Opracowywanie ćwiczeń oraz scenariuszy symetrycznych i asymetrycznych

Oferta skierowana jest dla instytucji państwowych (wojskowych, policyjnych, straży pożarnej, straży granicznej, celników)  a także dla Harcerstwa, Obrony Terytorialnej, polskich organizacji pro-obronnych oraz polskich zarządów spółek infrastruktury krytycznej.

Bastion dialogu posiada doświadczonych ekspertów, którzy wielokrotnie opracowywali przedmiotowe scenariusze. Eksperci posiadają poświadczenia bezpieczeństwa osobowego

Dlaczego powinniście z nami współpracować? 

 1. bo, będzie można sprawdzić funkcjonowanie systemu,
 2. bo, wyeliminuje lub poprawi wady systemu i przyczyni się do jego ulepszenia,
 3. bo, pozwoli to na przygotowanie planów kryzysowych lub awaryjnych,
 4. bo, nauczy ludzi współpracować ze sobą,
 5. bo, może przyczyni się do uratowania ludzkiego życia,
 6. bo, nie nastawiamy się na wygraną za wszelką cenę, a tylko na możliwość wybierania optymalnych decyzji w optymalnym czasie,
 7. bo, nasza współpraca pokaże jak tworzyć standardowe procedury operacyjne, standardowe procedury bezpieczeństwa, które będą krótkie i zrozumiałe dla każdego,
 8. bo, myślimy we wszystkich płaszczyznach zaistnienia konfliktów (Politycznym, Militarnym, Ekonomicznym, Informacyjnym, Systemowym, Proceduralnym).

Przygotowujemy scenariusz oraz plan realnego podgrywania wydarzeń a także informacyjnego podawania wiadomości.

W ofercie znajdują się:

 1. menedżer scenariusza; (scenario menager);
 2. koordynator wydarzeń; (event menager);

Opcjonalnie można zamówić:

 1. podgrywkę (oposit forces);
 2. podgrywka informacyjna w radiu, telewizji, systemach telekomunikacyjnych.
 3. systemy wsparcia teleinformatycznego; (IT support);
 4. szkolenia w zakresie przygotowania specjalistów do opracowywania scenariuszy (train the trainer – w kolejnym etapie współpracy)

pełny monitoring i analiza wydarzeń w czasie realnym

system jakości pod względem spodziewanych rezultatów

analiza wydarzeń pod kątem realizacji.

Wysokość opłaty zależy od stopnia zaawansowania scenariusza, czasu, a także użytych sił i środków. W przypadku zainteresowania proszę wysłać zapytanie korzystając z pola kontaktowego.

W przypadku zainteresowania – zgłoszenie proszę przesłać na adres: zarzad@bastiondialogu.pl