Rządowy program Mieszkanie Plus – sprawdź czy TY możesz je dostać?

Na czym ma polegać program Mieszkanie Plus?

Rządowy program Mieszkanie Plus jest następcą aktualnie trwającego programu „Mieszkanie dla Młodych”.  W porównaniu do aktualnie trwającego programu, przy Mieszkanie Plus nie ma górnej granicy wiekowej dla osób, które mogą się ubiegać o mieszkanie. Program jest skierowany do osób których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na samodzielne nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach rynkowych. Według założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego, z programu Mieszkanie Plus będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna która spełni zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat za mieszkanie i czynsz. Zakładana wysokość czynszów będzie uzależniona od kosztów budowy oraz kosztów finansowania inwestycji. Poglądowo zakłada się, że stawki czynszu kształtować się będą na poziomie ok. 10-20 zł za metr kwadratowy w opcji najmu i ok. 12-24 zł w opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania. Dla porównania średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie wynosi około siedmiu tysięcy złotych. Do powyższych stawek, uwzględniających koszt budowy mieszkania, należy doliczyć opłaty za eksploatację budynku i media. Aby dostać mieszkanie z rządowego programu Mieszkanie Plus, należy złożyć wniosek do Krajowego Zasobu Nieruchomościami. Powołany do życia Krajowy Zasób Nieruchomości będzie centralnym miejscem obsługującym składanie wniosków na mieszkania z programu Mieszkanie Plus. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Zasobu Nieruchomości publikowane będą dane na temat aktualnych naborów wraz z wymaganiami i kryteriami.

Jakie są kryteria kwalifikacyjne?

Złożone wnioski za pośrednictwem Krajowego Zasobu Nieruchomości przekazywane będą dalej do operatorów mieszkaniowych. Taki system ma zapewnić przejrzystość oraz uczciwość procesu wyboru najemców.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że jeżeli mieszkań będzie mniej niż osób ubiegających się o nie, zostaną wzięte pod uwagę kryteria kwalifikacyjne takie jak:

Kryterium absolutnego pierwszeństwa

 • osoby które w wyniku żywiołu lub katastrofy budowlanej utraciły prawo własności domu lub innego mieszkania;
 • osoby wywłaszczone.

Pozostałe kryteria:

 • członkowie gospodarstwa domowego osiągający najniższe dochody,
 • gdy członkiem gospodarstwa domowego jest co najmniej jedno dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • gdy członkiem gospodarstwa domowego jest co najmniej jedno dziecko,
 • żaden członek gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem nie posiada oraz w przeszłości nie posiadał prawa własności do domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden samodzielny lokal mieszkalny,
 • osoba ubiegająca się o najem lub członek gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem zmienia miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania,
 • osoba ubiegająca się o najem lub członek gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem wcześniej złożył wniosek o zawarcie umowy najmu mieszkania w tej samej miejscowości, jednak nie zawarł umowy najmu z powodu zbyt dużej liczby ubiegających się,
 • osoba lub członek rodziny ma status repatrianta,
 • osoba ukończyła 65 rok życia,
 • osoba ubiegająca się o najem legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoba ubiegająca się lub posiada Kartę Polaka.

Co z osobami które nie spełnią ww. kryteriów?

Mogą ubiegać się o mieszkanie w innej inwestycji objętej rządowym programem. Muszą jednak się liczyć z tym, że czas oczekiwania na lokal się wydłuży.

Kiedy program wystartuje i w jakich miastach?

Program Mieszkanie Plus ma wystartować wraz z zakończeniem programu Mieszkanie dla Młodych, którego ostatnia pula finansowa planowana jest na Styczeń 2018 roku. W związku z czym już na początku 2018 roku możemy spodziewać się, że program Mieszkanie Plus ruszy. Według niezależnego serwisu internetowego mieszkanieplus.org.pl część lokali w ramach programu są już w budowie zarówno w większych jak i mniejszych miastach m.in.: w Jarocinie, Pruszkowie, Wałbrzychu, Gdyni i Białej Podlaskiej. Pierwsze lokale zostaną oddane do użytku w ramach projektu już wiosną 2018 roku. Duża część inwestycji jest w przygotowaniu. Oto lista miast w których powstaną lokale mieszkaniowe w ramach projektu Mieszkanie Plus: Sochaczew, Pelplin, Warszawa, Wieluń, Wałcz, Koło, Dębica, Kępice, Tychy, Katowice, Skawina, Nysa, Kraków, Toruń, Kielce, Starogard Gdański.

Listy intencyjne niedawno podpisały również Opole, Lublin, Bydgoszcz, Szczecin i Zgorzelec.

Rząd twierdzi że,

Przy realizacji inwestycji wykorzystywane będą innowacyjne technologie budowlane, które mają zapewnić niski koszt inwestycji z uwzględnieniem minimalnych wydatków eksploatacyjnych w całym okresie eksploatacji budynku. Zakłada przy tym współpracę z lokalnymi firmami budowlanymi, co ma zapewnić niski koszt budowy. Biorąc pod uwagę fakt, że przy realizacji inwestycji budowlanych spora część kosztów to opłata za grunt. Inwestycje realizowane w ramach programu Mieszkanie Plus są budowane na gruntach Skarbu Państwa, dzięki czemu inwestor nie ponosi kosztów zakupu gruntu.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 115/2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Stefan Karasiński

 

Oby nie skończyło się się tak  (redakcja Bastion Dialogu):

Jeżeli podoba Ci się forma przedstawiania przez naszych ekspertów opracowań – wspomóż naszą działalność. 

Jesteśmy również otwarci na współpracę w naszym Stowarzyszeniu: Proszę jednak zapoznać się wcześniej z naszymi wartościami etyczno-moralnymi: Nasz Cel

Lidia Bagińska

Adwokat, były Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Wykładowca akademicki w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Wykładowca na aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego w zakresie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, prawa wekslowego i czekowego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa bankowego, prawa papierów wartościowych, prawa upadłościowego i procedury cywilnej. Członek Komisji Egzaminacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości na zawodowym egzaminie adwokackim z zakresu prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Autorka wielu książek prawniczych z zakresu prawa cywilnego: Skarga konstytucyjna, Prawo wekslowe i czekowe - komentarz, Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.