taki sam. Najpierw doprowadzając do stanu pełnego zaufania (pomoc humanitarna, wsparcie finansowe, gospodarcze, czy militarne),uzależnia się dane państwo od pomocy silniejszego partnera, po czym niepostrzeżenie przejmuje się system wywierania wpływu politycznego, manipulowania informacją, a następnie system zarządzania państwem oraz działań wywiadowczych. 

Chciałbym jednak skoncentrować się na Unii Europejskiej, która od początku jej założenia  jest konsekwentnie destabilizowana nie tylko przez światowych zewnętrznych hegemonów, ale również wewnątrz unii poprzez niektórych politycznych przedstawicieli różnych krajów. Takim wzorowym przykładem są Niemcy, którym się tylko wydaje, że są bystrzejsi, bardziej zaradni i przewidzieli wszystkie możliwe scenariusze. Im bardziej będzie przekonani są o sprawowaniu kontroli, tym szybciej ją utracą i również słono za to zapłacą – o wiele więcej aniżeli Polska. A Nord Stream w ujęciu długoterminowym (pow.20lat) okaże się dla nich zgubny –  równoznaczny z ponowną utratą kontroli w obszarze Niemiec wschodnich – dokładnie tak samo jak został przejęty Cypr.  

Od początku ,…, co to jest Unia?

Zgodnie z definicją encyklopedyczną unia jest związkiem co najmniej dwóch suwerennych państw, połączonych jednym lub kilkoma elementami wspólnymi …..
Na świecie takich unii jest całkiem sporo, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jakie kraje w takich strukturach funkcjonują już dekadami, a nawet wiekami  np.  Stany Zjednoczone, Rosja, czy nawet Niemcy ,…., do jakiegoś czasu w takich strukturach była również Jugosławia, która konsekwentnie została rozmontowana. Zaznaczam, że aby utrzymać władzę w takich rozwarstwionych strukturach narodowych i kulturowych, tworzy się albo środowisko rozchwiane złożone z bardzo różnych narodowości i kultur, albo środowisko homogeniczne. Łatwiejsze zarządzanie jest w strukturach rozmytych, gdyż nie mają wspólnych idei i intencji do robienia powstań. Nie mają też tożsamości narodowej czy kulturowej.
W przypadku jednak konfliktów wewnętrznych w państwie hegemona – kreowanie wojen na zewnątrz i kierowanie tam swoich żołnierzy daje im gwarancje trwania i utrzymania się przy władzy.

Dwubiegunowa równowaga sił

Po drugiej wojnie światowej, równowaga sił była podzielona pomiędzy dwóch światowych hegemonów – USA oraz Rosję. Ten podział gwarantował im możliwość  kreowania niepokoju na świecie wśród swoich militarnych i gospodarczych partnerów, którzy albo się zbroili albo rozbrajali. Na potrzeby utrzymania stanu równowagi stworzono nawet iluzję wzajemnej wrogości pomiędzy hegemonami. Jedno z tych mocarstw gra dobrego policjanta świata oraz sędziego, a drugi wręcz odwrotnie. Dokładnie tak samo, jak w pojmowaniu wiary: Bóg dobry i  Bóg zły. ,…, a  prawda? ,…., szczerze mówiąc, w geopolityce ten obszar jest traktowany na poziomie nieistotności.

Zarządzanie okazją – czyli dlaczego powstała Unia Europejska

Należy pamiętać, że rozwinięte kraje Europy zachodniej były pod pełną kontrolą zarówno USA oraz Rosji od zakończenia II Wojny światowej. Prawdopodobnie stratedzy tychże krajów czekali tylko na właściwy moment, aby móc zerwać te więzy – oczywiście powiedzmy sobie jasno, że za częściowym przyzwoleniem jednego z hegemonów. Gdy Polska i Niemcy wschodnie uwolniły się od Rosjan, powstała doskonała okazja uwolnienia się nie tylko od macek Rosjan ale również od USA, oraz zmianę środka ciężkości rozwoju gospodarczego. W związku z powyższym, aby za bardzo nie drażnić militarnego światowego hegemona,  sprytnie utworzono unię gospodarczą, zwaną aktualnie Unią Europejską.

Unia Europejska, powstała w roku 1993 jako konsekwencja konferencji w Maastricht w roku 1992. Zrealizowana była natychmiast po rozpadzie Związku Radzieckiego, w latach 90 tych.  Europie zachodniej otworzyła się wówczas możliwość na zmianę światowego rozkładu sił, bo jeden z hegemonów dostał tak zwanej zadyszki i zasłabł. Kraje łączące się w unię po upadku Związku Radzieckiego, doskonale zdając sobie sprawę z szansy, jaka się dla nich pojawiła jak najszybciej rozpoczęli ten proces – nie było na co czekać! Przespanie takiej okazji jest równoznaczne z przegraną.

Konkretniej: Niemcy  wschodnie mogły w końcu odetchnąć od wpływów Rosjan i zaczęli bardzo mocno i szybko rozwijać swoją gospodarkę. W niespełna 10 lat od upadku Związku Radzieckiego stworzono nową walutę europejską (Euro -1999) i co najważniejsze kraje wstępujące zaczęły jej używać. Dla przypomnienia, wcześniej jedyną globalną walutą był dolar amerykański. Czyli w momencie usankcjonowania się Unii Europejskiej i wprowadzenia własnej waluty, ten fakt dla zarządzających dolarem amerykańskim mógł być odebrany jako poważny problem. Jednak w polityce nie mówi się głośno o problemach, tylko w sposób ukryty zakamuflowany,  zwyczajnie się je eliminuje   .  

Stworzenie Unii Europejskiej było niczym innym jak wprowadzeniem kolejnej siły geopolitycznej, która gwarantowała starej Europie nie tylko rozwój ale jakiś substytut pokoju – co zapewne największych światowych handlarzy uzbrojeniem mogło zdenerwować. Zarówno Rosja jak i USA widząc co się dzieje, pomimo swej wrogości (na pokaz) zaczęły ze sobą współpracować, a jej celem było i jest doprowadzenie Unii Europejskiej do stanu skłócenia wewnętrznego. Począwszy od tworzenia konfliktów (wojen), kryzysów gospodarczych czy humanitarnych – niby wydających się brakiem związku z unią europejską. W ujęciu globalnej polityki związek już jest widoczny.    

Kij w mrowisko – czyli geopolityczne skłócanie sąsiadów

Pod względem gospodarczym Rosjanie uzależniają Niemcy budując Nord Stream i kupując sobie byłego kanclerza Niemiec oraz inne kraje Europy zachodniej (Dania, Holandia, Francja). Natomiast USA na terenie Polski i krajów Bałtyckich (Litwa, Łotwa,Estonia) tworzy swoje lobby amerykańskie i dokonuje przejmowania różnych obszarów gospodarki, w tym przemysł zbrojeniowy, informatyczny, bankowy wraz z importem LPG (niby pod pretekstem dywersyfikacji i bezpieczeństwa energetycznego). Na terenie Polski następuje przejmowanie przemysłu zbrojeniowego co wiąże się z generowaniem ogromnych przychodów – stworzenie konfliktu na terenie Polski sprawi, że produkcja i sprzedaż uzbrojenia stanie się zasadna. Dodam, że wymienione uzbrojenie będzie wytwarzane przez Polaków z polskich zasobów naturalnych, z jedną małą różnicą – pieniądze będą wypływały na zewnątrz ,…,  na pewno nie zostaną w Polsce.

Jedyną dobrą polską decyzją w ostatnich 50-ciu latach, była decyzja w sprawie przekopania Kanału Wiślanego.

Ps. Wierzę że partia rządząca nie ulegnie wpływom kupionych przez różne agentury wpływów eko-terrorystów czy rosyjskiemu lobby w parlamencie Unii Europejskiej.   

Konfliktowanie historią zawsze się sprawdza

Europa wiekami walczyła między sobą, dlatego łatwiej jest przypominać jakieś historyczne tragedie lub błędy. Przykładem była Jugosławia, gdzie w latach 90-tych stworzono narodowych kacyków, którzy wierząc w swą jedynie słuszną ideologię, skłóciły ze sobą narody wewnątrz swojego kraju. Trzeba wiedzieć, że kraj ten nie tylko był podzielony na trzy wzajemnie zwalczające się kultury, ale też wydarzenia historyczne, które wręcz podkręcały wzajemną do siebie nienawiść. Chorwaccy Ustasze, czy Bośniaccy Mudżahedini stanowili doskonały pretekst do wykreowania wzajemnej nienawiści i tym samym podłoża konfliktu. W krajach, w których występują rozłamy kulturowe oraz historyczne zaszłości, pojawienie się fanatycznych radykałów to tylko kwestia czasu, to oni w swej demagogii i chęci przywrócenia państw ideologicznych wywołają wojnę. Dokładnie tak samo, aktualnie tworzy się konflikt w Polsce, gdzie ludobójstwo na Wołyniu może stać się kością niezgody pomiędzy Polską, a Ukrainą za kilkanaście lat. Zarówno polscy politycy jak i ukraińscy, w ogóle nie rozumieją, że brak szybkiego rozwiązania tego problemu tworzy podłoże do wykreowania grup nacjonalistycznych wzajemnie ze sobą walczących i w konsekwencji wojny. Podobnie jest z Niemcami, którzy nie rozumieją do końca sytuacji, która została wykreowana przez lobby znajdujące się po drugiej stronie oceany, zwanie potocznie ustawą 447. Sama ustawa jest skierowana przeciwko Polsce, lecz jej największe konsekwencje odczują Niemcy i po części cała Unia Europejska.

Dlaczego wybuchła wojna na Bałkanach?

Wojna na Bałkanach nie była spowodowana tym, że komuś nie podobała się Jugosławia; Serbia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Kosowo czy Albania – dla organizatorów wysoce prawdopodobnym celem była destabilizacja Unii Europejskiej.

Wojna w tym obszarze geograficznym dała możliwość wprowadzenia swojej “niewidzialnej ręki”. W mediach wtedy mówi się o humanitarnym wsparciu czy pomocy niewinnym cywilom. Jednak w ujęciu militarnym, jest to możliwość wprowadzenia pewnej formy kontroli nie tylko nad danym państwem ale też wywierania wpływu na strukturę większą jaką jest Unia Europejska. A możliwość wspierania  zniszczonego wojną kraju, udzielania niby bezzwrotnych pożyczek i kredytów –  jest elementem uzależniania państw od swego oprawcy.

Ameryka południowa tak samo jest rozgrywana jak Europa

Kraje Ameryki Południowej np. Wenezuela  doskonale wiedzą o działaniach na rzecz przejęcia ich gospodarek. Wszystko jest realizowane pod płaszczykiem gospodarki wolnorynkowej, dobroduszności, i pomocy charytatywnej niesionej biednym przez wielkodusznych miliarderów. Takimi przykładami są: Wenezuela, Kolumbia, Argentyna, Peru, Nikaragua czy Honduras. Przyczyną tego, że najwięksi tak chętnie garną się do pomocy tym krajom są ich zasoby naturalne tj.  ropa, złoto, rudy miedzi, srebra oraz innych cennych pierwiastków. Te bogactwa naturalne niestety są największym dramatem w/w krajów ponieważ stanowią bezpośrednie zarzewie konfliktu.

Polska jest w podobnej sytuacji – ogromne złoża naturalne, tyle samo spryciarzy i cwaniaków przy wprost proporcjonalnej liczbie  bezmyślnych i naiwnych polityków  

Trudno walczyć z najeźdźcą, którego w żaden sposób nie widać, brak wiedzy i wyobraźni wśród polityków też wydaje się być niewidzialny. Oferowana pomoc, w tym również humanitarna, kojarzy się z dobrocią, szczerymi chęciami wsparcia – tylko kto rzeczywiście chce pomóc, a kto chce się dopaść do złóż naturalnych? W przypadku Wenezueli najrozsądniejszą  decyzją było zamknięcie granic. W mojej ocenie, wprowadzenie na jakiś czas stanu wojennego i reglamentacja żywności, da im szansę na uspokojenie sytuacji, odbudowę struktur gospodarki oraz struktur państwa. W innym przypadku manifestacje będą eskalować i zakończą się rozlaniem krwi. Taki scenariusz spowoduje jeszcze większą polaryzację społeczną w danym kraju i  da przyzwolenie na wejście innych krajów co w konsekwencji przyczyni się do przejęcia kontroli  przez niewidzialne finansowe lobby. Młody i jeszcze naiwny prezydent Wenezueli myślący sercem, nie rozumie problemu sytuacji i tym samym, o co toczy się gra. Natomiast stary prezydent panicznie boi się, że zakończenie konfliktu uwieńczy wydany na niego wyrok śmierci – czyli skończy tak samo jak Husajn, Kadafi czy nawet jego Wenezuelski poprzednik ,…,  

Arabska Wiosna, czyli dwie pieczenie przy jednym ogniu

Na mapie krajów w basenie Morza Śródziemnego dostrzegamy, kraje doskonale się rozwijające z aspiracjami bycia bogatymi – i to jest problem dla tych, którzy chcą rządzić światem.  Dlatego chęć zjednoczenia się w ramach unii gospodarczych, mogła nie spodobać się globalnemu finansowemu lobby ale również mogła być powodem do wykreowania wzajemnej wrogości i wojen. Należy pamiętać, że w globalnym zarządzaniu najlepiej byłoby doprowadzić do stanu, w którym kraje afrykańskie nie łączą się, a ich władcy zostają przez ich obywateli zgładzeni. Na tym tle jawią się również cywilni uchodźcy wojenni, którzy przed obawą utraty życia będą uciekać ze swoich krajów do świata stabilizacji. (patrz Europa)

Dyktatorzy nie mają racji bytu

Na straży tychże granic w Afryce północnej i półwyspie Arabskim stoją różni władcy – głównie dyktatorzy. Ci władcy, są mniej lub bardziej ekstrawaganccy, ale na pewno nie można z nimi sobie pogrywać. Nie są bowiem naiwnymi chłopcami, a rasowymi władcami z wysokim współczynnikiem boskości – czyli egoistycznego narcyzmu. Pomimo szeregu wad, stoją na straży swojej boskości i sprawowania porządku w swoim państwie. W przypadku utrzymania się tychże mocarzy przy władzy, w tych obszarach geograficznych nie byłoby wojen, ale również żaden uchodźca z innego kraju Afryki, Półwyspu Arabskiego czy Azji nie byłby w stanie tamtędy przejść. W związku z powyższym, aby pojawili się uchodźcy należało wcześniej wykreować ogromne społeczne niezadowolenie, a winnym tego stanu rzeczy ma być (ZAWSZE!!!) ich władca. No i po kolei,…, wybuchają różne demonstracje, manifestacje społeczne, które gaszone są jak na dyktatorów przystało – czyli w sposób bardzo krwawy. Kwestią czasu było uruchomienie efektu domina, kiedy wojną domową zostają objęte wszystkie rozwinięte kraje w basenie morza śródziemnego. Ważnym do zaznaczenia jest – że wszystko jest realizowane w atmosferze chęci wdrożenia najlepszego systemu, jakim jest demokracja oraz równość społeczna

Demokracja, to dyktatura nieświadomej większości

Bazując na znajomości psychologii społecznej, aby wywołać taki konflikt, wystarczy tylko pokazywać nierówność społeczną – czyli pławienie się w bogactwie i luksusie władców oraz bieda pozostałych. Największym jednak zaskoczeniem była Libia, bo tamto społeczeństwo akurat było naprawdę bogate. Nawet o wiele bogatsze aniżeli większość najbogatszych państw Europy czy USA  – dostęp do edukacji, pracy, służby zdrowia i bardzo niski współczynnik bezrobocia, to są rzeczy, o których my-Polacy możemy tylko marzyć. Libia była jedynym krajem na świecie, posiadającym na swoje pieniądze  pokrycie w złocie i zasobach naturalnych , posiadali też władcę co chciał dla Libii o wiele więcej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arabska_wiosna#/media/File:Arab_Spring_and_Regional_Conflict_Map.svg

Uchodźcy – zarządzanie strachem

Teraz zapewne Państwo myślą, że te wojny w Azji, Afryce czy Półwyspie Arabskim  nie mają żadnej korelacji z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Zapewniam – mają. Tam, gdzie wojny wybuchają, tam ludzie przed nimi uciekają. Wojna, stwarza możliwość wymieszania uchodźców ( tych co uciekają przed wojną , w tym również terrorystów)z rodowitymi mieszkańcami danego kraju. Wśród tej nawałnicy znaleźli się ludzie  szalenie roszczeniowi, których celem jest życie na socjalu, takie podejście, plus liczne przejawy wandalizmu i niedostosowania się, prędzej czy później musi doprowadzić do konfliktu.  Wraz z wprowadzeniem do krajów Europy populacji odmiennej kulturowo, wzrosło również zagrożenie pojawienia się konfliktu pomiędzy rządami poszczególnych krajów. Potwierdzeniem tezy są protesty “żółtych kamizelek” we Francji czy protesty w Niemczech.

Wzrost niezadowolenia i manifestacji społecznych będzie wzrastać wraz z nadchodzącą recesją gospodarek Europy

Wybuch wojny na Ukrainie też nie był przypadkiem, bo rozpoczął się od protestów na Kijowskim Majdanie (2013), następnie była aneksja Krymu (2014) oraz wojna w rejonie Donbasu. W konsekwencji tychże działań, nastąpił exodus ukraińskiej emigracji do Polski (ponad 3 mln młodych ludzi-2018r.) i zmianę środka ciężkości zainteresowania krajów Unii Europejskiej. Gdy dekadencka Europa obradowała i dywagowała o Ukrainie, międzyczasie były generowane już następne problemy: w Grecji (2014), we Włoszech czy Hiszpanii – przypadek?  Zaraz po tym nastąpił nieudany w Turcji (2016). Pan Prezydent Erdogan zaczyna swoją grę w otomańskim stylu czyli szantaż  Unii Europejskiej w sprawie wstąpienia Turcji do Unii lub płacenia za muzułmańskich uchodźców z Azji (Afganistan, Pakistan) lub z krajów objętych wojną z Półwyspu Arabskiego.

Po drugiej stronie Morza Śródziemnego mamy rozłożone już systemy zarządzania krajów po arabskiej wiośnie. Co więcej mamy też wojnę w Syrii oraz konflikt pomiędzy Turcją a Syryjskimi Kurdami. Dziwnym zbiegiem okoliczności pojawia się nie wiadomo skąd państwo islamskie ISIS/ISIL? Wszystkie kraje świata oficjalnie nie akceptują tego islamskiego tworu,  ale również nikt nie jest za specjalnie zainteresowany pomocą suwerennemu prezydentowi Assadowi w zgładzeniu tej rebelii. W momencie gdy prezydent Syrii rozpoczyna konsekwentnie tłumić rebelię w swoim kraju (suwerennym) – zostaje oskarżony o ludobójstwo i zaatakowany przez inne kraje. Wywoływane konflikty dały możliwość nie tylko destabilizacji krajów, ale jednocześnie wpuszczenia poprzez właśnie te kraje niekontrolowanej liczby uchodźców na teren Europy – a co za tym idzie wpuszczenia również i terrorystów.  ,…..,

Niestety, naiwny i nieświadomy operacji niekinetycznych parlament europejski zamiast przerwać ten niekończący się łańcuszek uchodźców dalej kontynuował bezsensowne rozmowy o kwestiach drugoplanowych, bez wypracowania konkretnych procedur i decyzji. Poprzez takie działania zamiast zatrzymać wręcz dał zielone światło dla uchodźców (głównie zarobkowych socjalnych beneficjentów).  Uchodźcy stali się problemem dla krajów ich przyjmujących i są przyczyną wewnętrznego rozłamu nie tylko Unii Europejskiej – z tego najbardziej zadowoleni  są światowi hegemoni oraz państwo przy morzu martwym, które bez żadnych sprzeciwów krajów z nim sąsiadujących będzie realizować proces kontynuowania zasiedlania ziem palestyńskich. 

Opracowanie własne

BREXIT – strach czy taktyka?

Brytyjczycy zrobili sobie BREXIT i prawdopodobnie będą tak odchodzić  z Unii jeszcze kilka lat, dopóki sytuacja w Europie się nie uporządkuje. Akurat oni mają całkowicie inne uwarunkowania geopolityczne od Polski czy Niemiec i mogą sobie na taką strategię pozwolić. Proszę pamiętać, że mottem Brytyjczyków jest: “Wielka Brytania nie ma wrogów – ma tylko interesy” – Gdyby tylko polskie rządy tak myślały, bylibyśmy najbogatszym krajem na świecie.

Przykładem zdolności politycznych Wielkiej Brytanii, było wciągniecie w grę wszystkich krajów Europy (w tym Polski), gdy rosyjscy agenci dokonali ataku na swojego szpiega na terenie Wielkiej Brytanii. Kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, bardzo się oburzyły na Rosję, że niby prowadzą operacje kinetyczne na terenie suwerennej Wielkiej Brytanii ,…, Jednak w konsekwencji jakoś dziwnie bo tylko Polska popierając Wielką Brytanię straciła na tym najbardziej, bo straciła możliwość handlu z Rosją.

Proszę za bardzo się nie przejmować Brytyjczykami, bo oni doskonale sobie poradzą. Zapewne będą prowadzić z Parlamentem Europejskim szereg różnych negocjacji i po kilku latach gdy ponownie zrobią referendum okaże się, że nigdy z Unii Europejskiej nie wyszli, a jedynie wyrazili pewien akces. Jeżeli będzie jednak odwrotnie – czyli wyjdą, to  za wyjście z Unii zapłacą słoną tego cenę – ,…, i tu wcale nie chodzi  o pieniądze.

Chiny – czwarta siła geopolityczna

Największym wrogiem dla dwu-mocarstwowego rozkładu sił oraz finansowych elit, aktualnie są Chiny. Ani Amerykanie ani Rosjanie nie mają zdolności kontroli tego kraju. Chińczycy konsekwentnie przejmują gospodarki krajów rozwiniętych Europy, w tym również polską oraz nowe technologie (grafen, 5G etc.).  A co gorsza dla hegemonów, są w stanie odeprzeć ich każdy atak na ich kraj oraz prowadzić działania wojenne w każdym rejonie świata, włączając w to również przestrzeń kosmiczną. Nie bez przyczyny pan Prezydent Trump dogaduje się w Wietnamie z prezydentem Korei Północnej. Problem rozbrojenia z broni atomowej Korei Płn jest jedynie zasłoną dymną i najwspanialszym tematem zastępczym dla dziennikarzy (dokładnie tak samo jak w Polsce aborcja czy środowiska LGBT) – chodzi głównie o możliwość wejścia do ich kraju, aby oczywiście nieść im pomoc i wprowadzać najwspanialszy ustrój jakim jest demokracja   ……………..  i również użyć ich jako narzędzia oddziaływania bezpośredniego na Chiny.

Zarówno Amerykanie jak Rosjanie już dawno wiedzą,  że nie są wstanie przeciwstawić się Chinom (pod każdym względem). Dlatego Amerykanie rozmawiają z Kim Dzong Um-em ,…,  a Rosja nawiązała porozumienie z Indiami. Powinno pojawić się pytanie – a kto powstrzyma Indie, gdy zaczną chcieć więcej?    

Czy Unia Europejska przetrwa?

Unia Europejska jest aktualnie rozgrywana na wielu płaszczyznach na zewnątrz i wewnątrz.  Jeżeli Unia Europejska, w tym Polska, Niemcy czy Francja nie otrząsną się z tego amoku i nie zechcą poważnie porozmawiać o rozwiązaniu problemu, za kilkanaście lat dojdziemy do stanu poważnej regresji demograficznej i ekonomicznej. Mówiąc krótko, biała Europa zwyczajnie wymrze dosłownie jak dinozaury, a w ich domach będą mieszkać potomkowie tychże roszczeniowych uchodźców.

W przypadku pytań specjalistycznych lub umawiania ewentualnych spotkań z autorem, zapytania prosimy kierować na adres e-mail biuro@bastionpolska.pl

Stowarzyszenie Bastion Dialogu zamierza zorganizować konferencję  pt. Terroryzm – sepsa XXI wieku, w którym będą omawiane przez ekspertów w danych dziedzinach następujące problemy:

 1. Autorytarny konserwatyzm vs. anomijny pragmatyzm. Oblicza wojny kulturowej;
 2. Polityka wewnętrzna – etykietowanie patriotyzmem subkultur fanatycznych a problemy na poziomie samorządowym
 3. Trolling, hating,  haking – czyli psychologiczna destrukcja społeczeństwa;
 4. Geopolityka –  pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem
 5. Instynkt samozachowawczy – obrona terytorialna?
 6. ,…, I co dalej? – czyli co dalej z Polską

Grzegorz Czuryło

„Ekspert ds. zarządzania – strateg, planowania oraz psychologii terroryzmu. Specjalista w szacowaniu i analizie ryzyka oraz modelowaniu systemów informatycznych pod kątem zarządzania. Certyfikowany „Project Manager”. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Emerytowany żołnierz wojsk specjalnych. Posiadacz najwyższego wyróżnienia dedykowanego dla ludzi wdrażających ponadprzeciętne rozwiązania systemowe „Bright Idea”, przyznanego przez Dowódcę NATO Communication Service Agency. Wady: Opracowywanie rozwiązań systemowych oraz zdolność przewidywania skutków i konsekwencji w ujęciu długofalowym.

2 myśli na temat “Polska użyta do rozmontowania Unii Europejskiej?

 • 17 czerwca 2019 o 20:53
  Permalink

  Grzegorz Czuryłło! Zwróć uwagę na taki fakt!
  Czy możliwe by było nawywijanie takich oszustw, przy egzekwowaniu zapisów Źródłowych zasad Państwa Demokratycznego , zawartych w Pentalogu Legislacji i w Pentalogu Prawa?
  Te zasady rozpoznane zostały po bezwzględnym odrzuceniu rozumienia świata, w tym zakresie Państwa Demokratycznego, narzuconego przez pasożytów!
  Animatorzy obecnie tworzonych różnych ugrupowań z szyldem PATRIOTYCZNYCH w nazwie, z reguły pochodzą z zawodów pasożytniczych, czyli czerpiących z Bałaganu Prawnego wszczepionego w Polskę!
  Jaki oni mają interes w Normalizacji Państwa?!
  Przecież NORMALIZACJA JEST POTENCJALNYM ŹRÓDŁEM ICH BEZROBOCIA i pogorszenia statusu materialnego!
  Wystarczy tylko przyjrzeć się przydatności społecznej zawodów, w których poruszali się animatorzy Ruchów Demokratycznych, w nazwie!
  Jak myślisz? Czy ukrycie Źródłowych Zasad Prawnych nie było celowe?
  Podstępne wprowadzenie patologii do funkcjonowania Polski jest faktem!
  Czy czujesz się własnością i niewolnikiem jakiegoś ponadnarodowego go..owna?
  Czy deklarowałeś akceptację patologii Prawniczej i Prawnej?
  Czy Go..owno przyklejone do szyldu Sąd, Prokurator bądź Policja faktycznie jest Sądem, Prokuratorem bądź Policją?
  Odpowiedź tkwi w Artykule 7 Ustawy Zasadniczej zatytułowanej „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej”. Tak krytykowanej przez wielu!
  Ustawa ta jak wiele innych posiada w pewnych punktach zgodność z Przeznaczeniem Prawa, a w wielu innych tych cech Nie posiada!!
  To jest temat do jawnej otwartej dyskusji społecznej, skutkującej uświadomieniem społeczeństwa dokonującego wyborów rzekomych opcji politycznych, których odwzorowaniem jest kupa go..wna!
  Z takiej kupy zawsze, co byś nie zrobił, zawsze wybierzesz GOO..WNO!!
  Pozdrawiam. Autor rozpoznania patologii prawniczej i Prawnej w Polsce i nie tylko! Bo Gangrena Prawnicza zaatakowała wiele krajów nie tylko Polskę!
  Andrzej Tomasz Sobolewski.

  Odpowiedz
 • 24 marca 2019 o 10:40
  Permalink

  Bardzo dobry artykuł opisujący PRAWDZIWE realia geopolityczne z jakimi muszą się zmierzyć nasi niestety NIEŚWIADOMI tych realiów politycy w stosunkach międzynarodowych…… mam nadzieję że konferencja odbędzie się szybko i że będę mogła wziąć w niej udział….. bo artykuł pozostawił mi niedosyt informacji…. a ponadto myślę że nasze? Polskie? elyty też takiej konferencji i tych informacji potrzebują! I że wezmą w niej udział! Bo w przeciwnym razie znowu będziemy narzędziem w rękach innych, chłopcem do bicia zamiast aktywnie INICJOWAĆ i KIEROWAĆ europejską polityką! Czas jest dobry, utopijna wizja czwartej rzeszy niemieckiej się kończy, ktoś musi przejąć stery Europy! To mają być Polacy! ALE NAJPIERW NAUKA!

  Bo problem tzw. polskich elit politycznych polega na tym że są po prostu głupie i często mając chęć i wolę zadziałania dobrze dla Polski na forum międzynarodowym, z braku PRAWDZIWEJ wiedzy popełniają niewybaczalne szkodzące naszym narodowym interesom błędy! Tak dalej być nie może! Panowie politycy! Czas na naukę! Inaczej już wkrótce zastąpią Was lepsi! A Wy pójdziecie na zieloną trawkę! Wybór należy do Was! LUD który zamierza Was zastąpić JUŻ SIĘ SZKOLI!!!

  W Polsce z powodu braku instytutów kształcenia geopolitycznego i prawnego które koncentrowałyby się na kształceniu prawdziwych polsko myślących elit politycznych, nakierownych na działanie w INTERESIE Polaków, zostajemy dosłownie pożeranii przez światowych rekinów geopolitycznego majstersztyku! To dlatego pomimo najlepszego na świecie położenia geopolitycznego, i jednego z najbogatszych na świecie krajów w bogactwa naturalne, wciąż jesteśmy biedni i wykorzystywani bo nie mamy WŁAŚCIWIE WYKSZTAŁCONYCH i MĄDRYCH polskich polityków!

  Poważne państwa inwestują w poważną geopolityczno-prawną wiedzę i w naukę! To jest najlepsza i najpoważniejsza inwestycja bo jest to inwestycja zapewniająca przetrwanie państwa i narodu!

  Szkoda że nasze rządy wydają pieniądze na pierdoły i całkowicie bezużyteczne imprezy a szkoda im pieniędzy na naukę!

  Na przykład, Stowarzyszenie Lex Naturalis już od dłuższego czasu stara się o to aby w Polsce powstał Instytut Prawa Naturalnego, dzięki któremu Polska i Polacy mogliby mieć szansę skutecznej obrony w walce z prawniczą mafijną ośmornicą oplatającą świat, np. odnośnie nieuzasadnionych roszczeń żydowskich. Ponadto jednostka ta w sposób naukowy, na gruncie Prawa Naturalnego oraz z punktu widzenia podstawowych naturalnych praw człowieka, badałaby i orzekałaby w bardzo skomplikowanych i zawiłych sprawach sądowych, gdzie orzeczenia sądów i ich wyroki są jawnie niesprawiedliwe. Kiedy prawo się zapętla narody powracają do prawa naturalnego…..

  W dniu 20 X 2018 roku w Krakowie podczas spotkania wewnętrznego podsumowującego samorządową kampanię przedwyborczą Porozumienia Małopolskiego, Prezes Stowarzyszenia Lex Naturalis Pani Barbara Łopacińska złożyła na ręce Ministra Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina list intencyjny w sprawie powołania Instytutu Prawa Naturalnego. I co Pan Gowin zrobił? Z tego co mi wiadomo NIC! A mógłby został okrzyknięty w historii Polski jako ten który stworzył podwaliny pod NOWY polski sprawiedliwy system prawny! Panie Gowin! Proszę pamiętać! W historii Polski zostanie Pan odpowiednio sklasyfikowany, jako ten który stchórzył! Zaprzepaścił Pan wydźwignięcie Polski z chaosu prawnego! Jest to Pańskie wielkie zaniedbanie! Bo miał Pan szansę na zainicjowanie WIELKIEJ zmiany i stworzenie WIELKIEJ Polski! Szansę tę Pan zaprzepaścił! Mam nadzieję że już wkrótce w nowych wyborach ktoś bardziej odpowiedni na tym stanowisku Pana zastąpi!

  Premier Orban daje sobie radę na arenie międzynarodowej, ale Premier Orban (z tego co słyszałam) to zainwestował ogromne pieniądze w wiedzę i w naukę, tworząc specjalny ośrodek i zatrudniając NAJLEPSZYCH ekspertów! Takie działania polecam polskiemu rządowi! Służę kontaktami!

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.