Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

Czy pracodawca może odmówić udzielenia  urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi w każdym roku – jest on odpłatny i nieprzerwany. Czy pracownik może jednak sam wybrać sobie dowolny termin urlopu? Okazuje się, że nie – zależy to także od pracodawcy. Ale zacznijmy od początku. Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę i pracujesz krócej niż 10 lat przysługuje Ci 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Jeśli przepracowałeś więcej niż 10 lat – przysługuje Ci 26 dni.

palmy

Jeśli zaczynasz pierwszą pracę, to w pierwszym roku kalendarzowym uzyskujesz prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, który przysługiwał Ci będzie do wykorzystania po przepracowaniu roku.

Ustawodawca uprzywilejował więc pracownika, umożliwiając mu odpoczynek i dając czas np. na wspólny wyjazd z rodziną.

Wyobraź sobie jednak sytuację, w której zaplanowałeś wycieczkę, wykupiłeś w biurze podróży najlepszą ofertę, udajesz się do pracodawcy z podaniem o udzielenie urlopu, a pracodawca Ci odmawia.

Czy ma do tego prawo? Niestety tak i to nawet wtedy, kiedy wpisałeś swój urlop do planu urlopowego, który funkcjonuje w Twoim zakładzie pracy. Plan taki nie wiąże pracodawcy, ale pomaga mu jedynie w rozeznaniu się kto i kiedy chciałby pójść na urlop.

zaroiobny-pan

Pracodawca może nie udzielić pracownikowi urlopu w wybranym przez niego terminie, jeżeli wiązałoby się to dla niego z nadmiernymi utrudnieniami których nie mógł przewidzieć. Utrudnienia te mogą przejawiać się np. w postaci niemożności znalezienia zastępstwa z powodu dużej zachorowalności wśród pozostałych pracowników.

Należy jednak pamiętać, że pracodawca może nie uwzględnić podania pracownika o urlop tylko w wyjątkowych sytuacjach, które wiążą się z okolicznościami których nie mógł przewidzieć. Decyzja pracodawcy musi być więc obiektywnie uzasadniona.

Pracodawca teoretycznie mógłby przesuwać udzielenie pracownikowi urlopu aż do końca roku z uzasadnionych przyczyn, ale w końcu musiałby go udzielić. W danym roku kalendarzowym przysługuje Ci prawo do urlopu, którego termin pracodawca może przesunąć, ale nie może go w ogóle nie udzielić.

Co zrobić w sytuacji, kiedy pracodawca nie chce zgodzić się na urlop wypoczynkowy, a Ty pilnie potrzebujesz kilku wolnych dni?

Wyjściem z sytuacji może być tzw. urlop na żądanie, który przysługuje w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym, ale pracodawca nie może odmówić jego udzielenia.

Ponadto pracodawca nie odmówi urlopu wypoczynkowego jeżeli domagasz się o udzielenie go bezpośrednio po zakończeniu urlopu wychowawczego lub rodzicielskiego.

Podobnie przedstawia się sytuacja, kiedy jesteś pracownikiem, który nie ukończył 18 roku życia, uczysz się i chcesz wziąć urlop w czasie wakacji. Wtedy pracodawca także nie może odmówić udzielenia urlopu.

zly-szef

Teoretycznie może zaistnieć również taka sytuacja, w której pracodawca zgodził się na urlop, Ty zaplanowałeś już wyjazd i wykupiłeś ofertę w biurze podróży i w ostatniej chwili niemal wszyscy pozostali pracownicy stali się niezdolni do pracy. Pracodawca nie ma wyboru i jest zmuszony zażądać abyś jednak przełożył urlop, ma on do tego prawo, ale w takim przypadku jest on zobowiązany zwrócić koszty, które zostały przez ciebie faktycznie poniesione w związku z zaplanowanym urlopem.

Czy pracodawca może zmusić Cię do urlopu?

Zasadniczo pracodawca nie może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu w określonym terminie. Urlop jest przywilejem pracownika i tylko on może decydować, czy chce go wykorzystać. Jednakże od tej zasady istnieją wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy okresu wypowiedzenia, kiedy to pracodawca może wydać decyzję o wysłaniu pracownika na urlop, a pracownik musi się takiej decyzji podporządkować.  Drugim wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawca żąda, aby pracownik wykorzystał urlop zaległy.

W innych przypadkach pracownik nie musi godzić  się na wyznaczony przez pracodawcę termin urlopu.

Lidia Bagińska

Lidia Bagińska

Adwokat, były Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Wykładowca akademicki w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Wykładowca na aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego w zakresie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, prawa wekslowego i czekowego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa bankowego, prawa papierów wartościowych, prawa upadłościowego i procedury cywilnej. Członek Komisji Egzaminacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości na zawodowym egzaminie adwokackim z zakresu prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Autorka wielu książek prawniczych z zakresu prawa cywilnego: Skarga konstytucyjna, Prawo wekslowe i czekowe - komentarz, Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

2 myśli na temat “Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

  • 4 lutego 2017 o 17:16
    Permalink

    Moj pracodawca wyslal mnie na urlop w okresie wypowiedzenia bo nie chcial placic ekwiwalentu. Niestety zgodziłem się 🙁 Gdybym to wcześniej przeczytał to bym wiedział

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.