Jak się szybko rozwieść

Jak się szybko rozwieść?     Recepta jest prosta

Zakładam, że osoba czytająca ten artykuł przemyślała swoją decyzję o rozwodzie i nie trzeba już tłumaczyć, że decyzja ta rodzi nieodwracalne skutki prawne i dotyka nie tylko rozwodników, ale także ich najbliższe otoczenie – w szczególności dzieci.

Jeżeli więc ktoś jest pewien rozwodu i zależy mu, aby orzeczenie zapadło jak najszybciej, może przyspieszyć całą procedurę stosując się do poniższych wskazówek. Mało kto wie bowiem, że sukces i szybkość uzyskania rozwodu zależy w głównej mierze od czynności, które powinniśmy podjąć przed złożeniem pozwu, a na które po jego złożeniu może być za późno.

 

1. Zanim złożysz pozew: przygotuj dokumenty i zorganizuj świadków.

Aby przyspieszyć procedurę przed sądem, musisz wykonać kilka ważnych czynności jeszcze przed złożeniem pozwu. W sądzie liczą się dowody, a najskuteczniejszym dowodem jest dokument. W sprawie rozwodowej oprócz kwestii emocjonalnych liczą się kwestie majątkowe, szczególnie, jeśli to ten drugi małżonek zarabiał na utrzymanie.

– dlatego zbieraj wszelkiego rodzaju rachunki i paragony, świadczące o kwocie, którą przeznaczasz na swoje miesięczne utrzymanie. Prowadząc zeszyt z rachunkami będzie można w łatwy sposób wyliczyć, ile średnio pieniędzy potrzebujesz na życie. Jeżeli macie dzieci i chcesz, aby po rozwodzie zostały z Tobą – prowadź oddzielny zeszyt z rachunkami za wydatki na dziecko. Wtedy będzie można w łatwy sposób udowodnić sądowi, jaka kwota powinna być zasądzona na poczet alimentów dla dzieci oraz dla Ciebie.

Prowadzenie zeszytu z rachunkami jest ważne również w przypadku, gdy sąd chce CIEBIE obarczyć alimentami żądanymi przez drugiego małżonka. Jeśli uważasz, że żądana przez niego kwota jest znacznie wygórowana, możesz przedstawić zeszyt z rachunkami, poświadczając w ten sposób, że w rzeczywistości kwota potrzebna na miesięczne utrzymanie jest niższa niż ta, o którą wnioskuje drugi małżonek.

– zabezpiecz dowody obciążające drugiego małżonka. Przykładowo, jeżeli małżonek Cię zdradził, możesz zrobić zdjęcia SMSów i innych wiadomości, które wysyłał do osoby, z którą dopuścił się zdrady. Jeszcze lepiej będzie, jeżeli „pożyczysz” telefon, z którego małżonek wysyłał wiadomości, zabierzesz go do notariusza i poświadczysz zgodność treści SMSów z ich wydrukami – wtedy dowód będzie niezbity.

– zorganizuj kilku świadków, którzy poświadczą przedstawioną przez Ciebie przyczynę rozwodu. To bardzo przyspieszy całą procedurę, ponieważ w postępowaniu rozwodowym sąd bada, czy pomiędzy małżonkami ustało wspólne pożycie i czy nie może trwać dalej. Im więcej świadków potwierdzi, że pożycie ustało, tym krócej sąd będzie zajmował się ustaleniem tej kwestii.

To, co powinni powiedzieć świadkowie w sądzie zależy od konkretnej sytuacji. Przykładowo, jeżeli Twój małżonek nadużywa alkoholu, poproś osobę, która widziała przykrą dla ciebie sytuację z udziałem pijanego małżonka lub nawet znajomych, którym się z tego zwierzasz, aby potwierdzili w sądzie, że małżonek nadużywa alkoholu i jak zachowuje się pod jego wpływem.

– zorientuj się, czy małżonek zgadza się na rozwód. Jeżeli zgadza się, to z praktyki wynika, że orzeczenie o rozwodzie zapadnie jeszcze na pierwszej rozprawie. Jeżeli jednak małżonek nie zgadza się na rozwód, albo nie chcesz go pytać – od razu przejdź do następnego kroku, którym będzie złożenie pozwu.

2. Pozew

Pozew należy złożyć do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali razem, jeżeli co najmniej jeden małżonek nadal  tam zamieszkuje lub przebywa. Jeżeli żaden  z małżonków nie mieszka i nie przebywa w tym miejscu, należy złożyć pozew do sądu okręgowego, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Pozew powinien odpowiadać pewnym wymogom, dlatego najlepiej poprosić o jego sporządzenie adwokata. Pozew możesz sporządzić oczywiście samodzielnie – w tym celu sprawdź koniecznie art. 126 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), który określa wymogi dla każdego pisma składanego do sądu.

– Udowodnij trwały i zupełny rozkład pożycia. Jednym z elementów pisma procesowego określonych w art. 126 k.p.c. jest konieczność wskazania osnowy wniosku (wskazanie że wnioskujemy o rozwód) i dowodów na podparcie tego wniosku. Wniosek trzeba odpowiednio uzasadnić. Uzasadnienie powinno zawierać okoliczności poświadczające, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Są to np. opisane powyżej sytuacje w postaci zdrady czy nadużywania alkoholu. Po opisaniu tych okoliczności należy wskazać dowody, jakie posiadamy na ich poświadczenie.

orzekanie o winie: sąd samodzielnie orzeka, który z małżonków ponosi winę za rozwód. Dlatego też warto w pozwie o rozwód wskazać i udowodnić, że to drugi małżonek jest winny rozwodowi. Ma to znaczenie w kontekście ewentualnych alimentów. Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia nie może domagać się od drugiego małżonka środków utrzymania. Z kolei prawo domagania się alimentów ma małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego (winny częściowo) lub małżonek niewinny.

                Sąd może nie orzekać o winie jedynie na zgodny wniosek obydwu małżonków.

Im skuteczniej udowodnisz trwały i zupełny rozkład pożycia oraz winę małżonka, tym szybciej zapadnie orzeczenie o rozwodzie. Dlatego też szczególnie ważne są czynności opisane powyżej – zbieranie dokumentów i zeznania świadków.

 

3. Wnioski dodatkowe w pozwie

W pozwie o rozwodowym głównym wnioskiem jest wniosek o rozwód. Warto jednak zamieścić także inne wnioski, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć:

– wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej – jeżeli chcesz, aby sąd orzekł, że dzieci po rozwodzie będą pod Twoja opieką. Oczywiście warto zabezpieczyć się w dowody. Zeznania świadków – np. Pani w przedszkolu, kto odbiera dzieci. Najważniejsze w tym przypadku będą zeznania samych dzieci, dlatego warto z nimi wcześniej porozmawiać.

– wniosek o orzeczenie, kto będzie zajmował dotychczasowe wspólne mieszkanie i podział majątku. Najłatwiej uzyskać wspólne mieszkanie, jeżeli sąd przyznaje Ci opiekę nad dziećmi – dzieci przecież muszą mieć dach nad głową. Sąd jednak bierze pod uwagę różne okoliczności, w szczególności sytuację materialną obojga małżonków, oraz to, czy małżonek jest uciążliwy, nadużywa alkoholu itp.

4. Załączniki i opłata

Do pozwu o rozwód należy załączyć skrócony odpis aktu małżeństwa oraz w razie posiadania wspólnych dzieci – skrócone odpisy aktów ich urodzenia. Oprócz tego wszelkie dokumenty stanowiące dowody poświadczające okoliczności zamieszczone w pozwie (np. paragony i rachunki). Należy także uiścić opłatę w wysokości 600 zł, bez względu na to, czy żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie czy bez. Jeżeli oboje małżonkowie złożą zgodny wniosek o nieorzekanie o winie, po orzeczeniu rozwodu sąd z urzędu (bez konieczności składania wniosku) zwraca powodowi całą opłatę. Opłatę należy uiścić w kasie sądu lub na rachunek wskazany na stronie internetowej, a potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć jako załącznik do pozwu.

 

Konkludując, szybkość uzyskania rozwodu zależy w dużej mierze od naszych starań poczynionych jeszcze przed złożeniem pozwu i determinacji. Jednakże sprawy rozwodowe bywają zawiłe, a drugi małżonek może powoływać się na okoliczności, które obciążają nas samych.

Wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie zwrócenie się o pomoc do profesjonalisty, który zna się na rozwodach i dołoży wszelkich starań do osiągnięcia tego, czego żąda klient.

adwokat Lidia Bagińska

30total visits,3visits today

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *