Prośba o dostęp do danych

W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych (Stowarzyszenie Bastion Dialogu) zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pozwalamy odwiedzającym witrynę na prośbę o dane przechowywanych w bazie danych WordPressa (komentarze, zamówienia WooCommerce itp.). Znalezione dane zostaną wysłane na adres e-mail właściciela danych i umożliwią mu złożenie dodatkowego wniosku o anonimizację danych. Aby wysłać prośbę prosimy o uzupełnienie poniższego formularzu. Wszystkie wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mail stowarzyszenie@bastiondialogu.pl