dr Piotr Wilczyński

Dr, adiunkt na UP w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, redaktor “European Journal of Geopolitics”, komendant Krakowskiej Legii Akademickiej

Dr Piotr Wilczyński, jako społecznik poświęca swój prywatny czas na wiele inicjatyw, które służą Polsce i Polakom. Napisał dwa doktoraty, jeden z dziedziny geografii wojennej, drugi z geostrategii. Pracuje ze studentami, starając się przekazywać swoją wiedzę o świecie młodemu pokoleniu. Wykorzystuje przy tym niekiedy materiały p. Konrada Daniela, twórcy niniejszej inicjatywy. Od trzech lat opiekuje się reaktywowaną Krakowską Legią Akademicką, w której studenci i pracownicy uczelni krakowskich mogą odbywać kursy wojskowe. W 2014 roku wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego jednogłośnie. Pierwszy raz Polska o nim usłyszała, gdy w 2000 roku reprezentował Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Seulu i zdobył tam złoty medal. Orędownik obniżki podatków i zmniejszenia biurokracji, zmian w systemie wyborczym, liberalizacji dostępu do szeregu obecnie licencjonowanych dóbr i zawodów (broń, prawa jazdy, służba zdrowia, sądy, zasoby mineralne itd.), likwidacji obowiązkowych ubezpieczeń i przywilejów różnych grup, reformy armii na wzór szwajcarski, wprowadzenia pełnej odpowiedzialności za błędy (w tym obecnie rządzących), reformy sądownictwa i systemu prawnego, rewizji strategii państwa dot. polityki zagranicznej i służb specjalnych.

Linki: