dr Michał Siudak

Siudak_Michaldr Michał Siudak – Adiunkt w Katedrze Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, niepełnoetatowy wykładowca w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w ukraińskiej emigracyjnej myśli politycznej, historii ukraińskiej geopolityki oraz stosunkach polsko – ukraińskich w kontekście Europy Środkowo – Wschodniej i Rosji. Autor monografii „Perspektywa dialogu polsko- ukraińskiego w środowisku paryskiej „Kultury” w latach 1947-1991” oraz artykułów specjalistycznych. Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego.