Motto i Cel

Motto:
Demokracja zaczyna się od dialogu ………..
……… a wymiana poglądów i konstruktywna krytyka są jej narzędziami. 
 
Nasze tezy:
Lokalizacja Polski pod względem militarnym jest niekorzystna, dlatego powinniśmy być gotowi na obronę naszej ojczyzny (My!!, a nie ktoś inny).
Lecz, pod względem gospodarczym lokalizacja Polski jest idealna.
W związku z powyższym pytamy się – dlaczego wciąż jesteśmy biedni?
 
Jak rozumiemy Polskę: 
Polska to nasz wspólny dom, w którym żyjemy i powinny żyć nasze dzieci oraz wnuki. Dlatego czujemy się w obowiązku dołożyć wszelkich starań aby żyć w nim dobrze, godnie i czuć się w nim bezpiecznie. Bezpieczeństwo postrzegamy nie tylko przez pryzmat militarny czy policyjny. Jest dla nas priorytet w planowaniu rodziny, przyszłości naszej i przyszłych pokoleń, a przypadku choroby bezpieczeństwem jest właściwa opieka zdrowotna. Czas skończyć też z podziałem Polaków na lepszych i gorszych. Czas skończyć ze  skłócaniem przeciwko sobie wszelkich grup zawodowych, bo wszyscy są potrzebni w tym kraju i wszyscy są częścią składową naszego narodu. Pragniemy wyrównywać szanse, a nie pogłębiać przepaść.
Nasz Cel na najbliższe dwa lata:
Naszym celem jest stworzenie docelowo stabilnego ugrupowania politycznego, opartego na wiedzy, doświadczeniu i charyzmie,  służące Polsce i Polakom.
Jesteśmy za:
  • Wolnością ale nie anarchią;
  • tolerancją ale nie za akceptacją wszelkich dewiacji i patologii;
  • zdrowym rozsądkiem podyktowanym możliwościami gospodarczymi ,a nie marketingowym bełkotem;
  • dialogiem społecznym, ale nie demagogią; 
  • ponoszeniem pełnej odpowiedzialności za działania i decyzje przez każdego obywatela bez względu na rodzaj pełnionej funkcji oraz stan zamożności; 
  • kultywowaniem wartości polskiej rodziny oraz polskiej kultury jako dorobku pokoleń;
  • szacunku do naszej ojczyzny w kraju i zagranicą;
  • karaniem za najcięższe przewinienia najwyższą z możliwych kar;

Kim Jesteśmy?
Jesteśmy zwykłymi Polakami, którzy marzą o normalnej Polsce bez pychy, chciwości i manipulantów. Nie jesteśmy krzykaczami, fanatykami, liberałami, lewakami, lemingami, komuchami czy masonerią. Jeżeli powyższe założenia Ci odpowiadają to jest właściwe miejsce dla Ciebie – Zapraszamy …. 

Spróbuj, nie masz nic do stracenia – sprawdź nas:  http://bastiondialogu.pl/a-moze-wspolpraca/

Informujemy, że wszystkie objawy fanatyzmu są u nas natychmiast piętnowane – liczy się tylko zdrowy rozsądek i umiejętność rozwiązywania problemów, które mają służyć Polsce i Polakom (w miarę możliwości wszystkim, a nie tylko wybranym).