Akcja Polonii Amerykańskiej na Capitol Hill

Publikujemy materiał informacyjny otrzymany od przyjaciół z USA

Komunikat prasowy:Akcja Polonii Amerykańskiej na Capitol Hill March 15, 2018
12 marca 2018 kilkudziesięciu przedstawicieli różnych ośrodków polonijnych w USA odwiedziło w celach edukacyjno-lobbistycznych biura ponad 300 kongresmenów na Capitol Hill w Waszyngtonie. W czasie trwania akcji, znanej pod nazwą Polish American Capitol Hill Outreach, uczestnicy przeprowadzili setki rozmów usiłując zwrócić uwagę kongresmenów zarówno na bezpośrednie cele ustaw S.447 (Senat) i H.R.1226 (Izba Reprezentantów), jak i na ewentualne długoterminowe konsekwencje ich uchwalenia, nie tylko w Polsce, ale także i w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy akcji zwracali uwagę zarówno na antypolski, jak również na mniej rozumiany, antyamerykański charakter powyżej wymienionych ustaw postulujących naruszenie istniejących norm prawnych i stworzenie precedensu opartego na ponad prawnych rozwiązaniach jawnie dyskryminujących względem innych grup etnicznych, narodowych i religijnych.
Problemem na który zwracano szczególną uwagę w trakcie rozmów w biurach kongresmenów, był postulat tak zwanej „restytucji mienia pozostawionego bezpotomnie i beztestamentowo”. Postulat ten jest postrzegany jako sprzeczny z normami i tradycją prawną cywilizacji zachodniej. Stworzenie takiego precedensu musiałoby mieć dalszy negatywny wpływ na prawodawstwo amerykańskie. Mimo iż, ustawy S. 447 i H.R. 1226 nakładają na amerykańskie struktury rządowe jedynie obowiązek monitorowania i sporządzania raportów dotyczących realizacji tzw. Deklaracji Terezińskiej przez jej sygnatariuszy, w tym Polskę, doświadczenie uczy, że tego rodzaju raporty są często sporządzane w sposób tendencyjny, są upolityczniane i ostatecznie wykorzystywane jako instrumenty nacisku międzynarodowego. Przykładem tego typu działań jest postępowanie prawne Światowego Kongresu Żydów (WJC) przeciwko Szwajcarii i tzw. raport Eizenstata. Raport ten, szkalujący Szwajcarię jako bankiera nazistowskich Niemiec i pomocnika Trzeciej Rzeszy, spotkał się z olbrzymią krytyką głównego negocjatora szwajcarskiego, społeczeństwa szwajcarskiego, Rady Federacji Szwajcarskiej jak i prominentnych szwajcarskich polityków.
Uczestnicy podkreślali również, że sama Deklaracja Terezińska, dokument nie mający żadnej mocy prawnej, a służący jako trzon obu ustaw, aribtralnie dyskryminuje i wyklucza z tzw. „restytucji mienia bezspadkowego” wszystkie nieżydowskie ofiary niemieckiej Trzeciej Rzeszy* – co jest sprzeczne z prawem amerykańskim. Ponadto wskazywano na fakt, że Deklaracja Terezińska jest jedną z tysięcy deklaracji międzynarodowych (zwykle ignorowanych przez Kongres USA) i charakteryzuje się ona wysokim poziomem ogólności i abstrakcji a w połączeniu z oboma ustawami daje nadzwyczajne uprawnienia Specjalnemu Wysłannikowi ds. Holocaustu, co dyskredytuje ją jako odnośnik do ustaw uchwalanych w Kongresie USA. Zwrócono również uwagę, iż arbitralne nakładanie obowiązku monitorowania realizacji Deklaracji Terezińskiej na czołowe światowe mocarstwo USA, a nie np. na niezależną od nacisków zewnętrznych instytucję międzynarodową, budzi wątpliwości z punktu widzenia obyczajów prawnych.
Celem akcji Polish American Capitol Hill Outreach było wstrzymanie dalszego procedowania tych szkodliwych ustaw. Mimo oporów, a czasem wręcz destrukcyjnych działań niektórych członków Polish American Congress w stosunku do edukacyjno-lobbistycznej akcji Polonii w dniach ją poprzedzających, akcja w Kongresie zakończyła się niekwestionowanym sukcesem. W czasie jej trwania uczestnicy akcji nie tylko odwiedzili biura ponad 300 kongresmenów, ale odbyli dodatkowo dwadzieścia pięć spotkań trwających od 20 do 45 minut z osobami odpowiedzialnymi w biurach kongresmenów za kwestie polityki międzynarodowej.
W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, którym nieobojętne jest słowo Polska i które poprzez bezpośrednie czy też pośrednie wspieranie naszej akcji na Capitolu pokazały, że jest możliwe przedkładanie interesów Polski i Polonii ponad partykularne interesy poszczególnych osób.
Akcja trwa! Twórzmy nowe grupy! Dzwońmy do kongresmenów. Umawiajmy się z nimi teraz na spotkania w lokalnych biurach. Zjawimy się wkrótce ponownie w Waszyngtonie, aby dokończyć pracę rozpoczętą 12 marca 2018.
Polish Americans Against S.447 & H.R.1226
StopActHR1226.org initiative was born after the wake-up call delivered by the approval of the Bill S. 447 by the U.S. Senate. The Stop Act HR 1226 initiative has spearheaded community-wide opposition to the anti-Polish media attacks and the anti-Polish congressional legislative agenda. Our task is to ensure that neither the present nor any potential similar bills in the future ever become the United States law. Come with us to Washington D.C. or help the initiative in any other way you can. Together we can fight media distortions and growing anti-Polish propaganda.
Help the Cause! Click the link below! Contribute to Polish Americans Against S.447 & H.R.1226!
Pozdrawiam serdecznie,
Edward Wojciech Jeśman
President & National Director
Polish American Congress of Southern California

Paweł Ziemiński

Łodzianin, doktor ekonomii, w latach 80-tych XX w. pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Ekonomii UŁ, specjalność historia myśli ekonomicznej. Od 1989 r. prywatny przedsiębiorca, obecnie w branży energetyki odnawialnej i produkcji wapniowo-organicznych nawozów rolniczych W życiu publicznym - współtwórca Kongresu Polski Suwerennej (2004), prezes stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej( 2009, rejestracja zablokowana przez III RP), www.wiernipolsce1.wordpress.com Współtwórca i redaktor programowy studia radiowo - telewizyjnego (internetowego) WPS PRODUCTION Jak każdy zdrowy mężczyzna i absolwent studiów wyższych za czasów tzw. " komuny" oficer LWP, Zainteresowania: historia, polityka, aktywny tryb życia, umiem i lubię gotować...jeść zdrowo także:-)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.