Obywatelami czy instrumentami obcych? Kim jesteśmy obecnie w polityce?

Z zainteresowaniem odniosłam się do właśnie przekazywanej nam polityki informacyjnej (prowadzonej chaotycznie i histerycznie przez media na całym świecie, w tym też w języku polskim) oraz historycznej w oparciu o etyczne przesłania dotyczące jednej tragedii ludobójstwa określonej terminem – HOLOUCASTU – wyjętej z całego ciągu przyczyn i zdarzeń historycznych.

NIKT, kto zapoznałaby się choć raz z metodologią nauk politologicznych, nie może odpowiedzialnie powiedzieć, że decyzje i ich skutki podejmowane w czasach naszych dziadków i rodziców nie mają wpływu na politykę w czasach, w których my żyjemy. To oczywiste!

Fałszowanie Historii

Swojego czasu napisałam książkę z zakresu rozwoju prasy i wydawnictw w Królestwie Polskim (KP), na którą powołuję się w przypisach do tego artykułu. Musiałam w tym celu posiąść wiedzę o sytuacji politycznej i gospodarczej KP w okresie między Powstaniem Listopadowym (PL) a Powstaniem Styczniowym (PS). Przebrnęłam przez quasi-opracowania agentów władz tamtego okresu np. Franciszka M.Sobieszczańskiego, w których polska historia była przedstawiana w sposób niepełny ze świadomym zamierzeniem zafałszowania.

Zamierzam wykazać, że dzisiejsze „działania informacyjne” prowadzone przez większość polityków nie różnią się niczym szczególnym od tych, które przedstawiłam powyżej. Prowadzona polityka przez wiele grup z wykorzystaniem czynników psychospołecznych (np. media, tzw. edukacja, wprost: „pranie mózgów” młodzieży), finansowych w połączeniu z legislacyjnymi, gospodarczych czy społecznych (utrudnianie funkcjonowania polskich firm, dowolna interpretacja prawa, zakłamania mozolnie wpajane w umysły maluczkich), która ma na celu przejęcie wszystkich dokonań cywilizacyjnych, kulturowych, politycznych Rzeczpospolitej przez tych, którzy samozwańczo określili się „wybrańcami”.

Cele Żydów w Powstaniu Styczniowym

Autorytety naukowe po stronie żydowskiej, takie jak p. dr Zofia Borzymińska stwierdziły, że do celów powstańców styczniowych należało założenie: „odzyskanie państwowości, która – jak się spodziewano – miała zrównać Żydów w prawach z resztą obywateli.  22 stycznia 1863 roku, a więc już w noc wybuchu powstania styczniowego, Rząd Narodowy uznał „[…] wszystkich za synów Polski bez różnicy wiary, rodu i pochodzenia”.

Pytanie, jakie się nasuwa: a na czym miała polegać owa równość?

Jakie działania i wynikające z nich konkretne skutki miały być w konsekwencji zrealizowane i dla kogo?

Prosiłabym p. dr Z. Borzymińską o jasne uzasadnienie jej stanowiska z rzetelnym uwzględnieniem zamiarów politycznych wszystkich grup i ich frakcji, znaczących osób ze środowisk bliskich służbom carskim, które doprowadziły do wybuchu Powstania Styczniowego.

Żydzi – doskonały instrument carskiej polityki opanowania Polski?

Zwięźle wyjaśnię, że car usiłował zrusyfikować Żydów warszawskich i w Królestwie Polskim wymagając od nich zmian w wyglądzie (ogolenia bród, zmiany stroju, etc.), ograniczając możliwości poruszania się i zakładania interesów w ważnych punktach Warszawy, dopóki nie podporządkują carskim ukazom (tzw. ulice egzymowane). Tylko czy takie kwestie były na tyle istotne, by wywoływać powstanie zbrojne, zamiast prowadzić negocjacje? To nie przypadek, że nieco później Żydzi byli ważnymi instrumentami w realizacji polityki carskiej na ziemiach polskich (np. specjalnie przesiedlani zrusyfikowani litwacy, którzy blisko „zbratali” się z liberalnymi polskimi Żydami).

Wprowadzenie carskiej polityki rozmyślnie zmierzającej do wyrugowania, „wysadzenia z siodła”, czyli pozbawienia własności majątków polskiego ziemiaństwa, szlachty, a dosłownie przejęcia polskich dóbr majątkowych przez wiernych popleczników, czyli Żydów miało na celu faktyczne zniszczenie narodu polskiego pod względem historii państwowości, kultury i własności.

Kto zyskałby najbardziej w eliminacji Polaków?

Oto, co już mogą na podstawie przedstawionych faktów, ustalić uważni czytelnicy: CZYJE były te cele polityczne? Polityka Moskwy i Berlina od lat, a właściwie stuleci, jest niezmienna, jesteśmy za dobrzy, by im nie zagrażać. Chcą się pozbyć mało wygodnego sąsiada, który zasiedlił grunty ze wspaniałą wodą, piękną przyrodą, tereny bardzo ważne pod względem gospodarczym, politycznym, logistycznym, etc. Grupy Żydów, którzy mieli cel osiedlenia się, uważali, że przystosowywaliby nasze polskie ziemie do swoich zasad cywilizacyjnych i ich potrzeb prowadząc własne działania, przy wykorzystaniu innych osób, czyli nie bezpośrednio a „rękami innych”, przy użyciu szantażu, przekupstwa, obietnic przyszłych korzyści finansowych, karier dla wykonawców lub osób z nimi spokrewnionych. Ofiarami byli obok Polaków, którzy honorowo bronili swoich wartości i spuścizny przodków, Żydzi, którym I Rzeczpospolita dała szansę na godne życie. Młody Żyd Michał Laudy zginął w czasie Powstania Styczniowego 8 kwietnia 1863 roku, przejmując krzyż od rannego zakonnika. Znak Boży czy przypadek?

Planowe działania środowisk dążących do zalegalizowania „Judeopolonii” wykorzystywały krzyż i wiarę katolicką w prowadzonej „polityce informacyjnej”, jako instrument mający przyciągnąć i przekonać, szczególnie młodych Polaków.

Jak się odnosili do tych działań ich ojcowie? ……… Sceptycznie.

Wiedzieli, ile determinacji i wytężonej pracy potrzebowali każdego dnia, by pokonać zaborców w ich restrykcyjnych zamierzeniach. Wiedzieli, że ich dzieci zapłacą za przegraną walkę najwyższą cenę, czyli swojego życia lub w najlepszym razie katorgi. Żydzi konsekwentnie realizowali swój plan przy pomocy „przechrzczonych” neofitów, takich jak Karol Majewski, sekretarz Leopolda Kronenberga, idol wielu gimnazjalistów i studentów jako szczególny aktywista w 1860 r. tajnego „komitetu akademickiego” i członek zarządu „stowarzyszenia uczniów szkoły sztuk pięknych i młodzieży miejskiej”. W tych działaniach wspierali go: Maksymilian Unszlicht, Edward Jurgens, syn Żydówki. Czy nie są widoczne pewne analogie? Konspira “michnikowców” i innych „namaszczonych” do wyzwolenia od komunizmu, po którym będzie liberalizm. Czy nam to czegoś nie przypomina? Twórcy tych założeń nie wysilali się zbytnio. Podobnie było wcześniej w XIX wieku w Królestwie Polskim:

Żydzi współpracujący z zaborcami, zamierzali przejąć za bezcen lub pod wykreowanym przez nich pretekstem nasze najcenniejsze mienie, czyli ziemię, nieruchomości, na których oni utworzyliby ICH NOWY PORZĄDEK ŚWIATA.

Im więcej Polaków zginie – tym więcej profitów

Według ich polityki wcześniej powinno jak najwięcej Polaków i osób powiązanych z nimi zostać zabitych lub przesiedlonych z terytoriów, które chcieli przejąć. Takie „upieczenie dwóch ziemniaków przy jednym ogniu” lub jak wyraźniej ujmują w ich języku Anglicy: „to kill two birds with one stone”. A wracając do Holocaustu: wielu Żydów zginęło będąc wydanymi, zadenuncjowanymi przez pobratymców. To wskazuje, że miała zostać garstka tych, którzy mieli osiągać profity ze zrealizowania tych zamierzeń.

Po upadku Powstania Styczniowego systematycznie wprowadzano represje gospodarcze, m.in. zakaz nabywania ziem przez Polaków, którym jednocześnie wprowadzono obciążenia fiskalne, by ich rugować z majątków. Dla czyich korzyści, których grup poddanych car wprowadzał takie udogodnienia? Niewiele się zmieniło od tamtych czasów. Samozwańczy decydenci chcą nami sterować, już nie z Berlina czy Petersburga, ale stolic innych krajów, znacznie przekraczając ich uprawnienia dyplomatyczne. Rozumiemy tym samym, że obecnie nie geopolityka jest znaczącym czynnikiem, ale decydują wpływy finansowe, czy medialne oddziaływanie na psychikę, jakie chce się przy pomocy takich instrumentów osiągnąć.

Konsekwencje Powstania Styczniowego:

 • ok. 20 tysięcy powstańców zginęło na polach bitew,
 • 1000 osób natychmiast stracono, kilkaset zmarło w więzieniach w wyniku wyczerpania i chorób
 • 40 tysięcy zostało zesłanych na katorgę do kopalń na Uralu oraz na Syberię;
 • 10 tysięcy bezwzględnie wysiedlono;
 • Skonfiskowano wszystkie majątki polskie należące do Powstańców i przydzielono swoim przychylnym ludziom /kolaborantom (którzy dzisiaj domagają się zwrotu między innymi majątków pozyskanych ze zdrady)
 • Bezwzględna rusyfikacja,
   ….. to tylko część konsekwencji jakie zapłacić musieli nasi przodkowie – tak więc nie wolno nam – Polacy o nich zapominać, choć wydaje się że minęło już 154 lata.

Obecnie są wysuwane roszczenia do kamienic, gruntów, zakładów przemysłowych, na które nie ma nawet stosownej, wiarygodnej, prawomocnej dokumentacji. Co najwyżej „dymem pisana”….?

Są też normalni Żydzi – Polacy – patrioci

Zastanawiające również jest to, że potomkowie polskich Żydów np. prof. Norman Finkelstein zajmują stanowiska korzystniejsze dla dobrego imienia Polski i Polaków w świecie w odniesieniu do informacji w mediach niż wielu tzw. polskich naukowców, w większości mianowanych i osadzonych na katedrach w PRL-u z ramienia bezpieki żydowskiej. Zwracam się uprzejmie do historyków żydowskich o rozpoczęcie merytorycznej, porządnie udokumentowanej dyskusji. Czyli: przedstawienie spisanego zgodnie z prawem przez porządnego notariusza aktu zakupu gruntów, etc. od ziemian, chłopów, Polaków.

Podział łupów, czyli rozdziobią nas (ludzkie) kruki i wrony

A jaka była prawdziwa przyczyna zaborów? Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to o… pieniądze, mienie, nieruchomości, wpływy. Proszę o chwilę zastanowienia i dobrania czynnika stosownego do okoliczności. Z akt historycznych: przed tzw. Sejmem Repninowskim (1767-1768) agenci wpływów carskich rekwirowali majątki patriotów, na obrady zostali zaproszeni tylko wybrani delegaci (sejm kontraktowy? Skąd my to znamy?). Notabene: traktat gwarancyjny został przegłosowany przez przekupionych zdrajców I RP i to właśnie wtedy Rosja gwarantowała równouprawnienie innowiercom. I jak wskazują artykuły w gazetach finansowanych przez Kronenberga przed Powstaniem Styczniowym nie zamierzała się z nich wywiązać. Dla porównania: Zygmunt I Stary nadał tytuł szlachecki pierwszemu Żydowi w Polsce w 1525 roku.

Podsumowując: Czy dalej uważacie że My – Polacy dalej jesteśmy cokolwiek winni narodowi Żydowskiemu?
Następnym i kluczowym pytaniem powinno być, czy zdrajcy i kolaborantowi, który sprzedał kraj w którym żyje przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie od zdradzonego kraju?

Proszę o komentarze, tylko na podstawie faktów a nie konfabulacji.


Zapraszamy, też uczciwych – Polaków do nas, do Bastionu Dialogu. Współpracując możemy zrobić dosłownie wszystko. Możemy naprawdę naprawić Polskę w sposób mądry i rozsądny, bez żadnych rewolucji, czy powstań. Nie musicie się przyklejać do mainstreamowych politycznych miernot, bo miernoty nie potrafią tworzyć – miernoty zawsze wszystko niszczą.

Link do Bastionu Dialogu:  https://bastiondialogu.pl/wspolpraca/ 

dr Beata Adamczyk

Przedsiębiorca, realizująca projekty budowlane (mieszkalne, gospodarcze). Ekspert ds. rolnictwa oraz żywności genetycznie modyfikowanej. Doktor nauk społecznych (praca doktorska obroniona na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Współpracowała z redakcjami telewizyjnymi, prasowymi, pasjonatka tenisa, autorka opracowań historycznych o tematyce kulturalnej, politycznej, socjologicznej.

6 myśli na temat “Obywatelami czy instrumentami obcych? Kim jesteśmy obecnie w polityce?

 • 27 lutego 2018 o 18:15
  Permalink

  “to ze względu na silnie osadzone uwarunkowania religijne ( a przynajmniej zasłaniania się nimi ) doszłoby do jeszcze większego konfliktu Polsko Izraelskiego”
  W kwestii religijnej Judaizm nie zabrania ekshumacji zmarłych. To obostrzenie dotyczy Islamu, a w przypadku katolików jedynie z dodatkowym ponownym pochówkiem. Więc w przypadku Jedwabnego nie występuje konflikt w oparciu o aspekty religii.

  Odpowiedz
 • 26 lutego 2018 o 08:27
  Permalink

  Dwie kwestie: 1 ustawa O IPN, 2. rozwiązania kwestii żydowskiej —patrz kwestii kolaborantów, oraz pozbawiania Polaków majątków – bo one teraz wyjdą.
  PiS z tą niefortunną ustawą szedł ewidentnie na zdobywanie elektoratu, a okazało się coś innego.Dla nas Polaków jest to dobry moment aby wyjaśnić pewne sprawy, które wcześniej były zwyczajnie zamiatane pod dywan. Wracając do nieszczęsnej ustawy o IPN – ….. w niej tak naprawdę nic takiego nie ma, czego nie było wcześniej. Proszę popatrzeć na kodeks Karny art 133 jak również art 139 – już na tej podstawie można było wyciągać konsekwencje od ludzi, którzy manipulują informacją.
  My Bastion – pokazujemy (na podstawie dokumentów historycznych) że Żydzi cały czas manipulują informacją aby osiągnąć swój prywatny cel …. a my jak pelikany łykamy wszystko jak leci.
  Proszę przeczytać tekst pani dr Adamczyk o tym jak byliśmy pozbawiani majątków i wyrzucani na ulicę.
  Jeżeli myśli pan że jest to czas zaprzeszły – to myli się pan.
  Przykładów mamy całkiem sporo (Kraków, Warszawa, Łódź) gdzie pojawiają się ludzie …. niby to potomkowie właścicieli kamienic …. otrzymują je za darmo … po czym wywalają biednych ludzi na ulicę. Jeżeli byśmy doszli do dokumentów własności … doszlibyśmy że właściciel na którego powołują się jego potomkowie, wziął tą kamienicę na kredyt i nigdy go nie spłacił – a teraz traktuje się go jako pełną gębą właściciela (bez długów i bez żadnych zobowiązań).
  Po Powstaniu Styczniowym, odbyło się szereg nieuczciwych przejęć całych majątków szlacheckich ….. i to nie były domki jednorodzinne, a całe pałace, dworki, małe fabryki, wioski, kamienice, (np. Radziwiłowie zostali pozbawieni większości swoich majątków – gdzie było 110 tysięcy dusz ludzkich)
  Wtedy właśnie otrzymywali to Rosjanie i Niemcy, po czym …. okazywało się że w większości przypadków byli to Żydzi, którzy przyjęli tylko obywatelstwa. Były też przypadki tak zwane odkupowania majątków przez Żydów od ww Rosjan czy Niemców po cenach dumpingowych 
  …. Kończąc, mą dość długa wypowiedź …. teraz jako Polacy mamy okazję na wyjaśnienie pewnych spraw (ustawa o IPN – to naprawdę pikuś) Dlatego jako Polacy nie powinniśmy tej okazji zmarnować, bo jeżeli ponownie zamieciemy to pod dywan – nasze dzieci w swej nieświadomości będą tylko przewracać oczami, mówiąc …. to niemożliwe … przecież tak nie było …. Polacy nie byli święci etc. Właśnie w tym kierunku idziemy …. abyśmy uznali że My będąc zaatakowanymi i ograbionymi jeszcze zapłacili tym co kradli i kolaborowali z naszym wrogiem.

  Odpowiedz
 • 25 lutego 2018 o 21:32
  Permalink

  Patrząc na relacje Polsko – Żydowskie, nasi rządzący powinni wreszcie zebrać się na odwagę i wznowić ekshumacje w Jedwabnem aby wyjaśnić wszystkie kwestia raz na zawsze.

  Odpowiedz
  • 26 lutego 2018 o 18:35
   Permalink

   Gdyby dokonać ekshumacji w Jedwabnem bez zgody odpowiednich środowisk żydowskich, to ze względu na silnie osadzone uwarunkowania religijne ( a przynajmniej zasłaniania się nimi ) doszłoby do jeszcze większego konfliktu Polsko Izraelskiego. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zaistnienie roboczych zespołów badawczych ze strony polskiej, jak i izraelskiej w celu dogłębnego wyjaśnienia bolesnych spraw stosunkowo niedawnej historii. Jednak badania takie muszą być bezstronne, obiektywne, bez podtekstów, w których obydwie strony mogłyby się obwiniać i wnosić jakiekolwiek roszczenia. Sam już nie wiem, czy jest to możliwe, ale na pewno wskazane i zapewne konieczne. Jeśli chodzi o artykuł : Beato, to świetny tekst dający ciekawą wiedzę, serdecznie gratuluję ! Pozdrawiam w nadziei, że tak ciekawych opracowań opublikujesz znacznie więcej.

   Odpowiedz
   • 26 lutego 2018 o 23:56
    Permalink

    Panie Jarosławie – to jest nasz kraj i możemy wszystko w nim zrobić, bo jest to nasz kraj. A jeżeli jest morderstwo, to obowiązkiem (nakazem) prokuratury jest przeprowadzić ekshumację aby skończyć dochodzenie o morderstwo i postawić zarzuty winnemu … i tu żaden kościół (bez względu na wpływy i pieniądze) nie prawa się przeciwstawiać. Przecież podobno jesteśmy państwem prawa, a nie jakimś ciemnogrodem ………… chociaż powoli jak się przyglądam Polakom, to zaczynam mieć pewne z tym wątpliwości

    Odpowiedz
    • 27 lutego 2018 o 09:44
     Permalink

     ” podobno jesteśmy państwem prawa, a nie jakimś ciemnogrodem ” – istotnie, podobno tak jest, ale tylko podobno !

     Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.