adw. Lidia Bagińska

Adwokat od 2001 r., radca prawny od 1995 r., były Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (2006-2007), sędzia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1987-1992 r.). W latach 1992-1994 odbyła aplikację sądową w Warszawie, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. W latach 1994-1995 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, wpisana na listę radców prawnych w 1995 r. Ukończyła studia podyplomowe z prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2003-2004).
Wykładowca akademicki w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od 2010 roku wykładowca na aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego w zakresie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, prawa wekslowego i czekowego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa bankowego, prawa papierów wartościowych, prawa upadłościowego i procedury cywilnej.
Członek Komisji Egzaminacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości na zawodowym egzaminie adwokackim z zakresu prawa gospodarczego i prawa cywilnego.
Członek rad nadzorczych w tym Nafty Polskiej S.A., Banku Pocztowego S.A., Polimex Cekop S.A., Rudzkiej Spółki Węglowej S.A., Anwil S.A. i innych.
Ekspert prawny komisji sejmowych w tym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Obecnie wykonuje zawód adwokata w Kancelarii Czarnecki & Bagińska Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. w Warszawie.
Autorka książek prawniczych z zakresu prawa cywilnego: Skarga konstytucyjna (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010), Prawo wekslowe i czekowe – Komentarz (Wydawnictwo C.H. Beck, wyd.6, Warszawa 2013), Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym (Wydawnictwo C.H. Beck, wyd.3 Warszawa 2015), Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 1- 2, Warszawa 2012).
Bezpartyjna.