Astronomia dla ministra nauki to prawdziwy kosmos

W kraju, którego godłem jest Orzeł Biały w koronie, coś jest nie w porządku z koroną. Ta bowiem symbolizuje od wieków władzę i do niej należy się  z pewnych powodów odnieść.

W ostatnich dniach świat nauki został zelektryzowany niecodzienną wiadomością; oto polski minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podał do wiadomości, że zamierza zlikwidować na polskich uniwersytetach oddzielny i niezależny kierunek studiów, jakim jest astronomia. Jednocześnie w oficjalnych komunikatach podano, że astronomia miałaby pozostać, jako przedmiot uzupełniający na wydziałach fizyki.

Szok dla astronomów

W bardzo licznym środowisku ludzi nauki – w tym oczywiście astronomów polskich, jak i zagranicznych – zapanowała konsternacja, zdumienie i słuszne oburzenie. Nie sposób się temu dziwić, albowiem chyba po raz pierwszy w historii nauki zdarzyło się, aby w wolnym kraju przedstawiciel rządu w roli ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpadł na pomysł likwidowania kierunku studiów jednej z najstarszych dziedzin poznania z ogromnym dorobkiem naukowym nadal dynamicznie rozwijającej się. Cała ta sprawa jest tak dalece niecodzienna i szokująca, że – aby sobie to w pełni uświadomić – należy pokrótce przypomnieć, czym jest astronomia i jak wbrew pozorom ważną pełni rolę w postępie naukowo badawczym ludzkości.

Co to jest astronomia i czym się zajmuje?

Słowo astronomia pochodzi z języka greckiego (astron – gwiazda, nomos – prawo), zatem jest to nauka zajmująca się poznawaniem ruchów i położeniem ciał niebieskich, ich budową, oraz procesami nieustannie zachodzącymi w otaczającym nas wszechświecie. Od najdawniejszych czasów astronomia inspirowała obserwatorów i badaczy nieba, początkowo jej praktyczne zastosowanie odnosiło się do rachuby czasu i tak poniekąd pozostało do dziś; niektórzy zapominają, że nadawany codziennie krótki ostatni dźwięk sygnalizujący punktualnie godzinę dwunastą jest wynikiem bardzo precyzyjnych obserwacji astronomicznych.

Przez wiele wieków położenia gwiazd, Słońca, planet, księżyca czy komet były badane z perspektywy geocentrycznego poglądu na budowę świata, któremu ostateczną postać nadał aleksandryjski astronom Ptolemeusz w II wieku naszej ery. Według tej koncepcji Ziemia miała stanowić centrum całego kosmosu, wokół niej krążą Słońce i wszystkie inne ciała niebieskie wraz ze sferą gwiazd stałych.

Gdy mówimy o czasach nowożytnych, należy mocno przypomnieć ogromny wkład dokonany przez słynną Akademię Krakowską w rozwój nauki, w tym także astronomii. Tam właśnie jednym z wykładowców był Wojciech z Brudzewa późniejszy nauczyciel wielkiego astronoma polskiego Mikołaja Kopernika (w latach 1491 do 1495). Dalsze wieloletnie obserwacje i obliczenia matematyczne doprowadziły do stworzenia przez Mikołaja Kopernika tak zwanej heliocentrycznej koncepcji świata opisanej w jego dziele „De revolutionibus orbium coelestium”. Teoria M. Kopernika dokonała niepodważalnej i radykalnej zmiany w sposobie patrzenia na wszechświat i metodach badań; bez wątpienia dała impuls do intensywniejszych i doskonalszych badań astronomicznych, a tym samym rozwoju innych nauk poznawczych (fizyka, matematyka, czy astrofizyka).

Ruszył słońce i zatrzymał ziemię

Wracając do kuriozalnej propozycji pana ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy się zgodzić, że współczesna astronomia musi korzystać z wielkiego postępu w fizyce, jak i ze złożonej matematyki wyższej – to najzupełniej oczywiste w dążeniu do coraz głębszego poznania procesów zachodzących w gwiazdach i innych ciałach niebieskich. Niemniej prawdą jest, że astronomia jest nauką odrębną od innych dziedzin ze względu na przedmiot badań, jak i stosowaną metodologię. Bez cienia wątpliwości astronomia jest odrębną nauką empiryczną, która – w odróżnieniu od pseudonauki zwanej astrologią – dokonała w ostatnich wiekach niesłychanego postępu niezbędnego do choćby bezzałogowych misji międzyplanetarnych, jak i dalszych badań naziemnych.

Nie sposób tu wyszczególnić długą listę współczesnych polskich astronomów i ich wkład w światową naukę. Pozwolę sobie wspomnieć nieżyjącego od wielu lat profesora Kazimierza Kordylewskiego, odkrywcę pyłowych księżyców Ziemi, któremu niegdyś miałem niezapomniany zaszczyt uścisnąć dłoń i osobiście go poznać. Z dużym naciskiem dodam, że to właśnie polscy astronomowie mają niekwestionowany wkład w program badań umożliwiających identyfikowanie istnienia planet wokół innych odległych gwiazd. Ogromnym zaszczytem dla polskiej astronomii są prace badawcze pana prof. Andrzeja Udalskiego – laureata prestiżowej międzynarodowej nagrody w 2018 roku za osiągnięcia w dziedzinie astronomii, jaką jest medal Karla Schwarzschilda.

Komu w Polsce przeszkadza nauka?

Polska astronomia przynosi Polsce uznanie i poważanie na całym świecie. Czy pan minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego tego nie widzi ? A może widzi, lecz mu to przeszkadza ?                

Z punktu widzenia tradycji i sukcesów polskiej myśli astronomicznej likwidacja odrębnego kierunku astronomicznego na polskich uczelniach zdaje się być szaleńczym aktem zapoczątkowującym niszczenie nauki w kraju. Wyrażamy oburzenie i protestujemy przeciw działaniom destrukcyjnym wobec polskiej nauki. Tym razem chodzi o polską astronomię, ale do czego będzie zdolna ta władza?……niech każdy sam sobie na to odpowie!

Nawet jeśli przyjąć, że pan minister wycofa się ze swego pomysłu pod wpływem licznego protestu  naukowców, to już sam fakt pojawienia się takiej propozycji ukazuje bolesną prawdę o przedstawicielach rządu mającym ponoć służyć Polsce, a w rzeczywistości próbującym jej szkodzić.

Przyłączamy się do sprzeciwu tysięcy astronomów z całego świata wobec szokujących pomysłów polskiego ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Panie Ministrze,

Jeśli nie jest Pan w stanie lub nie potrafi wspomóc polskiej nauki, to usilnie prosimy, aby Pan przynajmniej jej nie przeszkadzał. Prosimy nie deptać dorobku kilku pokoleń polskich astronomów, jako jednej z najlepszych wizytówek dla Rzeczypospolitej Polskiej na całym świecie.

Jarosław Jużyczyński

Ekspert ds. problematyki środowisk osób niepełnosprawnych oraz edukacji dzieci i młodzieży. Pomysłodawca i koordynator wdrożenia systemu Centralna Baza Danych przewidzianych dla środowisk osób niepełnosprawnych. Członek zarządu Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym w Łodzi. Główny Koordynator Oddziału Województwa Łódzkiego Stowarzyszenia Bastion Dialogu

6 myśli na temat “Astronomia dla ministra nauki to prawdziwy kosmos

 • 30 września 2018 o 11:39
  Permalink

  Ja natomiast muszę krytycznie odnieść się zarówno treści artykułu jak i komentarza pani Teresy. Z jakiego powodu uważacie państwo TEORIĘ heliocentryczną za prawdziwą? Wszak jej zaprzeczeniem (poza brakiem dowodów) jest odwieczna regularna zegarowa pozycja konstelacji na nieboskłonie.
  Ten doskonały mechanizm jest zadziwiająco regularny jak na kosmos, który jest w ciągłym ruchu. Skoro tak sławicie kosmos odpowiedzcie na dwa pytania:
  1. jak to możliwe, że pędząca wokół słońca ziemia pozwala na ciągłą obserwację gwiazdy północnej, stanowiącej centrum okręgu, wokół którego poruszają się inne gwiazdy, czy inne gwiazdy nie zmieniają swych wzajemnych względnych położeń, czy nie pędzą jak nasze słońce przez kosmos?
  2. podobno latem i zimą ziemia znajduje się po przeciwnych stronach słońca? jak to zatem możliwe, że w tych dwóch położeniach wciąż obserwujemy te same gwiazdozbiory?
  proszę zachować ostrożność przy powoływaniu się na grafiki komputerowe publikowane jako zdjęcia i inne kosmiczne mity

  Odpowiedz
  • 30 września 2018 o 14:52
   Permalink

   Szanowny komentatorze nie jest moją winą, że nie zgłębił Pan elementarnej wiedzy z zakresu podstaw astronomii, ale przecież miał Pan takie prawo. Odnośnie pytania pierwszego, gwiazdę północną można obserwować cały rok na naszym północnym niebie, niestety wykazanie tego w komentarzu jest niemożliwe ( trzeba bowiem wyjaśnić wiele innych podstaw i pokazać na rysunkach).
   Odnośnie pytania drugiego, latem i zimą obserwujemy w określonej danej porze nocy inne gwiazdozbiory, więc mija się Pan z prawdą. Uwaga następna ; teoria heliocentryczna jest udowodniona ponad wszelką wątpliwość. Na koniec rada ; proszę sięgnąć do podręcznika z podstaw astronomii choćby przeznaczonego dla szkół technicznych geodezyjnych, to tak na początek poszerzy Pańskie horyzonty wiedzy w przedmiotowej dziedzinie.

   Odpowiedz
   • 30 września 2018 o 15:58
    Permalink

    Szkoda, że nie zrozumiał pan pytań

    Odpowiedz
    • 1 października 2018 o 17:54
     Permalink

     Zrozumiałem doskonale i odpowiedziałem wyłącznie na Pańskie pytania. Albo sam Pan nie rozumie pytań, które zadał, albo w nieudany sposób je zadał.

     Odpowiedz
 • 6 września 2018 o 18:43
  Permalink

  W końcu Panie Jarku mogę Pana pochwalić. Ten artykuł jest naprawdę dobry i baaaaaaaaaaaaaardzo ważny! Ludzie nie zdają sobie sprawy co tak naprawdę oznacza usunięcie wydziału astronomii z polskich uczelni. To jest po prostu unicestwienie narodu Polskiego, jego osiągnięć naukowych i blokowanie jego rozwoju! TO JEST PO PROSTU SKANDAL!

  Tą propozycją Pan minister potwierdził że Polacy mają być głupi i służyć tylko jako tania niewykwalifikowana siła robocza. Bo inaczej komunizm i socjalizm do którego zdążają nasze obecne rządy nie miałby szans powodzenia. Bo tylko głupi naród pozwoli sobie na ubezwłasnowolnienie i unicestwienie czego właśnie doświadczamy obecnie w Polsce….

  Żeby ogłupić cały naród nasi wrogowie chcący nas zniszczyć, pracują już kilkadziesiąt lat na polu kulturalnym, edukacyjnym i medialnym. Zniszczono naszą kulturę, tradycję, wiedzę, elity, naukę opartą na prawdzie….

  Najpierw usunęli ze szkół królową nauk czyli filozofię i jej pokrewne: logikę, łacinę, propedeutykę. Czyli usunięto przedmioty uczące człowieka logicznego myślenia i precyzyjnego wyrażania myśli. To było celowe posunięcie żeby Polacy przestali logicznie myśleć. I niestety to naszym wrogom się udało. Czego przykładem jest właśnie sam Pan minister proponujący takie nierozumne propozycje likwidacji wydziału astronomii……

  Skoro naszym oprawcom udało się doprowadzić społeczeństwo do tego że przestało ono logicznie myśleć, to teraz nadszedł czas na usunięcie nauk matematycznych żeby ludzie nie umieli liczyć a naród żeby nie miał swoich naukowców….. czyli znów to samo chcą zrobić z królową nauk matematycznych czyli ASTRONOMIĄ tą najwyższą dziedziną wiedzy którą mogą ogarnąć tylko najtęższe ludzkie umysły…. To na wydziałach astronomii właśnie koncentrują się najwięksi geniusze każdego kraju. To jest naukowa elita elit każdego kraju. Czyżby pan minister stwierdził że Polska nie potrzebuje geniuszy? Czyżby Pan mnister zanegował Polakom ich prawo do rozwoju? Na to wygląda! Przypominam Panu ministrowi o Deklaracji ONZ o prawie do rozwoju z 4 XII 1986 roku. Niech się Pan minister z tą deklaracją zapozna i niech nie robi szkód własnemu narodowi poprzez swoją głupotę!

  Moje podsumowanie: Pan minister całkowicie się ośmieszył proponując usunięcie ASTRONOMII jako oddzielnych i niezależnych kierunków studiów z polskich uniwersytetów. No chyba że chyba dosypano mu jakichś środków zaburzających logiczne myślenie….

  Odpowiedz
  • 6 września 2018 o 21:28
   Permalink

   Dziękuję Pani Tereso za słowa uznania. Propozycja ministra Gowina sprawiła, że gwałtownie wzrosło mi ciśnienie, wzrosło we mnie szalone oburzenie, odezwały się we mnie od tak wielu lat bliskie związki z polską astronomią. Przypomniałem sobie nagle te wszystkie wspaniałe chwile ze zjazdów astronomicznych, na których my wszyscy astronomowie amatorzy czy studenci różnych kierunków spotykaliśmy się z najlepszymi polskimi astronomami, wymienialiśmy uwagi i doświadczenia z obserwacji astronomicznych, a z doświadczenia najlepszych w tej dziedzinie specjalistów czerpaliśmy pełnymi garściami. Może Pani się zdziwić, ale gdy usłyszałem, że astronomia w Polsce ma być odstawiona do lamusa, ogarniała mnie rozpacz i nienawiść do tych idiotów, którzy za taką propozycją stoją. Na litość Boską, co jeszcze tym kretynom przeszkadza ? Czy naprawdę chcą z Polaków uczynić dokumentnych głupców ? Czy chcą zniszczyć dosłownie wszystko, co w tym kraju dobre i wartościowe ? Oby jak najszybciej przestali rządzić !!! Pozdrawiam i powiem Pani jedno : modlitwa za Polskę to nie nasza fanaberia, to ostateczna nadzieja, ale w połączeniu z sensowną aktywnością naprawdę mądrych ludzi. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.