Partnerzy

Lista partnerów, firm i organizacji wspierających nasze stowarzyszenie:


Innovative Metropolitan Solutions

System solutions for cities: We have created a model of financing urban transport, which will allow for the introduction of free public transport. That will also be profitable for municipalities. We have also developed a method of settling travel costs for passengers who are not residents of the associated cities. The model also allows to increase the tourist attractiveness of cities.


Polskie Towarzystwo Geopolityczne zostało założone w 2008r. jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe. Zakres zainteresowań Towarzystwa to szeroko pojmowana geopolityka. Główny obszar badań i działalności organizacyjnej koncentruje się na rozwoju geopolityki i jej subdyscyplin (np. geostrategii czy geohistorii).

PTG opiera swoją główną działalność na organizacji konferencji naukowych (na czele ze Zjazdami Geopolityków Polskich), prowadzeniu samodzielnych badań naukowych w komisjach tematycznych, działalności wydawniczej, popularyzowaniu geopolityki w formie konkursów (Książka Geopolityczna Roku, Konkursy PTG na najlepszy materiał dydaktyczny i na najlepsze prace licencjackie i magisterskie), współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Siedzibą władz jest Kraków. PTG sprawuje patronat naukowy nad portalem Geopolityka.net i wydaje “Przeglad Geopolityczny”, “European Journal of Geopolitics” a także książki i raporty.


Geopolityka.net – polski portal o geopolityce zainaugurował swoją działalność 5 grudnia 2011 r. Strona posiada nadany międzynarodowy numer wydawnictwa ciągłego (ISSN 2353-2335). Założycielem, wydawcą i redaktorem naczelnym witryny jest dr Leszek Sykulski. Opiekunem naukowym portalu jest prof. dr hab. Andrzej Piskozub.

Celem serwisu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu geopolityki, stosunków międzynarodowych, nauk o polityce oraz problematyki bezpieczeństwa. Portal ma charakter naukowy (zamieszczamy m.in. artykuły z czasopism naukowych, rozdziały z monografii oraz preprinty), edukacyjny i informacyjny, jest apolityczny (nie identyfikujemy się z żadną ideologią) i służy wymianie poglądów oraz ożywianiu badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych. W serwisie zamieszczane są także informacje o nowościach wydawniczych z zakresu geopolityki i spraw międzynarodowych, recenzje, wywiady z ekspertami oraz komentarze do wydarzeń bieżących. Artykuły naukowe zamieszczane na portalu bez podania źródła pierwotnej publikacji mają charakter preprintów.


Łączy nas wspólna pasja do biegania. Mamy misję, żeby jak najszersza grupa osób była aktywna fizycznie. Nastawiamy się na profil rekreacyjny, co nie przeszkadza, żeby nasi członkowie osiągali w różnych biegach wysokie pozycje. Atrakcyjna forma organizacji naszych imprez sprawia, że jest nas coraz więcej i co równie ważne coraz szersze jest grono osób nam towarzyszących.


Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego DELTA jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego prowadzoną przez Prezydenta Miasta Katowice pod nr E-III-43201/233/2/2010

Nasz zakres rozpoczyna się od organizacji, planowania oraz realizacji kompleksowych szkoleń specjalistycznych dla instytucji państwowych a kończy na sporcie strzeleckim (głównie strzelectwo praktyczne, dynamiczne oraz strzelania dalekodystansowe). Naszymi współpracownikami są m.in. instruktorzy i specjaliści z jednostek wojskowych oraz pododdziałów antyterrorystycznych policji jak i kadra naukowa uczelni wyższych.

Jesteśmy też organizatorami jednych z największych zawodów w strzelaniu długodystansowym oraz zawodów w strzelaniu dynamicznym.


ABIX – Linuksowe Systemy Wspomagania Biznesu

abix_logo_pingwinABIX posiada wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu Klientom profesjonalnych usług informatycznych z powodzeniem integrując produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez producentów sprzętu i oprogramowania. Firma świadczy usługi w pełnym zakresie: od opracowania koncepcji i zaprojektowania rozwiązania, doboru optymalnej technologii, poprzez wdrożenie, stworzenie procedur eksploatacyjnych po opiekę serwisową oraz usługi dodatkowe, takie jak konsultacje czy szkolenia.