Włodzimierz Brodiuk

włodekTechnolog żywności – Akademia Rolniczo – Techniczna w Olsztynie.
Przedsiębiorca od początku naszego państwa demokratycznego do 2006 roku.
Radny Rady Miasta Ostródy trzech kadencji w latach 1994 – 2006.
Od 2006 r. do dnia dzisiejszego trzecia kadencja radny Rady Powiatu Ostródzkiego ( w kadencjach 2006 -2018 ).
W latach 2006 – 2014 Starosta Ostródzki.
W latach 2010 – 2015 członek komisji rewizyjnej Związku Powiatów Polskich .
W 2014 roku nagrodzony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz samorządu terytorialnego.
Mąż, ojciec, dziadek.
Zainteresowania : polityka, sport, muzyka.

Osobista strona internetowa: www.brodiuk.pl