Kariera i rozwój

Każdy członek Stowarzyszenia Bastion Dialogu sam decyduje o swojej ścieżce rozwoju.  

W naszym stowarzyszeniu są trzy płaszczyzny współpracy i rozwoju;

 • Poziom ekspercki / kadra kierownicza
  • specjalista/ Ekspert / koordynator / Szef Konwentu Ekspertów   

Najwyższym poziomem współpracy jest kadra kierownicza, która decyduje o strategii, planowaniu oraz opracowywaniu analiz eksperckich Bastionu Dialogu

Kto może być w Konwencie Ekspertów? – każda osoba bez względu na rodzaj wykształcenia, posiadająca zdolności analityczne oraz umiejętność rozwiązywania problemów w tym tych najistotniejszych dla rozwoju kraju w ujęciu długofalowym. Dyplomy mają znaczenie drugorzędne – ważna jest zdolność myślenia,analizy  i propozycje optymalnego rozwiązania danego problemu z uwzględnieniem aspektów społecznych. Ekspertem może być osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w danym obszarze gospodarki polskiej.

 • Poziom zabezpieczający / działaczy
  • działacz / lider regionalny 

Średni personel głównie zajmujący się sprawami wykonawczymi, praktyczną realizacją założeń operacyjnych i strategicznych przygotowanych przez kadrę kierowniczą (Konwent Ekspertów). Każdy działacz może (i powinien dążyć) do bycia członkiem Konwentu Ekspertów. Liderzy regionalni wybierani są na podstawie ich zdolności przywódczych i umiejętności zarządczych popartych wymiernymi efektami pracy.

 • Poziom wsparcia
  • członek wspierający /  afirmant 

Dedykowany głównie dla osób, które z różnych względów nie mogą zaangażować się jako działacze lub eksperci jednak utożsamiają się z zasadami Stowarzyszenia Bastionu Dialogu. (Statut Stowarzyszenia Bastion Dialogu, Rozdział III, §15) Członek wspierający, nie może awansować do Konwentu Ekspertów bez uprzedniego spełnienia wymogu pisemnych opracowań publicystycznych . Jeśli posiadasz tytuł naukowy w zakresie danej dziedziny nauki/gospodarki upoważnia cię on do zasiadania i wypowiadania się  w grupie ekspertów bez wcześniejszych publikacji.

Początek – Rozpoczęcie współpracy 

Każdy zaczyna tak samo; 

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację (zgodnie ze statutem stowarzyszenia rozdział III, §10-16)  

WAŻNE:

Pierwszym etapem jest zapisanie, które odbywa się przez stronę internetową http://bastiondialogu.pl/a-moze-wspolpraca/ gdzie należy: napisać swoje imię i nazwisko, podać adres e-mail oraz przedstawić swoją osobę (kim jestem, co robię/robiłem, jakie są moje wartości etyczno-moralne, co chciałbym/a zmienić). Przy czym co jest bardzo ważne, musisz

określić czy chcesz być członkiem wspierającym czy aktywnie działającym.

Kolejnym etapem jest aktywacja poczty elektronicznej a także przygotowania indywidualnego profilu/tylko dla aktywnych/ na stronie bastiondialogu.pl  (czas aktywacji do 72 godzin);

Po tym czasie zostałeś członkiem wspierającym bądź jesteś kandydatem na zwyczajnego członka stowarzyszenia i nie obowiązują Cię jeszcze żadne składki członkowskie.

Członek wspierający nie płaci składki członkowskiej a jedynie wspiera działalność stowarzyszenia dowolną kwotą płaconą w dowolny sposób i w dowolnym czasie.

Okres od kandydata do zwyczajnego członka stowarzyszenia jest tylko uzależniony od Ciebie i może trwać od trzech do czterech miesięcy –  w tym czasie kandydat jest zobligowany do podjęcia określonych działań. 

Obowiązki kandydata 

Jeżeli zdecydowałeś się na rozwój osobisty w stowarzyszeniu, to jesteś zobowiązany do:

 • Napisania 3 tekstów kwartalnie od 500 do 700 słów (1,5 strony A-4)  w tematyce w której się specjalizujesz lub się dobrze czujesz.  (Każde opracowanie jest wcześniej sprawdzone przez redaktora pod kątem stylistycznym, oraz braku naruszenia zasad etyczno-moralnych naszego Stowarzyszenia);
 • Nagrania/opracowania materiału filmowego promującego Twoją działalność czy wiedzę, które będzie służyć  nam wszystkim; (ilość nagrań zależy od poziomu i zakresu przekazywanej wiedzy, umiejętności nagrywającego, formy przekazu – minimum 1/min);
 •  Aktywnego komentowania zamieszczanych przez nas na stronie artykułów i ich efektywnej promocji na swoich portalach społecznościowych bądź stronie internetowej;

Jeżeli powyższe działania są z różnych przyczyn nie możliwe do zrealizowania, rozpatrzymy każdą Twoją propozycję służącą rozwojowi działalności stowarzyszenia;  

Po zrealizowaniu jednej z powyższych propozycji oraz po upływie okresu próbnego tj. co najmniej 3 miesięcy, wypełniasz, podpisujesz i wysyłasz listem poleconym deklarację członkowską do siedziby Stowarzyszenia Bastion Dialogu. 

Jeśli zaistniałeś/aś  na stronie i widać twoje, choćby minimalne działania na rzecz promocji naszego Stowarzyszenia, decyzją Zarządu zostajesz przyjęty/a do  Stowarzyszenia i  otrzymujesz stosowne powiadomienie na maila. Formalne przyjęcia członków odbywają się raz w roku na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia , gdzie wszyscy nowi członkowie otrzymują odpowiednie zaświadczenia i  mają okazję poznać się osobiście.

Po otrzymaniu statutu zwyczajnego członka stowarzyszenia, każdemu z zainteresowanych zostanie zaproponowany obszar tematyczny, którym będzie się zajmować, a także zostaną określeni współpracownicy. Lider danego obszaru, będzie wyłoniony w sposób naturalny, po ocenie jego/jej zdolności i umiejętności współpracy i zarządzania ludźmi. Dla szczególnie aktywnych przewidujemy duże wsparcie i szkolenia w tym zakresie.

Zatwierdzenie statusu koordynatora/lidera w konwencie ekspertów, realizowany jest w następujący w sposób:

Współczynnik głosów”

 • Zarząd Konwentu ekspertów – 40% udziału głosów
 • grupa obszaru tematycznego  – 40% głosów,
 • niezależni eksperci strategiczni – 20%
 • W przypadku takich samych wyników, kandydatów na koordynatora, decyzję podejmuje prezes Stowarzyszenia Bastion Dialogu 

Wszystkie decyzje związane z wyłonieniem liderów grup mają charakter transparentny;

Proces decyzyjny oraz ścieżka rozwoju członka Stowarzyszenia Bastion Dialogu 

slajd17