Emerytura dla Robota

Przyjęta w ostatnich dniach ustawa dotycząca obniżenia wieku emerytalnego w Polsce jest głęboko krytykowana w środowiskach ekonomistów, ale czy słusznie? Z punktu widzenia rachunku ekonomicznego, może i słusznie, natomiast mnie osobiście wydaje się, że ten aspekt powinniśmy rozpatrywać szerzej – wieloaspektowo.

Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę, na aspekt automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji. Stoimy na progu wielkich zmian na rynku pracy związanych z wprowadzaniem nowych technologii i robotyzacji wielu zawodów. Postępujący lawinowo postęp naukowy i podążający za nim postęp technologiczny już w niedalekiej przyszłości spowoduje, iż dużą ilość czynności wykonywanych dotąd przez ludzi przejmą autonomiczne maszyny. Wiele wskazuje na to, że nie będzie to odległa przyszłość, ale stanie się to jeszcze za naszego życia. Robotnicy stracą pracę w fabrykach, kierowcy nie będą już prowadzić samochodów, nawet podatki rozliczą inteligentne programy komputerowe. Staniemy wtedy przed problemem bezrobocia nie na poziomie 10 czy 20 procent, ale zapewne ponad 50 %, co może zachwiać strukturą państwa i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Zapewne powstaną nowe zawody, ale na pewno dotyczyć one będą twórczości, kreatywności, inwencji, a nie czynności prostych, manualnych czy odtwórczych. Nie wyobrażam sobie, że nagle 100% ludzkości przestawi się na myślenie kreatywne i twórcze. Część społeczeństwa i to w moim przekonaniu nie mała zostanie wyobcowana, wykluczona z rozwoju technologicznego i jeśli nie zostaną wprowadzone mechanizmy osłonowe to ci ludzie znajdą się na marginesie, a społeczeństwo trwale podzieli się na nadążających za zmianami i resztę, która wraz z czasem będzie coraz bardziej nieprzystosowana.

Ta zbliżająca się nieubłaganie rewolucja przewartościuje zapewne stosunek do pracy i wymusi nowe rozwiązania w tej kwestii. Może wprowadzony zostanie 20 godzinny tydzień pracy, może wprowadzony zostanie dochód niezbędny obywatela, a praca maszyn zostanie opodatkowana na podobnych zasadach jak praca człowieka. Na chwilę obecną są to tylko gdybania, ale już teraz musimy zacząć o tym rozmawiać, aby być przygotowanym, gdy nowa rewolucja przemysłowa obejmie całą gospodarkę światową.

W tym aspekcie może nasza ustawa obniżająca wiek emerytalny jest tylko zapowiedzią pewnych trendów, które nastąpią także w innych krajach. W końcu postęp naukowy i technologiczny nie musi wiązać się z samymi negatywnymi aspektami, ale powinien być prowadzony w kierunku polepszenia życia ludzi. Załóżmy więc, że już w niedalekiej przyszłości, każdy człowiek będzie właścicielem robota, który będzie za niego pracował i dla niego zarabiał, a wtedy państwo nie będzie musiało wypłacać emerytur!!! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.