Wielbłądy padają, karawana idzie dalej,…..

Stare indiańskie przysłowie mówi, że nie pióropusz czyni wojownika. W Polsce od długiego czasu pióropusz jest ważniejszy niż oręż.

Igrzyska dla ludu, władza dla panów ich elitarnych dzieci i wąskiej grupy prominentów.

Niedawno podano do publicznej wiadomości, że prezydenci 12 miast Polski podjęli inicjatywę sprowadzenia i zabezpieczenia odpowiednich warunków bytowych określonej grupie islamistów, których polski rząd przyjąć nie zamierza. W zamian mają otrzymać odpowiednie do zaangażowania środki finansowe z UE, które mają być rekompensatą za ewentualne niedogodności. Na czele zbuntowanych przeciw rządowi polskich samorządowców stoi oczywiście prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który podkreśla, że Gdańsk to miasto solidarności- swoją drogą skutecznie, bo jego majtek w ostatnich latach bardzo się rozrósł zgodnie z trendem liderów Solidarności.

Manifest Gdański

W Centrum Solidarności samorządowcy podpisali tzw. Manifest Gdański, który określa gotowość do przyjęcia uchodźców z ominięciem rządów centralnych – takie państwo w państwie. Obiecane przez UE pieniądze (które jak wiadomo będą krótko) nie zrekompensują nigdy ewentualnych konsekwencji wynikających ze społecznych skutków takich decyzji, ale przecież nie o to chodzi. Plan przejęcia Polski prze obcy kapitał jest skutecznie realizowany. Rząd uparcie odmawia przyjęcia uchodźców ale jednocześnie nie zdelegalizuje islamu idąc w ślad za Słowacją ani też nie podejmie uchwały dymisjonującej ludzi zajmujących czołowe stanowiska samorządowe, jeśli podejmą decyzję niezgodne z polityką państwa, zwłaszcza w kwestiach społecznych i religijnych.

Program Kissingera z 1972 roku

 Tym, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat spisku przeciwko Polsce i Polakom polecam zapoznanie się z  Programem Kissingera z 1972 roku – „Program strategiczny działalności gospodarczej rządu Stanów Zjednoczonych w krajach postkomunistycznych”. Został opracowany w 1970 roku i zatwierdzony w 1972 roku przez Departament Stanu do realizacji. Plan wymyślili ludzie z Grupy Bilderberg, m. in. Kissinger. Dokument  potwierdza, że  totalna dekapitalizacja polskiego majątku narodowego prowadzona jest od 1975 roku, zgodnie z założeniem i zapoczątkowana przez zespół prof. Richarda Pipesa, który to od lat  siedemdziesiątych, wielokrotnie pojawiał się w Polsce z wykładami. Ważnym wydarzeniem dla historii Polski na które historycy nie zwracają uwagę był przyjazd do Polski w dniu 7 grudnia 1970r. kanclerza NRF, Willego Brandta. Będąc Żydem z pochodzenia złożył kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie z przekonaniem, że Powstanie Warszawskie, to powstanie w żydowskim getcie. Media rozpropagowały przekaz, że to Żydzi zainicjowali Powstanie Warszawskie co pokutuje do dnia dzisiejszego licznymi roszczeniami.

Wizyta  W. Brandta w Polsce  miała ważny podtekst polityczny , NRF uznała granice na Odrze i Nysie , (Watykan – uznał tą i tę nieznaną  wciąż granicę dopiero w 1972r.).

Podpisany traktat graniczny zawierał aneks dotyczący udzielenia Polsce kredytów. Żydowski podstęp i przemyślany plan szybko ujrzał światło dzienne o czym wspomniałam w poprzednim artykule.

W 1975r. kredyty zostały wstrzymane, (to ten wielki rozwój dotyczący Gierka) tym samym zablokowano ukończenie inwestycji produkcyjnych i wymuszono spłatę kredytów ze świadomością, że na tym etapie doprowadzi to do destabilizacji państwa. W ten sposób zapoczątkowano działania demontażu Polski, które zapoczątkowały wzrost niezadowolenia i niedobór towarów w sklepach a w efekcie  strajki 1980r. zainicjowane przez żydowską V kolumnę w Polsce (wspominał o niej Władysław Gomułka w przemówieniu z 19 czerwca 1967 w kontekście tzw. wojny sześciodniowej podczas obrad VI Kongresu Związków Zawodowych) finansowaną przez zachodnią agenturę przy ścisłej współpracy z Kościołem  nie zawsze świadomym swojej roli.

O czym wciąż milczą polskie władze

 Nowy kanał wypłat odszkodowań za mienie pożydowskie już funkcjonuje, a to wszystko dzieje się na naszych oczach i wpisuje się w akcję restytucji mienia żydowskiego?  Utworzono nową kategorię poszkodowanych, tj. tych, którzy „doznali szkody na terenach należących do Polski”; Do świadczeń kwalifikuje się każdy mieszkający w Izraelu, kto ucierpiał podczas okupacji sowieckiej do roku 1956, czyli także bandyta z UB lub KBW. Tej antypolskiej ustawie sprzeciwiło się tylko dwóch posłów: Wojciech Szarama i Przemysław Wipler. Warto zapamiętać ich nazwiska. Brown, który współpracował w tej sprawie z rządami Polski i Izraela, ujawnił, że znaczącą rolę w przyznaniu rent odegrał izraelski minister ds. emerytów Uri Orbach i, że powołany do życia w 2011 r. projekt HEART  (warto poszukać i poczytać w Internecie) został włączony do izraelskiego Ministerstwa ds. Emerytów, gdzie nadal funkcjonuje.  Przekaz jest wyraźny, rząd RP, w tym MSZ, włączył się do antypolskiej polityki historycznej Żydów i Niemców.

 Żydom należy zwrócić wszystko co zechcą

Mało kto wie o tym, że  w okresie sprawowania rządów PO, wydano wojewodom tajne zarządzenie, aby w trybie administracyjnym pozytywnie rozpatrywali żądania zwrotu własności żydowskim spadkobiercom, którzy nie legitymują się żadnymi dokumentami. Ciężko było doszukać się tego typu informacji , niewinna wzmianka, a bardziej pochwała  ukazała się w „Jerusalem Post” z uwzględnieniem  aktu dobrej woli i wyrażeniem chęci pojednania się Polaków z walecznym i uciemiężonym narodem żydowskim .

I najciekawsze – roszczeń nie trzeba udowadniać, a jednostronicowy formularz można wypełniać po hebrajsku lub w jidysz. Polacy, jeśli jest im to do czegokolwiek potrzebne, niech sobie go tłumaczą na dowolne języki, a potrzebne nie jest, bo wszystko jest zgodne z prawem.

Nie słyszałam aby rząd PiS cokolwiek o tym wspominał albo próbował takie zapisy uchylić, wręcz przeciwnie ustawa o obrocie polskiej ziemi, stwarza kolejne preferencje dla obywateli Izraela.Żydzi i inni obcokrajowcy mogą kupować ziemię bez ograniczeń ,jeżeli są w gminie lub kościele! (Gmin żydowskich i kościołów innych nacji w Polsce nie brakuje) ta ustawa ogranicza kupno ziemi jedynie Polakom ! Zainteresowanym polecam stronę 7 tej ustawy.
https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j…

Prezydent Polski A Duda  13/09/2017 podpisał akt prawny nazywający Polskę , krajem obojga narodów , Żydowskiego i Polskiego . Stąd ogromne starania , MSZ o miejsce w radzie ONZ-tu. Powszechnie wiadomo, że ONZ zabronił już zajmowania terenów w Palestynie , Żydzi zatem chcą zająć ziemie Polski, bo te ziemie są bogate w złoża, urodzajne i zlokalizowane w centrum Europy. Do 2020 co widać w polityce na każdym kroku przewiduje się, że  3 000 000 Żydów przeniesie się do Polski , za co będą musieli zapłacić Polacy  zarówno w formie podatków jak i masowej emigracji, a przede wszystkim wyzbycia się własnego kraju.  Andrzej Duda już Polskę nazywa Polinem . Wprowadzenie języka hebrajskiego , jako drugiego języka urzędowego do czego rząd już się przymierza, ma na celu wyzbycie się Polaków ze stanowisk urzędniczych . Każde demonstracje Polaków , będą pacyfikowane nawet przy użyciu ostrej amunicji – Ustawa 1066  jak i ustawa o swobodnym przemieszczaniu się wojsk na terenie Polski sprzyja takim działaniom i w tym celu została ustanowiona. Wystarczą trzy podpisy: Prezydenta , Premiera , Ministra MON-u . Już przyzwyczaja się nas, że tzw. „nielegalne” demonstracje będą karalne.

„Polskie obozy”

Nie od dzisiaj widzimy, że  nasiliła się amerykańsko-żydowska nagonka medialna pod hasłem „polskie obozy”. Ciekawie na ten temat mówi Aleksander Jabłonowski w oparciu o źródłowe dokumenty i wiedzę autorytetów historycznych.  Żydowskie pismo „Forward” rzuciło hasło, aby wysuwanie roszczeń majątkowych jednoczyło Żydów i Niemców. I tutaj rodzi się pytanie,…,  dlaczego Niemców?

 Sprawa zwrotu mienia żydowskiego nabrała wyjątkowego tempa  za rządów PO i nadal jest kontynuowana. Portal WikiLeaks na podstawie notatki ambasadora USA w Polsce  ujawnił, że Komorowski zobowiązał się do wypłaty odszkodowań Żydom ze sprzedaży polskich lasów. Ktokolwiek interesował się nieco gospodarką naszego kraju musiał o tym słyszeć, to miał być taki gwóźdź do trumny.  Nie wykluczam, że wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej może mieć z tym jakiś związek , ale to jedynie sugestia. Warto przypomnieć aferę gruntową w którą zamieszani byli czołowi politycy naszego rządu.  O tym też cisza, sza………,

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/406245,andrzej-lepper-napisal-dramatyczny-list-jaroslaw-kaczynski-i-zbigniew-ziobro-oskarzani-o-lamanie-prawa-wraca-afera-gruntowa.html

Zatrute ziarno

Zapytacie jaki zawiązek mają uchodźcy ze zwrotem mienia Żydom , które jak mówią (fakty historyczne i liczne „niestety” dokumenty źródłowe ) stanowiły własność państwa gdyż, większość z nich mieszkała w lokalach komunalnych.  To destabilizacja państwa, która tym będzie szybsza i łatwiejsza im więcej tzw. „zatrutego ziarna” rzuci się na naszą ziemię.

Jeden rząd wart drugiego. Ich rządy przypominają kawał o Icku skarżącym się rabinowi, że jego zięć nie potrafi pić wódki i grać w karty.
– Ależ Icek, taki zięć to skarb.
– Ależ rebe, on nie umie pić wódki a pije, on nie potrafi grać w karty, a gra.

Dzisiaj słyszymy jak media wychwalają najnowszy pomysł PiS związany z budową SUPER lotniska pod Warszawą. Nie dostrzegam w tej budowie żadnej logiki, chyba, że powoli szykujemy się do zmian granic i tym samym powrotu do Księstwa Warszawskiego,wówczas rozumiem, że mieszkańcy Księstwa muszą mieć możliwość wyjazdów do różnych krajów świata w celu zarobkowym , wymiany handlowej, naukowej etc.  Na dzień dzisiejszy bardziej sensowna byłaby rozbudowa portów lotniczych w różnych częściach kraju i umożliwienie ludziom sprawnej komunikacji nie tylko z Warszawy, do której dojazd z różnych stron Polski to czas od kilku do kilkunastu godzin biorąc pod uwagę liczne przesiadki. Co gorsza skupienie przemysłu, całej infrastruktury wokół jedynie dużych miast sprawia, że miasta są przetłoczone , ceny działek i mieszkań osiągają niebotyczne kwoty, komunikacja po mieście to dramat a wychowywanie dzieci bez pomocy sprawnej babci to samobójstwo.  W ślad za tym idzie wyludnianie się małych miast i miasteczek i marna egzystencja tych, którzy nie mają już szans na zaczynanie wszystkiego od nowa. „A miało być tak pięknie”,…..

Pytanie brzmi: jaka taktyka kryje się w tym braku umiejętności?  

A poniżej link do wiedzy utajnionej

PO i wyprzedaż polskiego majątku – tajne noty dyplomatów amerykańskich ujawnione na łamach nowego wydania największego konserwatywnego tygodnika opinii w Polsce – „wSieci”, w sprzedaży także w formie e-wydania na http://www.wsieci.pl/e-wydanie.html.

2553total visits,17visits today

4 thoughts on “Wielbłądy padają, karawana idzie dalej,…..

 • 30 października 2017 at 17:43
  Permalink

  Witam. Czy moglbym prosic o link lub jakies dodatkowe informacje na temat aktu prawnego z dnia 13.09.2017r. podpisanego przez A. Dude, dotyczacego nazwania Polski krajem obojga narodow. Przyznam, ze jestem zaszokowany ta informacja.

  Reply
  • 30 października 2017 at 22:17
   Permalink

   Przykro mi, ale ten link już został usunięty, opatrzono go informacją – „wyniki mogły zostać usunięte na mocy europejskich przepisów o ochronie danych”.

   Reply
 • 22 września 2017 at 17:55
  Permalink

  „prezydenci 12 miast Polski podjęli inicjatywę sprowadzenia i zabezpieczenia odpowiednich warunków bytowych określonej grupie islamistów”
  Ani we Wrocławiu ani na Górnym Śląsku muzułmanów nie widuję… Za to pełno jest Ukraińców w ilości porównywalnej do obywateli Turcji w Niemczech. To jest prawdziwy problem a nie muzułmanie. Bo po pierwsze jesteśmy zbyt ubogim kraje aby ktoś tu do nas przyjeżdżał na tzw. zasiłki. A jedyni jacy muzułmanie (poza Warszawą, która jako stolica po prostu przyciąga ludzi z zagranicy) są w Białymstoku. Nazywają się Tatarzy i są to rdzenni obywatele RP.

  Reply
  • 22 września 2017 at 19:09
   Permalink

   Takie porozumienie podpisano zaledwie miesiąc temu, jeśli ich jeszcze nie ma, to będą i zasiłki dla nich też się znajdą, podobnie jak w innych krajach UE. Rdzenni obywatele nie mają w połowie tych samych świadczeń nie wspominając o masowych wyłudzeniach. Co do Ukraińców to też polityka państwa na którą nie reagujemy godząc się, że przy nadal bardzo wysokim bezrobociu sprowadza się Polakom konkurencję która jak mówią fakty konkurencyjna pałacowo nie jest. Artykuł nie mówi tylko i wyłącznie o muzułmanach a jedynie nadmienia i łączy problem. Widać, że nie zapoznał się Pan z treścią. Zachęcam do przeczytania – bo warto.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *