Grzegorz Czuryło

g_czuryloGrzegorz Czuryło – Prezes Stowarzyszenia „Bastion Dialogu”

„Ekspert ds. zarządzania – strateg, planowania oraz psychologii terroryzmu. Specjalista w szacowaniu i analizie ryzyka oraz modelowaniu systemów informatycznych pod kątem zarządzania. Certyfikowany „Project Manager”. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Emerytowany żołnierz wojsk specjalnych.

Posiadacz najwyższego wyróżnienia dedykowanego dla ludzi wdrażających ponadprzeciętne rozwiązania systemowe „Bright Idea”, przyznanego przez Dowódcę NATO Communication Service Agency.

Wady: Opracowywanie rozwiązań systemowych oraz zdolność przewidywania skutków i konsekwencji  w ujęciu długofalowym.