Analiza i Szacowanie Ryzyka dla systemów informatycznych

it_banner

Bastion Dialogu zgłasza ofertę biznesową do pełnego przygotowania dokumentacji specjalistycznej i uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa dla niejawnych systemów teleinformatycznych we wszystkich klauzulach tajności.

        Opracowujemy pełną dokumentację składającą się z:

 • Analizy i Szacowania Ryzyka Systemu Informatycznego pod kątem:
  • poufności;
  • dostępności;
  • podatności;
  • analizy środowiska;
 • Opracowania dokumentacji Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa Teleinformatycznego;
 • Opracowania dokumentacji Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego;
 • Złożenia dokumentów we właściwym urzędzie do uzyskania stosownego certyfikatu bezpieczeństwa.

             Wysokość opłaty i czas realizacji zależy od stopnia skomplikowania i zaawansowania systemu, a także klauzuli tajności pozyskiwanego certyfikatu.

W przypadku zainteresowania, prosimy o maila:  zarzad@bastiondialogu.pl