Manipuluje się naszą historią! – o Żydach w Polsce.

Od pewnego czasu zauważamy przeinaczenia w przedstawianiu  naszej historii, których celem jest  zmiana naszego myślenia i postrzegania ważnych wydarzeń historycznych. Doradca Hitlera, Joseph Goebbels mówił „Kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą”. Polska właśnie tego aktualnie doświadcza. Może nie są to całkowite kłamstwa, bardziej chwyty socjotechniczne oraz podawanie szeregu faktów obróbkom korzystnym dla rządzącej opcji politycznej. 

Pranie naszych umysłów odbywa się przez cały czas. Pracują nad tym specjaliści od psychologii i psychotechniki w ten sposób, abyśmy nie byli w stanie rozróżnić faktów od nieprawdy. Informacje poddawane są niezmiernie subtelnie praktycznie w każdym obszarze, celem jest zmiana naszego myślenia i zaakceptowania pewnych środowisk jako jedynych dobrych i sprawiedliwych dla Polski.

Powinniśmy pamiętać, że Polska od czterech stuleci jest poddawana różnym formom przejęcia naszego terenu przez różne sfery wpływu. Jesteśmy otoczeni przez wrogów udających naszych przyjaciół, a co gorsza wrogów mamy jeszcze wśród rządzących. Cel nie zmienił się od kilku wieków – jest to przejęcie naszego państwa – zmieniła się tylko forma oddziaływania na nas. Zaprzestano działań ofensywnych i militarnych, bo zawsze sobie z nimi radziliśmy, a zaczęto pracować nad naszym umysłami w formie postrzegania niektórych faktów. Drugą formą jest przejęcie ekonomiczne naszego państwa poprzez  doprowadzenie nas do skrajnego zadłużenia i niewypłacalności. Potwierdzeniem są przejęcia całego naszego polskiego przemysłu – w tym zbrojeniowego w bardzo sprytny sposób. (Szczegóły podam w następnym artykule).

Przejdźmy jednak do stosowania socjotechniki jako zmiany wizerunku postrzegania Polski w stosunku do niektórych narodów.

Pierwszy września dla każdego Polaka, jest wspomnieniem najgorszego i najtrudniejszego w historii stulecia okresu i upamiętnieniem faktu, że Polska jako jedyny kraj na świecie przeciwstawił się III Rzeszy. Wiemy też, że ZSRR napadł na nas 17 września 1939r ze wschodu. Państwo polskie zaatakowane z dwóch stron nie miało żadnej szansy na odparcie przeważających sił wroga.  Nasi papierowi sojusznicy jak Anglia i Francja – zdradzili nas, nie dotrzymując żadnych wcześniejszych zobowiązań i danego nam słowa. Nie byli nawet lojalni po wojnie. Za korzystanie z lotnisk, paliwa, amunicji i samolotów na których walczyli Polacy w polskich dywizjonach stacjonujących w Anglii podczas II wojny światowej Brytyjczycy wystawili nam rachunek 68mln. dolarów po kursie z 1939r. Około miliarda dolarów obecnie.  Anglicy odebrali należność w polskim złocie zdeponowanym w Londynie, które notabene później zostało skradzione.

Pierwszego września 2016r., opublikowany został materiał o mniejszościach narodowych służących w wojsku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem narodu żydowskiego. http://www.newsweek.pl/historia/ii-wojna-swiatowa-zydzi-walczyli-w-polskim-wojsku-we-wrzesniu-1939-r-,artykuly,396312,1.html

Napisano, że do walki z niemieckim okupantem stanęło 100tys. Żydów. Prawdą jest, że Żydzi stanowili mniejszość narodową w armii polskiej ale z danych historycznych wynika, że liczba ta była znacznie niższa.  W polskiej armii w roku 1939, posiadaliśmy też mniejszości innych nardów, które mieszkając w Polsce czuli się odpowiedzialni za los naszej ojczyzny. I tak: mniejszości ukraińskie (100-115tys.) niemieckie (ok 10 tys.) białoruskie (ok. 3tys.) czy litewskie (2,5- 3tys.) – oni też walczyli w polskich mundurach. Warto nadmienić, że struktura narodowościowa II Rzeczypospolitej w międzywojniu była następująca: Polacy stanowili ponad 68 proc. ogółu obywateli, Ukraińcy – ponad 15 proc., Żydzi – 8,5 proc. (Polska była pod względem ich liczby drugim po Stanach Zjednoczonych miejscem zamieszkania na świecie), Białorusini, a także „tutejsi” (czyli osoby bez wykształconej świadomości narodowej) – ponad 3 proc., Niemcy – ponad 2 proc. (jedyna mniejszość, której liczebność w porównaniu z początkiem lat dwudziestych znacznie się zmniejszyła z powodu wyjazdów do Niemiec). Mozaikę narodowościową uzupełniali Rosjanie, Litwini, Czesi, Romowie, nieliczni Słowacy i Karaimi, zbliżone językowo do Ukraińców grupy etniczne (Bojkowie, Łemkowie, Huculi), a także spolonizowani Ormianie i Tatarzy. Skupiając się jednak nad narodem wybranym zapomniano dodać, że z 10% które wstąpiło do wojska polskiego większość  zdezerterowała. W roku 1945 stan procentowy w wojsku polskim (walczącym) czyli 2 Korpus Polski, którym dowodził gen Anders wynosił około 1,5 % (zaznaczam w 2 KP a nie w całych siłach zbrojnych). W roku 1943 odbyły się jeszcze trzy duże fale dezercji żołnierzy pochodzenia żydowskiego, tuż po nich ukraińskiego i białoruskiego.

W roku 1944 ostatnią falę dezerterów postawiono przed sądem, i skazano ich na niezbyt surowe kary. http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/ED751BE791624B05C1257689004D01FF/$file/Mniejszosci.pdf (str 21)

Wracając do kwestii ataku ziem Polski przez III Rzeszę. Polacy na miarę swoich możliwości, starali się odpowiedzieć  na atak okupantowi – Żydzi podjęli współpracę z Niemcami głównie na zasadzie kolaboracji.(o tym opiszemy w następnym teście

Pod koniec października 1939 ustały wszelkie kontakty Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie z polskimi władzami, tym samym śladem poszły wszystkie gminy Żydowskie w Polsce, wyrzekając się obowiązku w stosunku do Polski – czyli walki z okupantem państwa polskiego.

„Ponieważ walka z Niemcami o wyzwolenie Polski nie była żydowską sprawą, senator II RP Adam Czerniaków; prezes Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie a za nim polscy Żydzi, wybrali własną drogę przetrwania, której cechą główną i najbardziej widoczną było podjęcie negocjacji i kolaboracji z niemieckim okupantem” [Poza granicą solidarności. Stosunki polsko-żydowskie 1939-1944” str. 146]

Można powiedzieć że agresja niemiecka na Polskę w 1939 roku nie pobudziła żydowskiej mniejszości narodowej do włączenia się w walkę podziemnego państwa polskiego z okupantem. Pobudziła ją do negocjowania z okupantem Polski warunków autonomii i trwania żydowskich skupisk i podjęto rozmowy z okupantem. Uznając że we wrześniu 1939 roku „podział Polski pomiędzy Niemców i Sowietów, jest najlepszym momentem dla realizacji idei budowy na polskich ziemiach żydowskich autonomicznych prowincji” [Op cit str 164-165]

Co więcej, „żydowska ulica”, jak dowodzą żydowskie źródła, prześcigała się w pochwałach nad kulturą, wytwornością i niemiecką dobrocią, a nawet miłością w stosunku do Żydów (…) Termin Symbioza, którego Ringelblum użył na określenie stosunków niemiecko-żydowskich w pierwszych miesiącach drugiej wojny światowej, zdaje się oddawać w pełni atmosferę pomiędzy polskimi żydami a okupującymi polskie ziemie Niemcami. [Op cit str 149]

Henryk Makower w „Pamiętniku z getta warszawskiego” napisał; Mieliśmy więc właściwie powód do radości, bo Niemcy dali nam duże i ładne getto w śródmieściu. [Op. cit str 159].

Historycy przyjmują za oczywisty pewnik, że getta były tylko wynikiem eksterminacyjnej polityki Niemców względem narodu żydowskiego, że zbudowano je bez udziału Żydów i wbrew ich woli. Tymczasem (…) zarówno w procesie wytaczania granic żydowskiej autonomii, czyli gett, jak i w procesie wytyczania okalania ich murem lub drutem kolczastym czynnie uczestniczyły żydowskie władze autonomiczne [Op. cit str 155].

Adam Czerniaków w roku 1940 w swym dzienniku zapisał „Mury są po to, aby bronić Żydów przed ekscesami” dodając że planuje się „opracowanie obrony obszaru getta ….– obrony przed Polakami!”

Wspominając bohaterów narodowości żydowskiej jako polskich patriotów, należy wymienić  Izraela Bursztyna i takim ludziom powinno się stawiać pomniki, ale mówienie o całym narodzie żydowskim jako o bohaterach II wojny światowej jest dla Polaków co najmniej uwłaczające.

Dlaczego Niemcy nie wyróżniają tego narodu i nie przeinaczają faktów skoro na terenie Białorusi i Łotwy na rzecz III Rzeszy , za przyzwoleniem Hitlera służyło 150 tysięcy Żydów. Czyli zdecydowanie więcej aniżeli w polskich siłach zbrojnych. http://www.irekw.internetdsl.pl/zyd_zol_hitlera.html

Warto byłoby zweryfikować statystyki Niemców, sprawdzając  jak u nich wyglądał stopień dezercji z  akurat tą narodowością. Należałoby zapytać, czy w związku z tym, że służyli na rzecz III Rzeszy nie przyczyniali się do eksterminacji swoich rodaków i Polaków?  Wnioski są oczywiste.

Polacy mają złe opinie o narodzie żydowskim, ponieważ polskie doświadczenia współpracy z Żydami zawsze kończyły się dla nas źle. W najbardziej krytycznych dla nas sytuacjach zawsze nas zdradzali!

Nie bez przyczyny na polecenie wojskowego gubernatora Warszawy gen F. Latinika wydzielona z macierzystych oddziałów i w liczbie kilku tysięcy internowana w ćwiczebnym obozie w Jabłonnie na kilka tygodni. Z polskiego punktu widzenia w tych dramatycznych chwilach, gdy decydowały się losy świeżej polskiej niepodległości (1918 rok), widziano żydowskich komisarzy i czekistów w szeregach nacierającej Armii Czerwonej, pojawiała się tu i ówdzie V kolumna (np. w Wilnie), złożona z grupek komunizującej młodzieży żydowskiej. To wtedy narodził się mocny, wyrazisty i mający długi żywot w Polsce stereotyp „żydokomuny”.

(Ten fakt jest dziwnie i skrupulatnie zacierany).

Trzeba oczywiście pamiętać, że obok tego istniało jednak grono Żydów, których zasługi wojenne, począwszy od Legionów Piłsudskiego, były docenione. Tworzyli oni cieszącą się szacunkiem organizację pod nazwą Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski. I tym należy się chwała. 

W ujęciu historycznym, dla nas Polaków, lepiej byłoby współpracować z najgorszym wrogiem kierującym się honorem, aniżeli z narodem nie potrafiącym dotrzymywać danego słowa, który ciągle nami manipuluje.

Rosjanie doskonale wiedzieli o naszym konflikcie z narodem żydowskim. Wykorzystując tą wiedzę oraz asekuracyjny tryb funkcjonowania naszych ówczesnych przywódców, wpuścili po roku 1945 obywateli tej narodowości do naszych służb bezpieczeństwa, sądownictwa, prasy, edukacji, a nawet do władz państwowych. Nie powinno nas dziwić, dlaczego z taką determinacją żołnierze AK byli eliminowani.  Nazwa „Żydokomuna” nie była bezpodstawną.

Chociaż na temat Władysława Gomułki krążą zazwyczaj złe opinie, jednak w tamtym czasie Polacy po raz pierwszy zaczęli odzyskiwać swoje służby bezpieczeństwa i sądownicze, głównie dlatego, że oficerowie służb bezpieczeństwa (teoretycznie polskich) narodowości żydowskiej, wyjeżdżali do ich ziemi obiecanej – czyli do Izraela.

Następną manipulacją był pochówek „Inki i Zagończyka ” gdzie arcybiskup gen. dyw. Głódź – (osoba, wydawałoby się o bardzo wysokim kredycie zaufania) w czasie mszy świętej powiedział powtarzając dwukrotnie. “Żołnierze plutonu egzekucyjnego strzelali niecelnie do „ Inki” nie zabijając jej”. Wspomniał, że nadzorujący wyrok dowódca plutonu egzekucyjnego „POLAK” strzałem z pistoletu pozbawił ją definitywnie życia. Te sformułowanie jest kłamstwem!!! albowiem, ów dowódca plutonu był Żydem. W Telewizji “Trwam” wypowiedział się wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej z Gdańska, który opisując śmierć Inki wyraźnie podkreślił , że mordercą “Inki” był oficer Urzędu Bezpieczeństwa narodowości żydowskiej, który czterokrotnie zmieniał swoje nazwisko i po awansowaniu do stopnia majora wyjechał do Izraela, skąd pisał do Polski aby poświadczyć jego służbę w UB bo wtedy dostanie wyższą emeryturę.

Zakłamywanie historii Polski jest na każdym kroku. Żydzi oskarżają Polaków o uczestnictwo w Holokauście, mówiąc, że Polacy przyczynili się do zabicia 3 milionów Żydów w czasie drugiej wojny światowej. Owszem zdarzały się incydenty wynikające wydawanie przez Polaków na śmierć żydów, ale jeżeli mamy być uczciwi to zadajmy inne pytanie. Ilu Żydów zginęło z rąk ich kolaborujących z Gestapo współbraci oraz dzieci. Może warto przypomnieć co to za organizacje Żydowskie były, czym się zajmowały i czy chociaż jedna osoba z tych organizacji została postawiona przed sądem i skazana:

 • Jüdischer Ordnungsdienst (dosł. Żydowska Służba Porządkowa, potocznie policja żydowska albo tzw. odmani),
 • Lepszą była Żagiew, Żydowska Gwardia Wolności – organizacja żydowska założona pod koniec 1940r w getcie warszawskim, przez żydowski referat Gestapo, który składał się z członków Urzędu do Walki z Lichwą i Spekulacją („Trzynastki”), jak również  do infiltrowania żydowskich i polskich organizacji podziemnych, w tym również niosącym pomoc Żydom.Żagiew pozostawała w ścisłej konspiracji udając grupę przemytniczą, dzięki czemu mogła kontrolować kanały przerzutu żywności do getta. Na podstawie różnych opinii zajmowała się również  szmalcownictwem (sprzedawaniem swoich rodaków Hitlerowcom na śmierć). Co więcej “żołnierze” Żagwi, posiadali pozwolenie na posiadanie broni, wydane przez Gestapo.

Problem z liczbami – ile w końcu ich było, że po drugiej wojnie było ich ponad dwa miliony?

Może IPN powinien sprawdzić i opublikować ile rzeczywiście ludzi narodowości żydowskiej zostało zabitych w obozach zagłady Auschwitz i Birkenau w tym Żydów mieszkających w Polsce, żebyśmy opierali się na faktach. Obecnie jesteśmy manipulowani i traktowani przez żydowskie lobby na terenie Polski oraz Rabinów mieszkających w USA jako jedyni, którzy są winni Żydowskiej eksterminacji oraz braku ich chęci do walki i przeciwstawieniu się niemieckiej okupacji.

Kwestia następna – Ilu Żydów zostało rzeczywiście zabitych w Jedwabnem i kto jest odpowiedzialny za ich śmierć? W stodole o wymiarach 19 na 7 metrów –  już 300 ludzi niezmiernie trudno jest umieścić. Jednak na pomniku w Jedwabnem liczba zamordowanych opiewa na 1600 osób. Problem w tym, że na podstawie dokumentów NKWD z roku 1940, w Jedwabnem mieszkało 562 Żydów. Czyżby ponad 1000 osób przyjechało na odwiedziny do swoich krewnych? (Wszyscy w jednym dniu). Pomijam fakt niewyobrażalnego bestialstwa zabijania tych ludzi. Zastanawia mnie jednak, jak 40 osobowa grupa ludzi, uzbrojona jedynie w kije, orczyki oraz inne narzędzia proste, w okupowanej przez Niemców Polsce może siłą do jednego pomieszczenia wprowadzić grupę ponad 300 osób i zabić bez żadnego wsparcia zewnętrznego …. Do zabicia 1600 ludzi potrzebna byłaby armia.

Zachęcam do obejrzenia filmu o Jedwabnem – może warto zrozumieć o co rzeczywiście chodziło?

Wyjaśnienia domaga się też liczba pracowników Urzędu Bezpieczeństwa narodowości Żydowskiej w stosunku do całego stanu UB. Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie ważna w kontekście przejęcia tego obszaru przez narodowość żydowską i późniejszych “czystek” kontynuowanych na polskich żołnierzach, nazwanych później „wyklętymi”. Proces zacierania historii trwa do dnia dzisiejszego, kończąc na tej najnowszej.  Może to Polska powinna zgłosić roszczenia o odszkodowania za eksterminację narodu polskiego po roku 1945 przez Urząd Bezpieczeństwa nie należący do Polaków i przez nich nie zarządzany?

Prosiłbym o zastanowienie się nad tą problematyką, głębokie przemyślenia i komentarze.

Grzegorz Czuryło

„Ekspert ds. zarządzania – strateg, planowania oraz psychologii terroryzmu. Specjalista w szacowaniu i analizie ryzyka oraz modelowaniu systemów informatycznych pod kątem zarządzania. Certyfikowany „Project Manager”. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Emerytowany żołnierz wojsk specjalnych. Posiadacz najwyższego wyróżnienia dedykowanego dla ludzi wdrażających ponadprzeciętne rozwiązania systemowe „Bright Idea”, przyznanego przez Dowódcę NATO Communication Service Agency. Wady: Opracowywanie rozwiązań systemowych oraz zdolność przewidywania skutków i konsekwencji w ujęciu długofalowym.

8 myśli na temat “Manipuluje się naszą historią! – o Żydach w Polsce.

 • 3 października 2016 o 06:32
  Permalink

  Na pewno powinniśmy domagać się odszkodowania od Niemiec! Złoto złotem ale to, jak myślą o nas społeczności zachodnie… Mieszkam już drugi rok w UK. Anglicy nie dość, że pojęcia za bardzo nie mają gdzie Polska jest na mapie, to jeszcze są przekonani że jesteśmy największymi antysemitami na świecie.
  I jest to przykre , że tylko śmierć Żydów podczas Holocaustu jest traktowana poważnie…
  A Polacy, Czesi, Cyganie, homoseksualiści? Co z nimi?
  I dlaczego NIKT w tej sprawie NIC nie robi?

  Odpowiedz
  • 4 października 2016 o 15:26
   Permalink

   Pani Olu, nikt nic nie zrobi ponieważ to wszystko było skrupulatnie zaplanowane tak aby nas ogłupić i omamić pieniędzmi.Teraz jest to robione pod płaszczykiem patriotyzmu – nie widzi pani tego? (zakładanie muzeów, kręcenie filmów o jednej tematyce,występowanie osób publicznych …. etc.) Wrzuca nam się obowiązek miłości do tego narodu …. jakbyśmy mieli zapomnieć, że ten naród od kiedy jest u nas zawsze nas oszukiwał i zamiast z nami walczyć o wspólną wolność – zawsze nas zdradzał. Podam jedynie przykłady ostatniego stulecia – bo tego jest naprawdę zbyt dużo.
   Po raz pierwszy w roku 1918 kolaborując z Bolszewikami,
   po raz drugi 1939 – kolaborując z Niemcami, (Warszawska Gmina Żydowska, 150 tys żydów w armii niemieckiej)
   po raz trzeci od 1945 do 1958 – kolaborując z komunistami w czasie zakładania Służby Bezpieczeństwa w naszym kraju i skutecznie eliminując każde zagrożenie. Jednych łamiąc psychicznie aby podpisali dokumenty o współpracy, a tych co nie złamali doprowadzali do skrajnej nędzy a ich dzieciom zabroniono się edukować ,…, lub najzwyczajniej zabijali (mówimy tu o żołnierzach wyklętych i ich rodzinach).
   Po raz czwarty gdy powstała Solidarność – wprowadzając swoich ludzi do manipulowania naszymi umysłami …. i wszystko w imię poprawy naszego życia, dobroci i demokracji. (Mi…nik, Gieremek, Lew….wski, Kwa..ski, Kom.. ski, Ka…skie ….. i szereg innych pomniejszych) Dokonując grabieżczej prywatyzacji…… wpuszczając do zarządów swoich ludzi (narodowość tu nie ma żadnego znaczenia – bo wśród Polaków też byli szmalcowniki i oszuści – są do dzisiaj – chociaż nazywamy ich biznesmenami) – czyli chytrych, obłudnych, zakłamanych i próżnych.
   I teraz po raz piąty zostaliśmy oszukani ….. nabraliśmy się na patriotyzm i wiarę 🙂

   Naród wybrany – wybrał sobie rolę ciemiężonego i gra na tym do dzisiaj, wykorzystując dobro ludzi innych narodowości – bo ludzie wszędzie są dobrzy -tylko niektóre “wszy społeczne” zawsze to wykorzystają. Takie “wszy społeczne” manipulują aby doprowadzić kraj do kryzysu, a następnie doprowadzając do wojny, bo gdy my cierpimy i umieramy za swój kraj – Ci ludzie się cieszą, bo na tym zarabiają krocie – stając się jeszcze bogatszym, bardziej perfidnym, bardziej zakłamanym.
   My Polacy, zapomnieliśmy dbać o siebie, o swoje dobro jako naszego kraju, zapomnieliśmy o naszych dzieciach (pozwalając im wyjechać), rozbili nasze rodziny i przestaliśmy sobie nawzajem ufać.
   To jest właśnie główny cel – My mamy sobie nawzajem nie ufać, My mamy walczyć ze sobą, wzajemnie się zabijając.
   Zaznaczam – gdybyśmy nawet złożyli pozew do Hagi, Strassburga, ONZ – gdziekolwiek …. i tak to przegramy, bo lichwa jest wszędzie.

   Ta naszą biernością oraz polityczna poprawnością sami sobie na to zasłużyliśmy, że kraj wielkości naszego jednego województwa szantażuje nas pod każdym względem, wtrąca nam się do naszego życia, narzuca nam swoją politykę i nakazuje nam płacić jakieś wirtualne kary.
   Czy coś się zmieni?
   Jest taka szansa i “Bastion” nad nią pracuje. Zapraszam do nas – jesteśmy tylko normalni.

   Odpowiedz
   • 20 lutego 2018 o 21:52
    Permalink

    Panie Grzegorzu Czuryło,

    Pan nie zdaje sobie sprawy z faktu i sam wprowadza w blad pania Ole z Anglii, ze koczowniki plemienne rzadza w Polsce od 1945r do dzis i przez te ostatnie ponad 72 lata trwa bez przerwy pranie mozgow Polakom i nie tylko Polakom, poniewaz ponad 90 procent swiatowych mediow jest w lapach koczownikow plemiennych, ktore oddzialywuja na inne panstwa i narody.
    I znajdujemy tego potwierdzenie w przypadku Anglikow, o ktorych opowiada pani Ola z U.K.
    Tak wlasnie jest, ze koczowniki plemienne prowadza kampanie HOLOKITU, ktora oglupiaja miliony ludzi i jest ona rowniez wymierzona w Polske , od ktorej to parchate towarzystwo chce wyludzic pieniadze.

    Jesli chodzi o ostatnie 30 lat to “Okragly Stol” (1989r) byl ukladem pomiedzy koczownikami z PPR/PZPR a koczownikami z KOR i Solidarnosci przejetej przez koczownikow, o czym Polacy wogole nie wiedzieli i milczala tez hierarchia KK w Polsce oraz Watykan, nie mowiac o RWE, RW, BBC Londyn, DW etc (propaganda nadawana na Polske z zachodu) i propagandzie komunistycznej, ktora tez oglupiala Polakow, karmiac ich bajka o “wolnosci, rownosci, braterstwie” oraz budowaniu “komunistycznego raju” na ziemi.
    Ponadto koniec lat 1970-tych i poczatek 1980-tych to niekonczace sie problemy natury gospodarczej i ekonomicznej w PRL, ktore wynikaly z glupoty ideologicznej wyznawcow Marksizmu-Leninizmu, ktorzy rzadzili w PRL i kradli na potege, nie chcieli oddac wladzy Polakom, nie chcieli zmieniac ustroju panstwa i zarazem nie potrafili dostosowac polskiej ekonomii do zmieniajacego sie rynku na arenie miedzynarodowej, i to byl poczatek konca komunizmu w Polsce, na ktorego upadek rowniez oddzialywala propaganda zachodnia (m.inn. wymienione powyzej stacje radiowe) oraz zachodnie embargo z powodu wojny prowadzonej przez ZSRR w Afganistanie.

    W wyniku pogarszajacej sie sytuacji ekonomicznej w PRL i pogarszajacej sie sytuacji materialnej Polakow, od stycznia 1981r, a z do momentu wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 1981r, Polske opuscilo okolo 950 tysiecy Polakow (mezczyzn, kobiet i dzieci).
    To jest dowod, ze uzyte przez pana okreslenie, ze Polacy zostali “omamieni pieniedzmi” jest niedorzeczne w przedstawionym powyzej przypadku.
    Pana twierdzenie jest rowniez niedorzeczne, jesli chodzi o wyjazd Polakow z Polski po 1989r, czyli od poczatku lat 1990-tych, poniewaz walaca sie sytuacja gospodarcza i ekonomiczna Polski nie rokowala zadnych nadziei na przyszlosc, tym bardziej, ze doszlo do wyprzedazy polskiego majatku narodowego za bezcen oraz zwiazanych z tym setek afer i naduzyc, z najwieksza afera, jaka byla afera FOZZ.
    Polsce zaszkodzily tez towary i produkty z zachodu zalewajace polski rynek po cenach “dumpingowych”, co spowolnilo polska sprzedaz i produkcje, a tym samym wplynelo na wzrost zwolnienien z fabryk i zakladow pracy w Polsce, i to byl glowny sygnal dla Polakow, poniewaz sytuacja w Polsce stawala sie nieznosna, zwazywszy na fakt, ze kazdy czlowiek ma jedno zycie oraz rodzine na utrzymaniu.
    Dlatego po oficjalnym wejsciu Polski w struktury UE w 2003r i otwarciu granic, nastapil masowy wyjazd Polakow z Polski po lepsze zycie, ktore wiaze sie przede wszytkim z poprawa warunkow zyciowych , materialnych oraz pracowniczych doroslych Polakow oraz polskich rodzin, co ma swoje plusy i minusy.

    Zgadzam sie z pana twierdzeniem, ze polityka marionetkowych rzadow oraz polityka prowadzona przez Watykan i Episkopat w Polsce jest pro-koczownicza z racji tego, ze rzad w Polsce i instytucje koscielne sa opanowane przez koczownikow plemiennych, z czego nie zdaje sobie sprawy gros Polakow i ulega w ten sposob zaklamanej propagandzie swieckiej i koscielnej, nie wiedzac tez o tym, ze Polacy sa przez caly czas oklamywani.
    Ale znajomosc faktow historycznych jest w stanie zapobiec ciaglemu oglupianiu Polakow i dzieki znajomosci prawdy, Polacy beda w stanie odroznic prawde od klamstwa, dobro od zla oraz czy realizowane sa polskie interesy narodowe czy obce.
    Dlatego kazdy Polak i Polka powinni ustalic swoje priorytety zyciowe nie zapominajac o tym, ze bedac Polakami maja do spelnienia swoje obowiazki wobec Polski – Jestem Polakiem/Polka, wiec mam polskie obowiazki (R.Dmowski).

    Ja staram sie postepowac w/g wartosci najwyzszych:
    BOG (Jezus Chrystus) , HONOR , OJCZYZNA (Polska) , PRAWDA.

    Te wartosci najwyzsze lacza sie ze soba, uszlachetniaja czlowieka i sa magnesem dla ludzi dazacych do wyzwolenia sie od zla i klamstwa oraz ich wplywow.
    Z kolei biorac PRAWDE za autorytet, czlowiek nie ulegnie zadnej zaklamanej propagandzie swieckiej lub koscielnej gloszonej przez inne osoby lub tzw. “autorytety”.
    PRAWDA daje rowniez prawdziwa wiedze o swiecie, postepowaniu ludzi, organizacji, politykow etc oraz pozwala zrozumiec zjawiska zachodzace w polityce, ekonomii, handlu, stosunkach miedzyludzkich, religijnych, miedzypanstwowych etc oraz pozwala na odroznienie dobra od zla i prawdy o klamstwa, co jest szczegolnie pomocne do zrozumiania kierunku w jakim podaza ludzkosc i kto za tym stoi.

    To co napisalem n/t wartosci najwyzszych oraz PRAWDY jako czynnika do odroznienia prawdy od klamstwa oraz dobra od zla, chce panu dac do zrozumienia, ze pan albo nie rozumie co to jest patriotyzm i wiara, albo pan nie odroznia patriotyzmu i wiary od propagandy swieckiej i koscielnej o “patriotyzmie” i “wierze”.
    Patriotyzm charakteryzuje sie sluzeniem/poswieceniem dla Ojczyzny, co wynika z umilowania Ojczyzny, czyli NACJONALIZMU, ktory zostal surowo skrytykowany zarowno przez polskojezyczne rzady w Polsce jak i przez polskojezyczny Episkopat oraz zydo-masonski Watykan.
    Z kolei “wiara” w mniemaniu przywodcow KK w Polsce i Watykanie wziaze sie z instytucja KK – sekty katolickiej powstalej w 325r na Soborze w Nicei, a obecnie opanowanej przez zydo-masonerie.

    Bez znajomosci PRAWDY, Polacy nie beda w stanie zauwazyc roznic, a zarazem podstepu w obydwu haslach i stana po niewlasciwej stronie, czyli beda wspierac obecny rzad i obecny KK , a to sa przeciez ZDRAJCY, po ktorych trzeba spuscic wode, bo oszukali Polakow i nadal oszukuja.

    Prosze nie oskarzac Polakow, ze sami sa sobie winni z powodu “biernosci” i “poprawnosci politycznej” , poniewaz:
    1. Polska nie rzadza Polacy.
    2. Polacy sa dezinformowani przez propagande swiecka i koscielna w Polsce i na swiecie.
    3. Polacy nie maja dostepu do rzetelnych zrodel informacji i Polakow nie uczy sie prawdy historycznej, co jest nieodzowne z zrozumieniu sytuacji w Polsce i na swiecie.
    4. Polacy mieli i maja wrogow zewnetrznych i wewnetrznych, ktorzy przez caly czas dzialaja na szkode Polski i Polakow.

    To sa glowne przyczyny zla, ktore goruje nad Polakami i w ten sposob Polacy staja sie niewolnikami zla i systemu “poprawnosci politycznej” w jakim przyszlo im zyc.
    Pana zarzut o “biernosci” Polakow ma wielorakie znaczenie, ale bez poznania PRAWDY przez Polakow, jakiekolwiek dzialania nie maja sensu, poniewaz prowadza do CHAOSU w panstwie i zniszczen materialnych oraz stwarzaja okazje dla wrogow Polski i Polakow.

    Uwazam, ze najlepsza metoda jest poznanie PRAWDY i demaskowanie klamstwa oraz zla, jakie jest wyrzadzane Polsce i Polakom, i nalezy o tym glosno mowic.
    Jednoczesnie nalezy budowac struktury oddolne we wlasnym srodowisku (gmina, miasto, powiat etc) i wylaniac z nich przyszlych reprezentantow na stanowiska panstwowe – to jest najlepsza metoda przeswietlenia kandydata, zeby bylo wiadomo kim jest kandydat bez zagladania do rozporka lub czytania spreparowanych zyciorysow.

    Prosze potraktowac moj komentarz jako pomoc w zrozumieniu poruszanych przeze mnie zagadnien i dzialac roztropnie, zeby nie oslabic lub nie przegrac Polski.

    fiesta

    Odpowiedz
    • 21 lutego 2018 o 01:05
     Permalink

     Panie fiesta – Ja to doskonale wiem o czym pan pisze … i się zgadzam ale jeżeli opisuje jeden watek to nie będę opisywać kolejnego i kolejnego,…, bo na co pan zwraca uwagę, wielokrotnie pisałem – co najmniej w kilkunastu swoich tekstach. Proszę sprawdzić – trochę tego było.

     Jeżeli chce pan pisać o tych sprawach to zapraszamy. Czyli zamiast długich komentarzy – to może lepiej trochę krótszy tekst –wtedy zobaczymy jak łatwo się pisze :-).
     Aby do nas wejść, to sprawa jest prosta: https://bastiondialogu.pl/wspolpraca/
     No i sobie normalnie porozmawiamy telefonicznie ,…, a nie jak dzieci w piaskownicy kto ma większa łopatkę 😉

     Odpowiedz
     • 21 lutego 2018 o 09:23
      Permalink

      Panie Czurylo,

      Ja jestem tutaj z wizyta i trafilem na adres tej strony poprzez artykul zamieszczony na stronie dr J.Jaskowskiego – http://www.polishclub.org/?s=Jaskowski

      Nie znam pana tworczosci oraz tworczosci innych autorow komentarzy, wiec komentuje te komentarze, do ktorych moge dodac cos od siebie lub doprecyzowac, poniewaz brak precyzji ma inna wymowe i wzbudza watpliwosci oraz utrudnia zrozumienie komentarza, ktory powinien zawierac dokladne informacje, a jednoczesnie tworzyc logiczny sens, przez co czytelnik/odbiorca ujrzy dokladniejszy obraz opisanych wydarzen, ktory nie pozostawi zadnych watpliwosci w jego umysle.
      Nawet drobny szczegol potrafi zmienic wymowe zdania lub przekazywanej informacji, podobnie jak brak szczegolow i takim klasycznym przykladem jest postac JP2, ktory dla jednych osob jest swietym, a dla drugich osob jest Judaszem.

      Czy moze mi pan odpowiedziec kim jest dla pana JP2 ?

      Czekam na odpowiedz i zapewniam pana, ze nie chodzi mi o konkurencje, ale o rzeczowa dyskusje

      fiesta

      Odpowiedz
      • 21 lutego 2018 o 22:18
       Permalink

       JP2 by ł człowiekiem i Polakiem. Ludzie zakompleksieni, śmieci i ludzcy nieudacznicy mówią że sprzedał Polskę itd. Ale a jak powiedziałem każdy z nas jest aż lub tylko człowiekiem, z wadami i zaletami popełniający błędy …. bo jest człowiekiem. Czy mam uważać go za świętego? … nie mi to oceniać …. jeżeli powołane konsylium uznało go za świętego i im to w czymś pomaga – to niech tak będzie. Dla mnie był Polakiem – patriotą, o którym nie powinniśmy zapomnieć.
       Ale na boga nie róbmy z ludzi ….. nieomylne maszyny patrzące zero-jedynkowo, bo życie takie proste nie jest.

       Odpowiedz
  • 5 września 2016 o 21:02
   Permalink

   Przepraszam ale nie rozumiem komentarza (co do zdjęcia – mam nadzieje że to nie jest fotomontaż).
   Strony z linkami znam. Osobiście nie jestem fanatykiem ale nie podoba mi się jak (nami) Polakami pewne lobby manipuluje.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.