Partie polityczne boją się tego rozwiązania jak diabeł święconej wody

(Pomysł i tekst z roku 2016)  

Już od prawie 30 lat, przy okazji wyborów podejmowany jest temat, w jaki sposób powinny być finansowane partie polityczne. Rodzą się różne cudowne propozycje. Jedni mówią, że partie w ogóle nie powinny być finansowane z budżetu państwa, inni twierdzą, że wręcz jest to konieczne, bo tylko w ten sposób można zrealizować założenia partii. Znaleźliśmy skuteczne rozwiązanie problemu z receptą co należałoby zrobić aby ludzie, którym daliśmy kredyt zaufania realizowali zwycięski program. Przy takim rozwiązaniu suweren może stać się realnym pracodawcą wybranych przez siebie posłów (partii politycznych), a nie tylko maszynką do oddawania głosów. Pomysł, który prezentujemy liczy sobie już kilka lat. Wszyscy politycy bardzo go chwalili uznając za genialny ale jednocześnie żadna partia nie jest zainteresowana jego wdrożeniem. DLATEGO, WDROŻENIE TEGO ROZWIĄZANIA DO REALIZACJI BĘDZIE NASZYM  NAJWAŻNIEJSZYM POSTULATEM.

  Sprawiedliwie wcale nie oznacza równo

Dla udowodnienia swojej tezy przytoczę krótką historyjkę, która pozwoli na łatwe zrozumienie znaczącej roli płatnika.

Każdy kto zarabia, decyduje sam o swoich wydatkach zazwyczaj w sposób racjonalny. O wydatkach finansowych w rodzinie zazwyczaj decydują małżonkowie, czyli żona wraz z mężem. Pewnego dnia do rodziców przychodzi ich już pełnoletnie dziecko, żądając kupna sportowego samochodu ,…, bo uzyskał prawo jazdy i wszyscy jego koledzy posiadają własne “wypasione bryki”:-). Rodzice mówią – jak będziesz sam zarabiać, będziesz decydować o swoich wydatkach, jak na razie to My ciężko pracujemy i zarabiamy-  dlatego mówimy stanowcze NIE!  Takim definitywnym sprzeciwem nie pozwalają, pełnoletniemu ale wciąż dziecku, na podejmowanie decyzji finansowych dotyczących ich portfela,…., zatem dlaczego pozwalamy na roztrwanianie przez rządzących naszych pieniędzy oraz pieniędzy naszych dzieci  w sposób tak nielogiczny i nierozsądny?

Wpływ polskich podatników na działania rządzących

Polscy podatnicy powinni mieć wpływ na możliwość i wysokość przeznaczanych środków finansowych na rzecz konkretnej partii w zależności od swoich upodobań i działań,  które im odpowiadają bądź nie.  Wystarczający wynik wyborczy partii nie może być największym i często jedynym kryterium jej finansowania.

W mojej ocenie, decyzje o wysokości posiadanych przez partie polityczne środków, powinny być podejmowane tylko przez płatników podatkowych płacących podatki w Polsce. Natomiast ludzie-Polacy uciekający przed podatkami z Polski lub mieszkający już od kilkudziesięciu lat poza Polską, mogą decydować o wyborze partii tylko podczas wyborów ale nie będą mieli możliwości kształtowania polityki wybranej partii, poprzez realny wpływ na wysokość otrzymywanych środków finansowych. ……….. zaznaczam ten temat, bo zasługuje na zdecydowanie większą dyskusję i nie może tylko się opierać na mojej subiektywnej opinii.

System fiskalny jest naprawdę dobrym narzędziem do głosowania

Rozwiązanie kwestii związanych z finansowaniem partii politycznych jest proste przy wykorzystaniu istniejącego systemu fiskalnego. W tym systemie wdrożona jest pełna ochrona danych osobowych, oraz kryptografia.

Każdy obywatel polski, ma obowiązek  złożenia zeznania finansowego raz w roku. Jeżeli nie rozlicza się w Polsce i tym samym  nie partycypuje w kosztach funkcjonowania państwa, nie ma prawa decydować o kierunkach rządzenia, a tym samym finansowania konkretnej partii.

Podstawą do rozliczenia podatku dla każdego obywatela RP – osoby fizycznej, jest arkusz podatkowy PIT-36 lub PIT 37. Bez trudu można w nim dodać rubryki w których widniałyby zarejestrowane w KRS ugrupowania polityczne. Każdy obywatel mógłby zaznaczyć swoje preferencje polityczne. W przypadku braku takich preferencji mógłby zaznaczyć opcję – nie wiem.

Kwotowo czy procentowo?

Dedykowana na partie suma, powinna być zawsze określana kwotowo. Określenie procentowe to wielka niewiadoma i tym samym nierówność, bo 1% może  oznaczać setki tysięcy złotych, kilka złotych  bądź nawet zero. Zakładamy, że będzie to symboliczna kwota 20zł od każdego TAK dla danej partii i 20zł do równego podziału od każdego NIE WIEM.  Aktualnie jest zdecydowanie mniej, ale nie bądźmy  skąpi dla tych, którzy o nas dbają. Uzyskana w ten sposób kwota zmotywuje partie do działania na rzecz poprawy życia wszystkich Polaków, wyeliminuje częściowo nieefektywne działania, ukróci ewentualne próby oszustwa – prosta matematyka.

Według money.pl płatników podatku w Polsce jest ponad 25 mln – taka ilość pomnożona przez 20 zł – daje nam kwotę 500 mln zł. W mojej ocenie jest wystarczająca i pozwala każdemu zarejestrowanemu i zaistniałemu w różnej formie na arenie społecznej  (nie koniecznie wybranemu przez naród), ugrupowaniu politycznemu przetrwać rok.

Bat na partie

W tym założeniu partie nie będą mogły pozyskiwać żadnych darowizn zewnętrznych i korzystać ze sponsoringu przez przedsiębiorstwa państwowe, czy różnego rodzaju lobby. Mogą mieć jedynie swoje składki członkowskie i wsparcie finansowe z uzyskanego od płatników podatku poparcia społecznego. Gdy przeciętny wyborca zaznaczy niszowe ugrupowanie, które dopiero co powstało dlatego, że strasznie podoba mu się ich program, działanie czy wypowiedzi, oznacza to, że 100% jego dedykowanego podatku – czyli 20zł. będzie w tym roku posiadać właśnie ta partia, a nie partia rządząca.

Co dzięki temu zyskamy?

Generalnie taki podział finansów pozwoli nowym ugrupowaniom na ich zaistnienie na scenie politycznej i na działania sprzyjające popularyzacji danej partii, bez borykania się z ogromnymi problemami finansowymi, a starym i skostniałym partiom nie pozwoli spocząć na tzw. laurach. Taka wschodząca  partia będzie mogła zdecydowanie wcześniej zaprezentować swoim potencjalnym wyborcom swój program wyborczy i związane z nim pomysły na uzdrowienie gospodarki.  Jeśli wygra głównie dzięki  obietnicom wdrożenia jakiegoś rozwiązania, a słowa nie dotrzyma – to w następnym roku otrzyma zdecydowanie mniejsze wsparcie finansowe. Poprzez takie rozwiązania, słowo dane suwerenowi nabierze znaczenia i wymiernej wartości, tym razem wyrażonej w konkretnej kwocie.

Dlaczego nasz kraj został rozkradziony?

Gdybyśmy wdrożylibyśmy ten system 25 lat temu, to wszystkie partie rządzące, wraz ze sprzedajnymi związkowcami w tamtych latach, nie zniszczyłyby  naszych kopalń, hut, stoczni oraz innych zakładów pracy. Daliśmy im swoje przyzwolenie. NIE!!! dla dalszego marnotrawienia środków.

W ciągu dwóch lat odcięlibyśmy ich od  “złotego” źródełka, pozbawiając możliwości korupcji.

Wypełniasz swój PIT – wybierasz partię na którą idą Twoje pieniądze. Nie wypełniasz – to nie finansujesz i nie decydujesz – proste!

W tak zbudowanym systemie nasi politycy mieliby założony “łańcuch na szyję” odczuwając wręcz elektryzującą mobilizację do uczciwego działania. Brak realizacji postulatów zawartych w kampanii wyborczej, spowodowałby niechybny upadek partii w sposób naturalny.

Naszym żelaznym postulatem winien być społeczny zakaz  pozyskiwania kapitału dla różnych partii z różnego typu fundacji, od przedsiębiorców, korporacji, czy innych organizacji posiadających osobowość prawną, którzy wpłacają pieniądze w zamian za lobbowanie konkretnych przywilejów.

Wysokość składek członkowskich, powinna być uregulowany każdego roku. Jeżeli w roku poprzednim najniższa wysokość składki członkowskiej wynosiła 100zł/rocznie to maksymalna rozpiętość wysokości składki, nie może być wyższa aniżeli 20%. Taki system finansowania w znaczny sposób ukróciłby szereg spekulacji, zlikwidowałby korupcję i w sposób prosty zniweczyłby plany malwersantów i spekulantów.

Transparentność finansowa

Na plan pierwszy wysuwa się od wielu lat oczekiwana i deklarowana transparentność finansowa w działaniach partii politycznych. Z pewnością nie byłoby możliwe nadmierne i dowolne wydawanie pieniędzy. Sam system finansowania zmusiłby do oszczędności, ponieważ pozyskanie większych funduszy zależałoby od opracowania dobrych programów, sprawdzonych rozwiązań bez zbędnego praktykowania i wdrażania ich w sferze społecznej,  gospodarczej, czy obronnej. Jeśli na przykład przedstawiciele danej partii obiecają wyborcom poważne zajęcie się problematyką np. osób niepełnosprawnych, to nie odważą się sprawy odwlekać na kolejną kadencję. Lekceważenie jakiejkolwiek grupy społecznej, oznaczałoby utratę znacznych środków finansowych na działalność partii.

Obecnie mamy problem z rezydentami lekarskimi – pytam, czy problem powstał dzisiaj, czy jest konsekwencją zaniechania spraw związanych ze służbą zdrowia przez wszystkie ugrupowania polityczne od co najmniej 20 lat?

Podobnie z inną dziedziną gospodarki np. z obronnością. Żadna partia lub koalicja rządząca nie odważy się przez kilka lat okłamywać Polaków, że będą produkowane bądź zakupione dla armii niezbędne środki bojowe, wiedząc, że ich nie będzie. Takie postępowanie byłoby przejściem ze stanu rządzącej partii politycznej do stanu niebytu politycznego.

Umowa społeczna zobowiązuje

Zarysowany wyżej sposób finansowania partii jest w znacznym stopniu uzależniony od preferencji politycznych, a także poglądowych płatników podatków, czyli dominującej części elektoratu. W takim układzie możemy oczekiwać  odchodzenia od sfery ideologii światopoglądowej na rzecz konkretnych działań i wdrażania rozwiązań społecznie oczekiwanych. Nie chodzi o zaniechanie przyjętej hierarchii aksjologicznej uwarunkowanej kulturowo i historycznie – wręcz  przeciwnie, ważne, by przyjęty system wartości urzeczywistniać dla dobra wspólnego. Dana partia zyskuje środki finansowe proporcjonalnie do poparcia społecznego, tym samym jest to wielki sondaż społeczny i skuteczna droga do wyłaniania liderów. W tym rozwiązaniu mamy rodzaj umowy społecznej, w której  jedną stroną są wyborcy – podatnicy, a z drugiej przedstawiciele partii zdobywający mandaty w parlamencie. Wątpliwym wydaje się też, nasz udział jako świadków różnych i licznych afer z udziałem polityków w roli głównej. Obrady Sejmu z widokiem wyraźnie znudzonych posłów, czytających gazety, przysypiających, bawiących się telefonami komórkowymi, czy wreszcie zajadających kanapki przeszłyby do lamusa. Każdy poseł dbałby o swój wizerunek i nie odważyłby się na jakiekolwiek działania które okryłyby jego/jej ugrupowanie plamą. I jeszcze jeden argument przemawia za takim, a nie innym sposobem finansowania:

Po kilku dekadach obojętności i niesprawiedliwości Polacy uwierzyliby w to, że mają realny wpływ na politykę rządu. Taka wiara wpłynęłaby na wzrost zainteresowania się Polaków wszelkimi działaniami rządzących i tym samym ułatwiłaby ocenę ich pracy – ocenę merytoryczną, a nie jak dotychczas – medialną. 

Zmniejszenie niebezpieczeństwa niepożądanego lobbingu

Pojęcie lobbingu można rozpatrywać  zarówno w znaczeniu negatywnym, jak i pozytywnym. Przykładem pozytywnym będzie sytuacja pełnej zgody środowisk politycznych i społecznych w zakresie wdrażania pewnych zmian powszechnie uznanych za słuszne i przełożenia ich w nowelizację przepisów prawnych.

Bardzo niebezpieczny dla rozwoju państwa jest lobbing negatywny. W wielkim uproszczeniu da się go przedstawić następująco: wyobraźmy sobie, że pewnej tak zwanej grupie interesów zależy na wdrożeniu ustaw o określonej konstrukcji prawnej, niekoniecznie korzystnej dla Polski i jej obywateli, ale korzystnej dla korporacji. Dzisiaj większość parlamentarna może przegłosować takie ustawy bez obaw o własną pozycję. Finansowanie z budżetu państwa aktualnie zapewnia płynność interesów, a możliwość wspierania przez przedstawicieli owych “grup” to dodatkowy zastrzyk gotówki liczony w milionach złotych. W ramach wdzięczności  często również prywatne konto zostaje zasilone. Przegłosowanie niekorzystnej ustawy to dla wiodącej partii doskonały interes! Korporacja osiąga swój cel, a partia zyskuje pozycję lidera. W celu tzw. zamknięcia ust, przegłosuje się dla kontrastu wzrost dodatku pogrzebowego, lub wprowadzi kolejny program socjalny ….  I BĘDZIE SUPER!!!

W myśl tej propozycji przyjęcie przez partię pieniędzy w inny sposób niż wyznaczony prawem, byłoby przestępstwem o charakterze korupcyjnym. Taka partia zniknęłaby ze sceny politycznej, a jej liderzy ponieśliby odpowiednią karę.

Skutki finansowe

 W przypadku wdrożenia powyższej propozycji nie sposób pominąć efektów finansowych .Podczas trwającej kilka miesięcy kampanii wyborczej zarówno w wyborach parlamentarnych, samorządowych, czy prezydenckich jesteśmy obojętnymi świadkami trwonienia ogromnych, przede wszystkim Naszych pieniędzy. W czasie kampanii poprzedzającej wybory parlamentarne ogromne sumy pieniędzy są marnotrawione na setki tysięcy plakatów, billboardów (bardzo kosztownych) oraz spoty wyborcze w telewizji (gdzie 10 sekund w czasie najwyższej oglądalności to koszt nawet 50 tys zł.)  i innych środkach masowego przekazu. Do tego dochodzą koszty marketingu politycznego i specjalistów od PR (Public Relations) – to tylko drobny przykład. Pomijam fakt, że w trakcie kampanii partia rządząca już praktycznie nie pracuje a zajmuje się gównie kampanią ( a ponoć finansowanie ze środków społecznych jest zabronione) . Przy zastosowaniu naszego rozwiązania prowadzenie kampanii z takim rozmachem mijałoby się z celem (zwłaszcza za pieniądze podatników), bo ci rozliczyliby rządzących każdego roku z działania i doskonale znaliby liderów partii i jej program. 

Podobnie jest w wyborach samorządowych czy prezydenckich. Warto przypomnieć, że zaledwie w okresie pięciu lat mamy kampanie do wyborów parlamentarnych, samorządowych i  wyborów prezydenckich.

        W roku 2015, koszt wyborów parlamentarnych wyniósł 111 640 905 zł,

wyborów prezydenckich, 147 432 017 zł oraz niewypału referendalnego  dotyczące JOW-ów, 71 575 097 zł, co dało nam łączną  sumę: 330 638 019zł  nie uwzględnia ona   kosztów wyborów samorządowych, finansowanych również w podobny sposób.

Każda z nich pochłania z budżetu państwa od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych. Wszystko w jednym celu, by potencjalny wyborca w zamęcie szumu medialnego dalece się pogubił i wybrał ładnie brzmiące hasła populistyczne z uwzględnieniem  anturażu kandydata na posła, bądź inne stanowisko do którego aspiruje.

Czego tak naprawdę chcemy?

Czy chcemy, aby w samorządach lub w parlamencie reprezentowali nas cwaniacy z układów, trwoniący na lewo i prawo publiczne pieniądze, czy oczekujemy, że wśród wybranych kandydatów znajdą się ludzie prawi z merytoryczną wiedzą, pracujący dla dobra Polski a nie dobra prywatnego?

POMÓŻCIE NAM!!! JEŻELI UWAŻACIE, ŻE POMYSŁ JEST DOBRY I MA SZANSĘ NA REALIZACJĘ UDOSTĘPNIAJCIE TEN I INNE NASZE POSTY, REKLAMUJCIE I PODTRZYMUJCIE TĄ IDEĘ. SAMI NIE DAMY RADY PONIEWAŻ ZBYT CZĘSTO TZW. WOLNE MEDIA NAS BLOKUJĄ.

Zachęcamy Państwa do merytorycznej dyskusji na postawiony temat, najlepiej na naszej stronie “Bastion Dialogu”. Jeśli nie będziemy wywierać nacisku na władzę w celu zmiany sposobu finansowania partii politycznych i tym samym ukrócenia możliwości malwersacji i korupcji,  to w dalszym ciągu za nasze pieniądze, o jakości naszego życia będą decydować hochsztaplerzy, cwaniacy, dyletanci  –  czyli (BMW) Bierni, Mierni, ale Wierni swoim dysydentom partyjnym, czyli tym, którzy czerpią ogromne fortuny z publicznych środków w zamian śląc uśmiechy w stronę naiwnych wyborców z kwiatkiem do butonierki w czasie kampanii.

Zapraszamy Państwa do współpracy z ludźmi Bastionu, bo tylko razem jesteśmy w stanie dokonać korzystnych dla Polaków zmian.

Możecie też nas wesprzeć symboliczną kwotą, abyśmy mieli szansę realnie wdrażać nasze rozwiązania systemowe i  rzucić wyzwanie wypasionym organizacjom politycznym.
Dla nas każda złotówka się liczy i jest podwójnie cenna.

Bastion Dialogu

Jesteśmy zwykłymi Polakami, którzy marzą o normalnej Polsce bez pychy, chciwości i manipulantów. Nie jesteśmy krzykaczami, fanatykami, liberałami, lewakami, lemingami, komuchami czy masonerią. Jeżeli powyższe założenia Ci odpowiadają to jest właściwe miejsce dla Ciebie – Zapraszamy ….

26 myśli na temat “Partie polityczne boją się tego rozwiązania jak diabeł święconej wody

 • 15 kwietnia 2018 o 21:25
  Permalink

  Moim zdaniem trudno będzie ten program wdrożyć, ponieważ przeciwników wśród ludzi oddających głosy w Sejmie i Senacie jest aż nadto. Gdyby to się jednak powiodło, zmieniłoby to sytuację na arenie politycznej w sposób znaczący i moim zdaniem bardzo korzystny. Dla nas, czyli wyborców, a nie dla “wybranych”, rzecz jasna. Jestem jak najbardziej za.

  Odpowiedz
  • 15 kwietnia 2018 o 23:59
   Permalink

   Panie Macieju, podzielam Pana zdanie wyrażone w komentarzu. Ale proszę pamiętać, że czas płynie i wiele rzeczy się zmienia ( nawet jeśli w to wątpiliśmy ). Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności, jakie nastąpią, ale nic nie trwa wiecznie, więc może ten program finansowania partii też się powiedzie ?! Pożyjemy, zobaczymy, a tymczasem dziękując za komentarz mocno Pana pozdrawiam i zapraszam do nas, do Bastionu Dialogu, bowiem potrzeba nam jak najwięcej mądrych i rozsądnych ludzi, z którymi wspólnie można wiele, ale bez których nie można nic. Jarosław Jużyczyński.

   Odpowiedz
 • 22 lutego 2018 o 11:04
  Permalink

  Przedstawiony pomysł finansowania partii jest świetny! Oj bardzo bardzo kogoś zabolało skoro nastąpił taki atak na tę ideę i na artykuł. Ktoś chyba trzęsie się ze strachu że straci władzę i…. wpływy jak tylko wprowadzimy ten system finansowania partii w życie! Ludzie pod nikami nie powinni być dopuszczani do głosu bo to mogą być płatne trole albo agenci skoro boją się podpisać swoim prawdziwym nazwiskiem i imieniem swoich wypowiedzi i nie chcą brać za nie odpowiedzialności!

  Odpowiedz
  • 22 lutego 2018 o 15:05
   Permalink

   Pani Tereso, serdecznie dziękuję za słowa wsparcia, ale także za postawę, przez którą wyraża Pani pełne poparcie dla uczciwości i transparentności. Tego w Polsce i nam wszystkim najbardziej potrzeba. Do tego dochodzi też uczciwość w wyborach. Bulwersuje mnie, gdy słyszę w mediach o tym, że PKW przeciera oczy ze zdumienia nad olbrzymimi kosztami przeprowadzenia wyborów wymagającymi dodatkowego wsparcia finansowego ze strony rządu. Po co komplikować procedury wyborcze i znacząco podwyższać koszty, skoro partia rządząca chwali się tak wysokim poparciem ? Jedno przeczy drugiemu ! Partie polityczne są gotowe roztrwonić mnóstwo publicznych pieniędzy, byle tylko dostać się do władzy lub ją utrzymać. A w kraju brakuje pieniędzy na wszystko. A najgorsze jest to, że za zdobyciem władzy nie idą w parze dobre rozwiązania dla kraju i obywateli. Niech ci wszyscy tak zażarcie walczący o stanowiska w wyborach pokażą, jak dzięki nim rozwija się kraj, ile przybyło miejsc pracy, jak znacząco wzrosły zarobki ludzi za pracę i jakie mają rozwiązania na przyszłość. Mam wrażenie, że jeszcze trochę, a każda partia zechce wydzierać z budżetu po miliardzie złotych obiecując gruszki na wierzbie. To się nazywa traktowaniem obywateli, jako elektoratu, zwykłym motłochem wyborczym, który ma oddać głos i niczego w zamian nie oczekiwać. Każda partia winna sama sobie finansować swoją kampanię wyborczą właśnie z pokazanego systemu finansowania partii, a procedury wyborcze powinny być proste, uczciwe i…. najmniej kosztowne. Pani Tereso, dziękuję za komentarz, mocno pozdrawiam, Jarek Jużyczyński.

   Odpowiedz
 • 20 lutego 2018 o 17:25
  Permalink

  Panie autorze Jarosławie Jużyczyński,

  Prosze mi wybaczyc za szczerosc, ale pana komentarz jest naiwnie dziecinny, poniewaz nie wzial pan pod uwage mniejszosci narodowych zamieszkalych obecnie w Polsce i potencjalnego ich naplywu do Polski, glownie z UPA-iny i Izrahell-a, i w tym wypadku “panska matematyka” zaczyna sie troche komplikowac, zwazywszy na fakt, ze polskojezyczne ekipy rzadzace w Warszawce od 1990r z drobnymi wyjatkami, realizuja w pierwszej kolejnosci interesy globalne i lokalne koczownikow plemiennych z Izraela, USA, Brukseli i ich pobratymcow w Polsce (w/g A.Dudy , “Polin”).
  W zwiazku z tym, istnieje wielkie zagrozenie dla Polski i Polakow.

  Jak pan sobie wyobraza dotowanie obcego i wrogiego elementu w Polsce przez polskiego podatnika ?
  Czy nie wystarczy panu faworyzowanie koczownikow plemiennych i UPA-icow przez marionetkowe rzady w Polsce kosztem Polakow o polskich podatnikow ?

  Czy bral pan pod uwage anty-polska propagande i anty-polskie dzialania koczownikow plemiennych i UPA-incow lub byla nomenklature komunistyczna i agentow spec sluzb PRL , albo istniejace bezprawie i korupcje w Polsce, czy tez poprawnosc polityczna narzucana Polakom przez marionetkowe rzady w Polsce, Bruksele, Tel-Awiw, Waszyngton, Moskwe, Watykan, Berlin etc ?

  Czy nie zauwazyl pan, ze Bruksela wspiera libertynow, lewactwo i koczownikow plemiennych i to samo czynia marionetki u wladzy w Warszawce, podczas gdy zwalczane sa organizacje narodowe, sprzeciwiajace sie libertynom, lewakom i koczownikom plemiennym przez Bruksele, Warszawke etc oraz przez organizacje libertynskie, lewackie i koczownicze ?

  Ja uwazam, ze najpierw trzeba oczyscic Polske z wrogiego elementu, a nastepnie zaprowadzic POLSKI USTROJ NARODOWY, ktory bedzie realizowal polskie interesy narodowe, poczawszy od nauczania prawdziwej historii Polski w szkolach podstawowych, srednich i na uczelniach, poniewaz bez wychowania dzieci i mlodziezy w swiadomosci narodowej i pracy dla Polski i Narodu polskiego, taki kraj jak Polska bedzie slaby duchowo i materialnie, i bedzie skazany na wegetacje posrod innych panstw Europy i obce wplywy przeroznych sil, poczawszy od ideologicznych i mediow, a skonczywszy na militarnych.

  A pieniadze, ktore pan proponuje zbierac prosze przeznaczyc na powstanie POLSKIEGO RUCHU NARODOWEGO, z ktorym tak zaciekle walczyli koczowniki plemienne w okresie PRL i nadal walcza w dzisiejszym PRL”bis” zwanym potocznie IIIRP.

  fiesta

  Odpowiedz
  • 21 lutego 2018 o 00:44
   Permalink

   Panie Fiesta, to co pan pisze jest to pewna racja ale funkcjonująca na poziomie nierealnej utopii. to jest jak socjalizm – który na papierze bardzo ładnie wygląda …. a w realu aby go zastosować to jest niemożliwe. Co więcej ten wasz RN – to zgromadzenie chyba wszystkich agentur – łącznie z tymi co pan wspominał i bardzo nienawidzi. Najpierw sami się dobrze oczyśćcie a później zaczynajcie uczyć innych. Popatrzcie skąd wasi liderzy pobierają pieniądze, gdzie są składane raporty i dlaczego co niektórzy są stałymi gośćmi w niektórych ambasadach. Zastanówcie się dlaczego was zdelegalizowano i na pewno nie była to robota zewnątrz … a wewnątrz. ……. ale na wiecach to strasznie krzyczą o patriotyzmie i wrogach – tak wiec wybacz pan. Na pewno pan Jarosław nie jest naiwniakiem za jakiego pan go uważa.

   Tu na bastionie były opisane kwestie związane z patriotyzmem a tu linki:
   https://bastiondialogu.pl/polacy-dzieci-we-mgle-zarazone-wscieklizna-zwierzeta/
   https://bastiondialogu.pl/patriotyzm-wspolczesnie-obowiazek-czy-przywilej/
   https://bastiondialogu.pl/patriotyzm-obowiazek-czy-przywilej-cz-ii/

   Co więcej doskonale panowie piszą o pana Ukraińcach?
   https://bastiondialogu.pl/geopolityka-ukrainy/
   https://bastiondialogu.pl/emigracja-z-ukrainy/

   A o tych drugich tez nie pozostawiają na nich suchej nitki:
   https://bastiondialogu.pl/polacy-znowu-manipuluje-sie-nasza-historia/
   https://bastiondialogu.pl/ustawa-o-ipn/

   Tak wiec proszę się zastanowić na drugi raz co pan napisze nie sprawdzając reszty ….. a tu jest wszystko spójne.

   Odpowiedz
   • 21 lutego 2018 o 08:30
    Permalink

    Panie Czurylo,

    Ruch Narodowy to szerokie spektrum, a pan tu krytykujesz wylacznie jego radykalna czesc i osobnikow, ktorzy wczesniej przeskakiwali z jednej partii do drugiej jak np. M.Kowalski (Partia Korwina, PiS, LPR, Ruch Narodowy) i szukali sobie miejsca na dzialanie.
    Takich skoczkow jest wszedzie pelno. Poza tym M.Kowalski to nie caly Ruch Narodowy, ktory opiera sie na ideologii narodowej R.Dmowskiego, ktory byl i jest zwalczany przez lewactwo z SLD, libertynow z PO i KOD, socjalistow z PiS, syjonistow, banderowcow etc i stawianie znaku rownosci miedzy RN , a wymienionymi ugrupowaniami politycznymi jest bledny, albo celowy, zeby skompromitowac polski ruch narodowy.

    Przeczytalem polecana przez pana strone i artykul pt. “Patriotyzm współcześnie – obowiązek czy przywilej ?” czesc 1, autorstwa Jozefa Stanisa z 21 lutego 2016r.

    Otoz autor J.Stanis nie ma zielonego pojecia o tym, ze Polska rzadzily koczowniki plemienne z PZPR oraz KOR i Solidarnosci od chwili podzielenia sie wladza w Polsce – patrz umowa przy “okraglym stole” z 1989r, az do chwili pisania artykulu przez J.Stanisa (21 luty 2016) i nadal rzadza, i dodam, ze
    Polska rzadzil i rzadzi “UKLAD”, ktory jest sterowany z zewnatrz.
    W zwiazku z tym zale jakie wyrzucil z siebie autor J.Stanis, twierdzac, ze zawiodl sie na ideologii narodowej jest manipulacja slowna i fantazja wymyslona przez autora J.Stanisa.
    Jesli pan, panie Czurylo bierze fantacje J.Stanisa za fakt to pan jestes mitomanem, jak J.Stanis, ktory w czesci 2 swojego wypracowania jeszcze raz potwierdza nieznajomosc zagadnien dotyczacych ekip rzadzacych w Polsce, ktore nie byly polskie, wiec nie realizowaly polskich interesow narodowych, ale swoje prywatne.

    Poza tym autor J.Stanis postawil znak rownosci miedzy “Europejczykiem” a polskim narodowcem, co wzajemnie siebie wyklucza, poniewaz Europejczyk to nowa nazwa mieszkanca kolchozu , ktory stworzyla zydo-masoneria dla narodow Europy i ktora dazy do zniszczenia panstw narodowych w Europie.
    Ja do tej pory jestem Polakiem i chce nim pozostac, i nie chce byc Europejczykiem.

    Na zakonczenie przypomne panu, ze piszac o polskim ustroju narodowym opieralem go na wartosciach najwyzszych i hasle R.Dmowskiego – Jestem Polakiem, wiec ma obowiazki polskie.
    Jak zapewne zdazyl sie pan zorientowac z moich poprzednich komentarzy, nie jestem zwolennikiem budowania Polski w oparciu o Rosje, w przeciwienstwie do R.Dmowskiego i nie twierdze jak R.Dmowski, ze zydzi maja “spryt” do interesow, poniewaz zydowski “spryt” polega na oszustwie, zlodziejstwie, korupcji, krzywoprzysiestwie i zabojstwie oraz powiazaniach mafijnych co jest sprzeczne z etyka chrzescijanska, na ktorej byli wychowywani Polacy.
    R.Dmowski rowniez twierdzil, ze zydzi sa jak zupa bez pieprzu, bez smaku.
    Ja z kolei twierdze, ze zydzi sa zaraza wewnatrz Polski – patrz rasistowski Talmud i historia zydow w Polsce autorstwa W.Konopczynskiego oraz charakterystki cywilizacji autorstwa F.Konecznego.

    Podsumowujac, tam gdzie R.Dmowski ma racje to mu przyznaje racje i nalezy pamietac rowniez o tym, ze czasy zmieniaja sie i ze zmiana czasu wychodza na jaw nieznane wczesniej fakty historyczne.
    Jednak zaslugi jakie polozyl R.Dmowski i jego przyjaciele w powstanie odrodzonego Panstwa polskiego sa wielkim wyczynem na miare bohaterow narodowych Polski i Polakow.
    Natomiast pan, panie Czurylo traktujesz polskie idee narodowe, jak cos nierealnego, bo nie ma w panu wiary i checi, zeby naprawic Polske i przywrocic normalnosc w Polsce.

    Odpowiedz
    • 21 lutego 2018 o 21:30
     Permalink

     Korekta

     Powinno byc: “Polska bez zydow jest jak zupa bez pieprzu, bez smaku”.

     Odpowiedz
    • 21 lutego 2018 o 22:27
     Permalink

     Panie Fiesta – Zapewne jest pan młodym człowiekiem około 30 lat,…, ocenia pan wszystko z góry, zakładając że świat jest narodowy i zero-jedynkowy…. a to niestety jest nieprawdą.
     Co do Polaków jest ten aspekt tym bardziej skomplikowany, bo gdybyśmy nawet przyjrzeli się panu mogłoby się okazać że genotyp R1h1 (chyba tak – ale nie pamiętam) ma pan jedynie w 20%, podyktowane jest to tym że było u nas szalenie dużo wojen, gdzie walczyły chyba prawie połowa świata. Dlatego zanim pan wyda swój jedyny i słuszny osąd – niech pan najpierw popatrzy na siebie, na swoją rodzinę. Nawet gdyby pan zapoznał się z historią oraz strukturą legionów Piłsudskiego zauważyłby pan, ze posługujących się językiem polskim było około 20% – a jednak walczyli o Polskę.
     Mam pytanie – był pan w wojsku polskim jako żołnierz zsw czy inny (zawodowy)? …..

     Odpowiedz
  • 21 lutego 2018 o 12:33
   Permalink

   Szanowny komentatorze przedstawiający się , jako fiesta ( zabrakło odwagi do normalnego przedstawienia się ? ) . Nie bardzo rozumiem, do czego Pański komentarz zmierzał, albowiem zawarte uwagi jakoś nie odnoszą się do tekstu. Ale nawet, gdyby je przyjąć za prawdziwe, to właśnie proponowane rozwiązanie daje szansę położenia kresu wszelkim karierowiczom wykorzystujących mandat parlamentarzysty do własnych celów, tym bardziej do uprawiania prywaty. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na niebywałą zaletę wdrożenia przedstawionej propozycji ; z konieczności uczciwość, transparentność, a faktycznym celem służenie Polsce poprzez naprawdę dobre rozwiązania.. Ktoś mądrze kiedyś skomentował, że byłby to najbardziej rzetelny swoisty sondaż dla partii politycznych. A na koniec okazało się, że szanowny komentatorze nie do końca przeczytałeś, lub nie zrozumiałeś opisanej propozycji. Nie proponowałem zbierać pieniądze, lecz mówiłem o obywatelskiej deklaracji. Poza tym niby dlaczego te rzekomo zebrane pieniądze miałyby być przeznaczone wyłącznie na Polski Ruch Narodowy ? Zna szanowny komentator ten ruch czy partię ? Jeśli tak, to proszę wskazać na konkretne propozycje systemowych i mądrych rozwiązań, jakie ta partia chce wdrożyć ( o ile taka istnieje ) ? W moim artykule wcale nie chodziło o odbieranie jakiejkolwiek partii prawa do działania w przestrzeni publicznej i politycznej, byle tylko były uczciwe i wnosiły dobre rozwiązania dla Polski. I taki był cel artykułu. Nie dyskredytowanie czy lansowanie partii, lecz inny sposób ich finansowania. Przy okazji dodam, że gdyby kiedykolwiek udało się to zrealizować, to bardzo wzrosła by komunikacja liderów partii z obywatelami i zapewniam, że udział w wyborach z pewnością by wzrósł. Dziękuję za komentarz i pozdrawiam.

   Odpowiedz
   • 22 lutego 2018 o 03:28
    Permalink

    Panie Juzyczynski,

    Ja moge panu podac jakiekolwiek imie i nazwisko, zeby siebie uwiarygodnic.
    Czy pan uwierzy, ze moje nazwisko jest faktycznie prawdziwe i bedzie z tego powodu zadowolony ?
    A gdybym np. moje nazwisko wzmocnil tytulem naukowym to czy wowczas bede bardziej wiarygodny ?
    Uzywam po prostu pseudonimu, zeby nie zaszkodzic rodzinie, znajomym i pracodawcy, poniewaz w przypadku wystepowania z otwarta przylbica moglbym stracic prace i pozbawic rodzine srodkow do zycia, a pan nie masz tyle pieniedzy, zeby mnie utrzymac z rodzina – to tylko 100 tysiecy dolcow rocznie.
    Zapewne slyszal pan o historyku dr D.Ratajczaku, ktory wystepujac z otwarta przylbica zostal wyrzucony z uniwersytetu w Opolu za mowienie prawdy o zydach i pozostal bez srodkow do zycia, wiec nie majac wyjscia pracowal jako palacz w kotlowni i pomocnik przy zmywaniu naczyc.
    Historyk prof.K.Jasiewicz zostal wyrzucony z PAN za napisanie ksiazki o zydach opartej na faktach.
    Historyk prof.J.R.Nowak mial nalot spec sluzb na swoj dom i zostaly mu skonfiskowane ksiazki o zydach, podobnie jak historykowi H.Pajakowi – obydwaj wygrali sprawe w sadach, ktore nie udowodnily im, ze klamia n/t zydow.

    Panie Juzyczynski, ja czytam komentarze rowniez miedzy wierszami, analizuje je i komentuje, i dlatego odnosi pan wrazenie, ze moje komentarze odbiegaja od tresci panskiego komentarza.
    Powinienes pan wiedziec o tym, ze w j.polskim stosowane sa tez wyrazenia przenosne, wyrazajace pewna mysl i niekoniecznie zgodne z trescia.
    Dlatego w moim poprzednim komentarzu chcialem panu przekazac, ze realia zyciowe sa odmienne od teorii i nie bedziesz pan w stanie upilnowac politykow na stanowiskach panstowych, ktorzy po dostaniu sie na stanowisko sa poza zasiegiem wyborcow, ktorzy ich wybrali i masz pan tego przyklad na wlasnym podworku w Polsce, kiedy bedacy u wladzy uklad PO-PSL obsypywal sie premiami i nagrodami, podczas gdy jest znaczny odsetek polskich rodzin, ktore zyja ponizej granicy ubostwa, zyja na zasilkach i grzebia po koszach, ale klika rzadzaca ma to gleboko w “d”.
    Inny przyklad dotyczy osob zasiadajacych w zarzadzie powiatowym/okregowym szkol, ktore tez sa wybierane do zarzadu w tajnym glosowaniu i jako zarzad decyduja o wydatkach na szkoly, ktore sa finansowane z pieniedzy podatnika.
    I tak np. zarzad wprowadza akcje oszczedzania na czym sie da, a pod koniec roku szkolnego, kiedy zostaje jeszcze pieniedzy to przyznaja sobie premie w granicach 10-30 procent, a w sprawozdaniu podaja, ze budzet szkolny zostal wykorzystany w 100 procentach.
    Kolejny przyklad to zakaz dawania lapowek co jest karalne, ale trzeba to najpierw udowodnic panie Juzyczynski i sam przepis o karalnosci nie jest w stanie wyeliminowac lapowkarstwa, ktore kwitnie i ma sie dobrze, chociaz czasami wystarczy szantaz i premier lub prezydent staje sie miekki jak plastelina.
    Np. w finansach i bankowosci tez obowiazuja przepisy, a mimo tego dochodzi do naduzyc popelnianych przez pracownikow bankowych i karani sa tylko ci, ktorzy zostana przylapani i zostanie im udowodniony przekret.
    A czy slyszal pan o kupowaniu glosow wyborcow w Polsce przez kandydatow zbierajacych podpisy na listy poparcia kandydatow ?
    A o Jurku Owsiaku pan slyszal ?…. niby “organizacji charytatywnej”.

    Tak jak napisalem w poprzednim komentarzu, jestem przeciwnikiem finansowania partii politycznych z pieniedzy polskiego podatnika, ktory placi najwieksze podatki na skarb panstwa !
    Zamiast wydawania pieniedzy na kampanie wyborcze, nalezy udostepnic panstwowy kanal telewizyjny z zasiegiem na cala Polske i umozliwic kazdemu przedstawicielowi lub grupie przedstawicieli partii politycznej darmowy wywiad/reklame w telewizji o tej samej godzinie dnia przez 1 godzine, przeprowadzajac najpierw losowanie kolejnosci wystepow przed kamerami telewizyjnymi.
    Kazdy przedstawiciel/przedstawiciele partii politycznej powinni miec zagwarantowane 3-4 godziny wywiadu/reklam po uprzednim zebraniu odpowiedniej ilosci podpisow, ktore sa wymagane do zalozenia partii politycznej.
    A na 2-3 dni przed wyborami powinna byc przeprowadzona wspolna wielogodzinna debata telewizyjna miedzy przedstawicielami partii politycznych, zeby cala Polska mogla zapoznac sie z programami tych partii.
    Przypomne jeszcze, ze jestem zwolennikiem JOW.

    A teraz odpowiem, dlaczego uwazam, ze POLSKI USTROJ NARODOWY jest najkorzystniejszy dla Polski i Polakow.
    Ta korzysc wynika przede wszystkim z realizacji polskich interesow narodowych dostosowanych do potrzeb i mozliwosci Polski i Polakow, czyli…. NAJPIERW POLSKA ! POLAND FIRST !….. co moze posluzyc jako nazwa nowej partii politycznej i jestem pomyslodawca tej nazwy – prosze to zapamietac.
    Juz z samej nazwy wynika, ze to jest partia konserwatywna, ktora broni polskich interesow.

    Sila przewodnia partii NAJPIERW POLSKA – POLAND FIRST powinno byc haslo oparte na wartosciach najwyzszych, zwiazanych z historia Polski i Polakow:

    BOG HONOR OJCZYZNA PRAWDA

    W nastepnej kolejnosci powinen powstac zwiezly program partii, wyszczegolniony w punktach i dostosowany do potrzeb i mozliwosci Polakow, w ktorych Polska i Polacy sa wazniejsi niz interesy Unii Europejskiej , zydostwa i organizacji miedzynarodowych.

    1. Najwyzsze prawo w panstwie stanowi konstytucja Polski.
    2. Finanse panstwa w polskich rekach.
    3. Polityka panstwa zgodna z polskim interesem.
    4. Silna polska ekonomia, przemysl i rolnictwo.
    5. Silna polska armia do obrony granic Polski.
    6. Polskie szkolnictwo w polskim duchu narodowym.
    7. Profilaktyka i Opieka zdrowotna dla wszystkich Polakow.
    8. Pomoc panstwa dla najbiedniejszych Polakow.
    9. Pomoc panstwa dla drobnych polskich przedsiebiorcow i biznesow.
    10. Obnizenie podatkow dla Polakow.

    Ten krotki, ale wazny program wprowadza prawdziwe zmiany w Polsce, poniewaz przywraca Polsce jej narodowy charakter, bierze w opieke Polakow, pozbawia obcych wladzy nad Polska, Polakami, polskim prawem, finansami panstwa etc , a przede wszystkim stawia polskie interesy jako najwazniejsze dla Panstwa i Narodu polskiego.

    Pan panie Juzyczynski liczy na uczciwosc obecnych partii politycznych, ktore sa calkowicie skompromitowane i sluza obcym interesom.
    Zyje pan poboznymi zyczeniami i zludzeniami w nadziei, ze sam Bog zawinie rekawy i zrobi za Polakow brudna robote.
    Z pana zachowania wynika, ze jest pan jeszcze mlody i nie zna zycia i wciaz marzy jak Dyzio Marzyciel.

    fiesta

    Odpowiedz
    • 2 maja 2018 o 00:27
     Permalink

     W wyliczance NN fiesty, brakuje:
     11. Kto działa na szkodę Polski i Polaków – konfiskata mienia i więzienie
     o zaostrzonym rygorze.
     12. Tylko dwie kadencje …….
     13. Nie mogą kandydować osoby z podwójnym obywatelstwem.
     Wybory wygra to ugrupowanie, które poprze nasze propozycje ustaw druki 1268
     i 1533 i z ustawy zlikwiduje Mafię Spółdzielni Mieszkaniowych.
     Piszę o ok. 10 mln. grupie wyborców.

     Odpowiedz
     • 2 maja 2018 o 18:00
      Permalink

      Pani Iwono – super, tylko mam takie pytanie czy pani komentarz dotyczy naszego tekstu? … bo odnoszę wrażenie że go pani nie przeczytała.
      Prosiłbym zgłaszać nam uwagi dotyczące poruszanego tematu a nie wszystkiego.

      Odpowiedz
 • 18 października 2017 o 18:11
  Permalink

  Szanowny komentatorze, jest takie stare porzekadło – ” nie smiej się dziadku z czyjegoś wypadku,dziadek się śmiał i to samo miał”. Może Ciebie kiedyś gdzieś zablokują, więc radocha będzie niesłychana. No, a jeśli twierdzisz, że są tu napisane bzdury, to uzasadnij swoją tezę.

  Odpowiedz
 • 18 października 2017 o 13:42
  Permalink

  A ja tam nie chcę żadnej partii dawać moje 20zł. Każdy się pcha do koryta i tylko liczy pieniądze i jeszcze każdej partii dać. To co,sam sobie założę partię i też dostanę? Głupota jakaś!!!

  Odpowiedz
  • 18 października 2017 o 18:16
   Permalink

   Drogi Tomie, przecież i tak dajesz, tylko nie zdajesz sobie z tego sprawy. To z Twych podatków budżet wykłada pieniądze na różne partie, tyle tylko, że nie masz nad tym żadnej kontroli, nie wiesz dokładnie, ile oni dostają i jak tymi pieniędzmi dysponują. Owszem,możesz założyć swoją partię, tylko popracuj nad programem, przekonaj do niego swych potencjalnych wyborców i będziesz otrzymywać odpowiednie pieniądze. Czujesz się na siłach ? to zrób to ! Powodzenia.

   Odpowiedz
 • 17 października 2017 o 20:32
  Permalink

  W Belgii maja obowiązek głosowania, dlatego u nich frekwencja wynosi ponad 90%

  Odpowiedz
 • 17 października 2017 o 20:29
  Permalink

  Autorowi to chyba sufit spadł na główkę, lub ciasny berecik nosi. Przecież to narusza zasady demokracji oraz niejawności. Co kogo obchodzi, na kogo głosuję

  Odpowiedz
  • 17 października 2017 o 22:24
   Permalink

   W odpowiedzi pragnę podkreślić, że finansowanie to nie głosowanie. Głosujemy i wybieramy jak zawsze raz na pięć lat ale finansując i dokonując wyboru każdego roku, dajemy mandat zaufania tej bądź innej partii. Rządzi partia wybrana ale niekoniecznie będzie ona finansowana jeśli zlekceważy wyborców.

   Odpowiedz
   • 18 października 2017 o 06:31
    Permalink

    Jak się nie wie co ile lat są wybory to reszta jest bez sensu.Przypomnę więc : w Polsce wybory do parlamentu są co 4 lata! Autorowi pewnie się pomyliło z prezydenckimi ale co to za różnica 🙂

    Odpowiedz
    • 18 października 2017 o 07:57
     Permalink

     Szanowny wyborco, absolutnie nic mi się nie pomyliło. Zaznaczyłem, że na przestrzeni 5 lat mamy międzi innymi dwie kampanie wyborcze na przykład do parlamentu. A nie jest tak ?

     Odpowiedz
    • 18 października 2017 o 20:19
     Permalink

     Panie Wyborco, a komu pan odpowiada, autorem nie jest jakaś Irena

     Odpowiedz
  • 18 października 2017 o 10:02
   Permalink

   Szanowny komentatorze, gdyby sufit spadł mi na głowę, to by nie było tego artykułu ! A co do demokracji, pod nią można podciągnąć wszystko. W dzisiejszych czasach i tak z trudem jesteśmy w stanie zachować swoją prywatność, więc o czym tu mówić. Zresztą w proponowanym modelu wspierania partii obowiązywałaby taka sama tajemnica, jak w przypadku zeznania podatkowego. Nikt nie musi publicznie ogłaszać, ile posiada pieniędzy ( oprócz osób zajmujących ważne stanowiska państwowe ), a jednak z mocy prawa powierzamy nasze dane właściwym urzędom i jakoś nie słyszę, by ktoś się buntował. A deklaracja odpisu na określoną partię w Urzędzie chroniącym nasze dane jest bardziej niejawna, niż codzienne rozmowy ze znajomymi o poglądach politycznych. Dlatego nie widzę w tym problemu.

   Odpowiedz
 • 17 października 2017 o 20:28
  Permalink

  Przeczytałam i jestem pod wrażeniem. Rzeczywiście jest to proste rozwiązanie i co więcej pozwoli patrzeć im na rączki. Mam tylko pytanie, czy nie za często będziemy głosować – bo to wychodzi w sumie co roku? Może lepiej byłoby zrobić np. co dwa lata? …. ale panie Jarosławie, czapki z głów za ten pomysł.

  Odpowiedz
  • 17 października 2017 o 22:33
   Permalink

   Udzieliłam już wyjaśnienia, ale powtórzę. Wybieramy jak dotychczas raz na cztery i pięć lat i ci co rządzą mogą ale nie muszą dysponować naszymi pieniędzmi na działania związane z utrzymaniem partii (proszę tego nie mylić). Jeśli wywiązują się z obietnic i pracują na rzecz suwerena otrzymują od nas mandat zaufania każdego roku (podobny do tego jakiego udzielają radni swojemu włodarzowi) wyrażony w określonej kwocie. Jeśli nie dotrzymują obietnic i działają na szkodę narodu – mają problem, bo kiedy skończy się ich kadencja wyrośnie im zdrowy konkurent z którym już sobie nie poradzą bez środków finansowych które suweren im zabrał.

   Odpowiedz
  • 18 października 2017 o 19:58
   Permalink

   Pani Joanno, to ja chylę czoła wobec Pani za staranne przeczytanie i przeanalizowanie naszych intencji. Natomiast to, co Pani nazywa corocznym głosowaniem, to istotnie można tak to sobie wyobrazić, choć nie do końca jest to prawda. Czym innym jest bowiem deklarowanie składki na daną partie, a odmiennym tematem będzie głosowanie na konkretnego kandydata w wyborach. Oczywiście możliwa jest taka sytuacja, że wyborca deklarował składkę na partię X , a oddał w wyborach głos na kandydata z partii Y . Dzieje się tak dlatego, że preferencje polityczne wyborcy są jego prywatną sprawą i nikt w to nie może ingerować. drugiej strony zapewne przyzna Pani, że w takim systemie finansowania partii mielibyśmy każdego roku autentyczny sondaż poparcia dla partii, a wtedy pewna konkurencja między nimi byłaby swoistym ” wyścigiem” na programy, zapewne coraz lepsze i na autentyczne działania prospołeczne i gospodarcze. Powtórzę słowa mojego idola politycznego, jakim był śp Prezydent USA Ronald Reagan – ” wspólnota ideałów fundamentem społeczeństwa “. Tylko czy ja doczekam realizacji naszych propozycji i dynamicznego rozwoju w Polsce ? Pożyjemy, zobaczymy, a na razie serdecznie pozdrawiam.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.