Regulamin płatności przekazywanych darowizn

1. Stowarzyszenie Bastion Dialogu z siedzibą w Krakowie (ul. Grzegórzecka 93/11 31-559 Kraków KRS 0000630799; NIP: 6751555948) zwane dalej Stowarzyszenie jest właścicielem portalu internetowego pod adresem bastiondialogu.pl zwanym dalej Stron Internetowa.
2. Strona internetowa udostępnia płatności elektroniczne, w celu umożliwienia wspierania Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dostępne formy płatności to:
a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
b. Płatności online;
c. Płatności mobilne BLIK.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.
6. Wszelkich informacji dla Wpłacającego związanych z zasadami darowizn udziela Stowarzyszenie (stowarzyszenie@bastiondialogu.pl), a w przypadku obsługi płatności operator obsługi płatności online drogą elektroniczną Blue Media S.A.